Najczęściej zadawane pytania

UCZESTNICTWO

Aby zapisać się na szkolenie, musisz:

 • wybrać na stronie kursu termin rozpoczęcia nauki, który Ci odpowiada;
 • wybrać sposób płatności (płatność jednorazowa lub raty komercyjne);
 • zapoznać się z regulaminem Future Collars, podać swoje dane oraz zdecydować, czy chcesz po zamówieniu otrzymać fakturę;
 • dokonać płatności on-line lub złożyć wniosek o raty komercyjne.
W przypadku chęci skorzystania z jednego z rodzajów dofinansowań: Pożyczki na kształcenie, Urząd Pracy, KFS lub PARP proces zapisu wygląda inaczej. Wtedy pierwszym krokiem jest kontakt z naszym Specjalistą ds. Dofinansowań: [email protected]

Tak, jak najbardziej. Nie wymagamy wcześniejszego doświadczenia przed rozpoczęciem nauki. Wielu z naszych kursantów to osoby początkujące i to właśnie dla nich tworzone są nasze kursy. Oczywiście, jeśli masz już jakieś doświadczenie będziesz szybciej przyswajał/a wiedzę.

Nie, nie musisz specjalnie przygotowywać się przed rozpoczęciem kursu. Nasze szkolenia są dla osób początkujących. Oczywiście, jeśli będziesz chciał zaspokoić swoją ciekawość już przed startem kursu, możesz zapoznać się z nagraniami webinarów oraz z artykułami na naszym blogu.

Niektóre kursy rozpoczynają się preworkiem, czyli samodzielną pracą polegającą na samodzielnym opanowaniu materiału. Otrzymasz od stosowne pomoce dydaktyczne.

SPRAWY ORGANIZACYJNE

Zarówno dopełniane formalności związanych z zapisem na kurs, jak i nauka odbywają się w 100% online. Oczywiście, jeśli zechcesz spotkać się z naszym Konsultantem i porozmawiać o naszej ofercie, zapraszamy do naszego biura przy ulicy Bukowińskiej 24d/7 w Warszawie.

Masz 14 dni na to, aby zapoznać się z platformą oraz materiałami i podjąć decyzję, czy chcesz uczestniczyć w szkoleniu. Jeśli zrezygnujesz z uczestnictwa w kursie przed upływem 14 dni, zwrócimy Ci większość kosztów. Po upływie 14 dni nie zwracamy żadnych poniesionych kosztów.

W takim wypadku musisz nas o tym pilnie poinformować. Takie sytuacje rozpatrujemy indywidualnie.

Wszystkie lekcje z Mentorem są nagrywane, a następnie umieszczane na platformie dostępnej 24/7, więc możesz je odtworzyć w wybranym przez siebie momencie. Zalecamy jednak regularne uczestnictwo w lekcjach na żywo.

Jeśli w trakcie szkolenia zauważysz, że sobie nie radzisz, materiał robi się coraz trudniejszy i trudno jest Ci go opanować – koniecznie skontaktuj się z nami oraz Mentorem prowadzącym. Do takich spraw podchodzimy indywidualnie. Sprawdzamy całość zaangażowania w szkolenie, liczbę rozwiązanych zadań oraz to, kiedy pojawiły się problemy. Wraz z Mentorem postaramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie, aby Ci pomóc. Na tym etapie nie zwracamy kosztów szkolenia.

Nie przewidujemy takiej możliwości. Na kursie odbywają się zajęcia grupowe, a my nie możemy wstrzymać całej grupy z materiałem. Rekomendujemy, aby przed urlopem skonsultować się z Mentorem i poświęcić nieco więcej czasu na zagadnienia, które będą omawianie w trakcie Twojej nieobecności. Pamiętaj, że masz do wykorzystania godziny indywidualnych konsultacji z Mentorem. Te, których nie wykorzystasz podczas Twojej nieobecności, pomogą Ci w opanowaniu wraz z Mentorem zaległego materiału po Twoim powrocie.

