Słownik IT

Agile. Co to jest?

Grupa metodyk zarządzania projektami, tzw. zwinne programowanie. Metoda opracowana w kontrze do tradycyjnego programowania kaskadowego (waterfall). Bazuje na założeniu, że wymagania odbiorcy często ewoluują podczas realizacji projektu. W związku z tym nie wymaga planowania całego przebiegu procesu przed jego rozpoczęciem. Opiera się na pracy iteracyjnej, a wraz z jej postępami priorytety są odpowiednio dostosowywane. Dzięki temu możliwe jest uzyskanie znacznie lepszych wyników, a efektem jest produkt znacznie lepiej dostosowany do wymagań klienta. Błędy są rozpoznawane i usuwane na bieżąco. Zasady metodyki są opisane w tzw. Manifeście Agile (Agile Manifesto).

Umów konsultacje z doradcą