Słownik IT

CMS (Content Management System)

Kodowanie to proces pisania kodu źródłowego programu w konkretnym języku (patrz: język programowania). Kod odpowiada za wydawanie poleceń systemom komputerowym – jego pisanie jest sposobem na „przetłumaczenie” wymagań i oczekiwań programisty na system binarny, którym posługują się komputery. Programowanie zwykle rozumie się nieco szerzej, a więc jako cały proces tworzenia kodu – nie tylko jego pisania, ale również opracowania określonych związków przyczynowo-skutkowych, rozwiązywania problemów i eliminowania błędów.

Umów konsultacje z doradcą