Słownik IT

API (Application Programming Interface)

Schemat komunikacji pomiędzy aplikacjami. API określa to, jakie dane są dostępne dla klienta oraz decyduje o sposobie, w jaki są wymieniane. Definiuje się go na poziomie kodu źródłowego dla składników oprogramowania, na przykład aplikacji, bibliotek, systemu operacyjnego. W praktyce API umożliwia korzystanie z danych innego serwisu na własnej stronie.

Umów konsultacje z doradcą