Słownik IT

Administrator. Co to jest?

Pracownik nadzorujący pracę systemów IT i zarządzający systemem informatycznym. Również: użytkownik o najwyższych uprawnieniach w korzystaniu z danego systemu.

Umów konsultacje z doradcą