Dofinansowania

Wygospodarowanie pieniędzy na szkolenie bywa nie lada wyzwaniem, tym bardziej, że często są to kwoty rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Nie warto jednak rezygnować z kształcenia ze względu na koszty. Istnieje kilka rodzajów programów, dzięki którym możesz zdobyć dofinansowanie do kształcenia. O co w nich chodzi, komu przysługują i jak się o nie starać? Zaparz herbatę, usiądź wygodnie i przeczytaj nasze kompendium wiedzy na temat pięciu kluczowych programów.

Przekażemy Ci najważniejsze informacje dotyczące:

 • pożyczki “Inwestuj w rozwój”,
 • pożyczki “OPEN”,
 • dofinansowania z Urzędu Pracy,
 • dofinansowania z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
 • dofinansowanie z PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Pożyczki na kształcenie

Słowo „pożyczka” często kojarzy się źle. Na pewno słyszałeś niejedną historię o tym, jak to brat siostry ciotecznej wujka zaciągnął szybką pożyczkę, nie zapoznał się z jej warunkami, a później musiał spłacać pożyczoną kwotę podwyższoną o odsetki przyprawiające o mdłości i zawroty głowy. Gwarantujemy – nie zawsze scenariusz zaciągania pożyczek musi być tak dramatyczny.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z warunkami pożyczek na kształcenie, które zapewniają nieoprocentowaną pomoc finansową. Oznacza to, że nie będziesz musiał ponieść żadnych dodatkowych kosztów, wykraczających ponad cenę samego kursu. To nie wszystko – w ramach finansowania na kształcenie możesz ubiegać się również o umorzenie części spłaty pożyczki.

Ale zacznijmy od początku. Jak się do tego wszystkiego zabrać?

Z jakich programów możesz skorzystać?

Masz trzy opcje do wyboru:

 • Program „Inwestuj w rozwój” realizowany przez Ministerstwo Rozwoju, umożliwiający umorzenie 25% spłaty pożyczki.
 • Program „OPEN” wdrażany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, firmę doradczą PAG Uniconsult oraz Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, umożliwiający umorzenie 25% spłaty pożyczki.
 • Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych, szukających pracy lub pracujących po 45. roku życia. Urząd Pracy pokrywa nawet 100% kosztów kursu.

Jakie warunki musisz spełnić?

Jeśli chcesz skorzystać z pożyczki w ramach programów „Inwestuj w rozwój” lub „OPEN”, musisz:

 • być osobą pełnoletnią, mieszkającą w Polsce,
 • mieć zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki,
 • być pracownikiem, przedsiębiorcą lub osobą niepracującą.        

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie pożyczki możesz złożyć online przez strony internetowe pożyczkodawców („Inwestuj w rozwój” lub „OPEN”). Zacznij od zapoznania się ze spisem wymaganych dokumentów. Jeden z nich to „zaświadczenie instytucji szkoleniowej” – dokument będziesz mógł pobrać na stronie www programu, w którym chcesz uczestniczyć.

Pobrane zaświadczenie wysyłasz do nas na [email protected], my wypełniamy go i odsyłamy do Ciebie wraz z proformą. Wniosek (na jego wypełnienie zarezerwuj sobie 30-40 minut) z kompletem dokumentów składasz u pożyczkodawcy i… czekamy na decyzję. Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek, operator ma 21 dni kalendarzowych na zweryfikowanie kompletnego wniosku pożyczkowego.

Na ile rat możesz rozłożyć spłatę pożyczki?

Formalności mamy już za sobą, przejdźmy do konkretów. Na ile rat możesz rozłożyć pożyczkę.

Na potrzeby wyliczeń przyjmijmy, że starasz się o dofinansowanie na kurs Java, który kosztuje 9900 zł.

Program „OPEN” umożliwia rozłożenie spłaty maksymalnie na 60 miesięcy, co daje tylko 165 zł miesięcznie.

Program „Inwestuj w rozwój” daje max. 36 miesięcy na spłatę pożyczki, co oznacza, że miesięcznie za kurs Javy zapłacisz 275 zł.

Uwaga! W obydwu przypadkach możesz dokonać całkowitej jednorazowej spłaty pożyczki przed terminem końca umowy pożyczki (informujemy na wypadek, gdybyś nagle wygrał w Lotka :))

Co w przypadku, gdy kurs już się rozpoczął?

Jeśli jesteś w trakcie nauki i dopiero zdecydowałeś się na skorzystanie z pożyczki, nadal możesz skorzystać z programu „OPEN” („Inwestuj w rozwój” dofinansowuje tylko nierozpoczęte szkolenia). Operator umożliwia sfinansowanie nieopłaconej części spłaty kursu.

Jak starać się o umorzenie części spłaty?

Czas na wisienkę na torcie. Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o umorzenie części spłaty kursu?

