Słownik IT

Database

Zorganizowany zbiór informacji, zazwyczaj przechowywany w formie elektronicznej, w systemie komputerowym. Sterowany zwykle systemem zarządzania bazami danych (DBMS – Data Base Management System).

Umów konsultacje z doradcą