Słownik IT

CSS (Cascading Style Sheets)

Język używany do opisu układu elementów na stronie internetowej. Za jego pomocą można definiować rozmaite parametry: kolory (tekstu, tła itp.), wielkość marginesów i odstępów międzywierszowych, style czcionek i wiele innych. CSS jest odpowiedzialny wyłącznie za prezentację strony (podczas gdy XHTML definiuje jej strukturę). Co ważne, z poziomu jednego arkusza stylów CSS można kontrolować układ graficzny wielu dokumentów (np. kilku podstron serwisu internetowego). CSS jest językiem uniwersalnym, obsługiwanym przez większość przeglądarek internetowych. Ułatwia to dostosowanie stron do prawidłowego wyświetlania u wszystkich użytkowników. Jest stale rozwijany, dzięki czemu dostosowuje się do ciągle wzrastających wymagań oraz rozwijającej się technologii.

Umów konsultacje z doradcą