Program „OPEN”:

15% umorzenia, czyli o 1485 zł mniej za kurs

za ukończenie kursu, potwierdzone odpowiednim dokumentem, który musisz dostarczyć w ciągu 30 dni od ukończenia szkolenia. Dobrze rozumiesz – tylko samo ukończenie kursu uprawnia Cię do starania się o zmniejszenie opłaty za kurs aż o 1485 zł!

20% umorzenia, czyli o 1980 zł mniej za kurs

za samo ukończenie kursu i terminowe spłacanie rat. Jeszcze lepiej!

25% umorzenia, czyli o 2475 zł mniej za kurs (to już kwota na dobre wakacje last minute!)

za ukończenie kursu, terminowe spłacanie rat i wykazanie (w ciągu roku) korzyści na skutek ukończonej formy szkolenia. W przypadku osób bezrobotnych będzie to znalezienie pracy. W przypadku osób pracujących – awans bądź podwyżka w wysokości 15% brutto, ewentualnie przekwalifikowanie zawodowe zgodne z nabytymi kwalifikacjami.

Program „Inwestuj w rozwój”:

20% umorzenia, czyli o 1980 zł mniej za kurs

za ukończenie kursu.

25% umorzenia, czyli o 2475 zł mniej za kurs

za ukończenie kursu oraz

 • w przypadku osoby bezrobotnej – podjęcie zatrudnienia (w dowolnej formie zatrudnienia lub w formie samozatrudnienia),          
 • w przypadku osoby pracującej – gdy średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

Uwaga! Umorzenie nie przysługuje w przypadku spłaty pożyczki przed spełnieniem warunków umorzenia. Pamiętaj również, by zawsze na bieżąco sprawdzać aktualne informacje o pożyczkach na stronie programów: „OPEN” – klik, „Inwestuj w rozwój” – klik.

 

Dofinansowania z Urzędu Pracy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy możesz ubiegać się dofinansowanie na szkolenie pokrywające nawet 100% kosztów. W tym celu musisz otrzymać skierowanie na szkolenie.

Psst… Zanim zaczniesz załatwiać formalności upewnij się, czy Twój Urząd Pracy dysponuje środkami na tę formę wsparcia. Wyczerpują się one dość szybko.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

 1. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy i poproś o dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie. Jeśli starasz się o dopłatę do szkolenia indywidualnego, pamiętaj, że wybrana przez Ciebie firma musi być wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (bez obaw – my jesteśmy 🙂).
 2. Określ celowość szkolenia. Urzędy Pracy chętniej udzielają wsparcia, kiedy widzą, że przyniesie ono pozytywne skutki dla osoby bezrobotnej. Sposoby, w jaki możesz wykazać, że szkolenie będzie dla CIebie przydatne to:
 • oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia po szkoleniu;
 • oświadczenie bezrobotnego o założeniu działalności;
 • odniesienie się do uzasadnienia własnego – w tym punkcie warto opisać swoją historię, napisać czemu chciałbyś zdecydować się na taki kurs i dlaczego uważasz, że będzie on dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.

Z doświadczenia wiemy, że Urzędy Pracy najbardziej cenią zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu. Takie zaświadczenie może wystawić Ci tylko przyszły pracodawca!

Jeśli nie masz kontaktu z pracodawcą, który byłby w stanie wystawić Ci takie pismo, nie poddawaj się. W naszej szkole uczy się wielu kursantów, którym do otrzymania dofinansowania wystarczyło uzasadnienie własne.

 1. Złóż dokumenty w Urzędzie Pracy i czekaj na decyzję.

Ważne informacje

Jeśli Urząd pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, w dalszej kolejności skontaktuje się z jednostką szkoleniową i poprosi o przesłanie potrzebnych dokumentów (programu szkolenia, harmonogramu szkolenia, kosztorysu itd.) – tym nie musisz się już martwić, my zajmiemy się wszystkim.

O czym warto pamiętać, starając się o dofinansowanie?

 • Szkolenie, które wybierzesz, zwykle musi trwać nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (każdy nasz kurs spełnia ten warunek).
 • Jeśli szkolenie jest droższe niż ustalona przez Urząd Pracy kwota dofinansowania, nie oznacza to, że nie otrzymasz wsparcia. Różnicę możesz pokryć z własnej kieszeni, a pozostałą część zapłaci Urząd (mieliśmy już takie przypadki).
 • Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, będziesz zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem jego przerwania będzie podjęcie zatrudnienia.
 • Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.
 • Urząd ma około 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku o dofinansowanie na szkolenie.

 

Dofinansowania z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem pracującym na umowę o pracę, możesz zastanowić się nad skorzystaniem ze środków, którymi dysponuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Z dofinansowania na szkolenie mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. O dofinansowanie w ramach KFS również należy starać się w Urzędzie Pracy.

Jak należy przygotować się do złożenia wniosku?

Urząd Pracy najchętniej dofinansowuje te szkolenia, które w znacznym stopniu przyczynią się do rozwoju firmy i jej pracowników. Urząd, decydując o tym, komu przyznać środki, przede wszystkim bierze pod uwagę priorytety wydatkowania KFS (są one określane przez Ministra). Jeśli szkolenie spełnia wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Właściwego ds. Pracy, masz większe szanse na uzyskanie dofinansowania.

Składając wniosek, szczególną uwagę zwróć na sporządzenie odpowiedniego uzasadnienia konieczności odbycia danego szkolenia. Musisz wskazać, jak kompetencje zdobyte podczas kursu pokrywają się z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy.

Jak starać się o dofinansowanie?

 1. W pierwszej kolejności pracodawca powinien skontaktować się z Powiatowym Urzędem Pracy i zapytać o dostępność środków w ramach KFS. Jeśli Urząd wciąż dysponuje pieniędzmi, można zacząć wypełniać dokumentację.
 2. Pracodawca może wypełnić wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w drugim przypadku musi dysponować bezpiecznym podpisem elektronicznym).
 3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy.
 4. Kiedy Urząd Pracy zatwierdzi wniosek, pozostaje tylko podpisanie umowy. Następnie Urząd przelewa na konto firmowe pieniądze na opłacenie szkolenia, a jednostka szkoleniowa wystawi FV, którą należy przekazać do Urzędu Pracy.

 

Dofinansowania z PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości).

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest administratorem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej, ogólnodostępnej, bezpłatnej platformy, zapewniającej dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

W związku z tym wszelkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia dla swoich pracowników.

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana ze względu na wielkość danej firmy:

 • 50% – dla przedsiębiorstw średnich;
 • 70% – dla przedsiębiorstw małych;
 • 80% – dla mikroprzedsiębiorstw;

Jak starać się o dofinansowanie?

 1. W pierwszej kolejności powinieneś zarejestrować się na stronie Bazy Usług Rozwojowych jako użytkownik indywidualny. Dokładną instrukcję rejestracji znajdziesz tutaj
 2. Na stronie BUR przeglądnij ofertę szkoleń, wybierz interesujący Cię kurs i zgłoś chęć uczestnictwa.
 3. Złóż wniosek u właściwego operatora. Listę operatorów znajdziesz na tej stronie. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części. Procedury przyznawania dofinansowań na szkolenia różnią się dla każdego z województw. Ważne! Z dofinansowania wyłączone są województwa: mazowieckie i pomorskie, a z woj. łódzkiego wyłączony jest e-learning.
 4. Po zatwierdzeniu wniosku podpiszesz umowę ze swoim operatorem. Może on przyznać ci jedną z 3 możliwych form dofinansowania do szkolenia.
 • Refundacja wydatków – sam płacisz za usługę, a po jej zakończeniu możesz otrzymać zwrot części poniesionych wydatków.
 • Bon szkoleniowy – musisz wykupić u operatora bony, którymi zapłacisz za udział w szkoleniu. Ta forma obowiązuje w województwach: łódzkim, małopolskim i lubuskim.
 • System kont przedpłaconych – dysponujesz indywidualnym kontem, na które wpłacasz środki pieniężne. Środki te stanowią tylko część całkowitych kosztów usługi, resztę dopłaca operator. Forma ta obowiązuje w woj. śląskim.
 1. Po odbyciu kursu, firma szkoleniowa wyśle Ci ankietę do wypełnienia, z której musisz się rozliczyć oraz wystawi FV.
 2. W zależności od rodzaju dofinansowania do szkolenia, operator rozliczy się z Tobą oraz z jednostką szkoleniową. Podstawowa różnica pomiędzy systemami dotyczy kwoty, jaką trzeba zapłacić z własnych środków przed rozpoczęciem szkolenia. Jeżeli jego koszty są refundowane, należy wpłacić całą kwotę z własnych pieniędzy i poczekać na zwrot części kwoty. W przypadku bonów i kont przedpłaconych wystarczy wpłacić tylko część kwoty, a pozostałe formalności dotyczące rozliczeń przejmuje jednostka szkoleniowa.

 

Podsumowanie

Formalności związane ze staraniem się o dofinansowanie mogą zająć trochę czasu. Warto jednak poświęcić kilka godzin czy nawet dni i skorzystać z możliwości tańszej nauki.  My ze swojej strony gwarantujemy pomoc na każdym etapie ubiegania się o wsparcie finansowe. Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o którąkolwiek z poniższych form dofinansowania do szkolenia, w pierwszej kolejności koniecznie nas o tym poinformuj. Dzięki temu będziemy mogli śledzić Twój proces oraz trzymać rękę na pulsie. 🙂

 

Umów konsultacje z doradcą