NAUKA NA PLATFORMIE

Nauka online to nic innego jak nauka z wybranego przez Ciebie miejsca np. z domu, kawiarni itp. Do nauki online potrzebujesz jedynie stabilnego łącza internetowego. Na naszym kursie otrzymujesz dostęp do platformy, na której są zamieszczone wszystkie niezbędne materiały wraz z nagraniami lekcji na żywo. Prowadzone przez Mentora lekcje na żywo odbywają się 2 razy w tygodniu. Dodatkowo przysługuje Ci określona liczba godzin konsultacji indywidualnych z Mentorem w tygodniu. Możesz więc uczyć się w dogodnym dla Ciebie momencie.

Tak, wszystkie materiały znajdują się na platformie edukacyjnej. Czasem możesz spotkać w treści odnośniki do innych stron, na których są zadania czy filmy, z którymi warto się zapoznać, ale wszystko jest w cenie kursu. Nie będziesz ponosił dodatkowych kosztów za korzystanie z zewnętrznych materiałów, czy też narzędzi.

Lekcje na żywo z Mentorem odbywają się przeważnie 2 razy w tygodniu po 1,5h i są przeprowadzane z wykorzystaniem narzędzia, umożliwiającego łączenie się wielu osób z różnych miejsc – my korzystamy z Zooma. Termin i godziny są ustalane przed startem kursu. Zajęcia się nagrywane, a nagranie jest umieszczane na platformie następnego dnia rano. Dzięki temu, jeśli z jakiegoś powodu nie będziesz mógł/mogła wziąć udziału w lekcji lub będziesz chciał/a sobie coś przypomnieć, masz możliwość odtworzenia lekcji w dogodnym dla siebie terminie.

Mentorzy na bieżąco zlecają zadania do wykonania i zadają prace domowe, które należy odesłać im w określonym czasie. Zaliczenie zadania przez Mentora jest równoznaczne, z tym że opanowałeś/aś pewną część materiału i możesz iść dalej.

Z Mentorem możesz kontaktować się mailowo oraz na czacie, do którego dostaniesz dostęp wraz z rozpoczęciem kursu. Ze szkołą Future Collars również możesz kontaktować się na czacie, mailowo na: [email protected], bądź telefonicznie pod numerem 691 950 343.

ZALICZENIE SZKOLENIA

Aby zaliczyć szkolenie należy rozwiązać wszystkie zadania wskazane przez Mentora. Mentor prowadzący decyduje o zaliczeniu kursu.

Tak, jeśli nie będziesz na bieżąco wykonywał i oddawał zadań do sprawdzenia, Mentor może zadecydować o tym, że nie otrzymasz certyfikatu ukończenia szkolenia.

Tak. Po zaliczeniu kursu wystawiamy nasz wewnętrzny certyfikat.

Finansowanie

Pożyczki i kredyty na kształcenie

Dostępne są dwie pożyczki na kształcenie:

 • Inwestuj w Rozwój – pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
 • Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej (OPEN) – projekt realizowany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce oraz firmę doradczą PAG Uniconsult.

Możesz też skorzystać z komercyjnego kredytu ratalnego – aby z niego skorzystać wybierz właściwy sposób płatności na stronie składania zamówienia.

Tak, możesz rozłożyć płatność za bootcamp na raty w ramach kredytu komercyjnego w Santander Consumer Bank.

Dostępne opcje to 10 rat 0% lub do 50 rat na atrakcyjnych warunkach.

Nie. Decyzję o przyznaniu kredytu komercyjnego na naukę podejmuje bank na podstawie oceny Twojej zdolności kredytowej.

 • Osoby pełnoletnie, zamieszkujące na terenie Polski.
 • Osoby pracujące (w ramach każdej formy zatrudnienia), samozatrudnieni oraz bezrobotni.
 • Osoby posiadające zdolność do spłaty lub zabezpieczenia pożyczki (poprzez członków rodziny, osoby trzecie).

Tak, jeśli przedstawi zabezpieczenie o stosownej wartości. Zabezpieczenia mogą udzielić członkowie rodziny lub osoby trzecie.

Pożyczki z programów Inwestuj w rozwój i Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej OPEN oraz kredyt 10 rat 0% nie są oprocentowane i nie zawierają żadnych dodatkowych kosztów (prowizji, opłat wstępnych, kosztów opracowania itp.)

Kredyt komercyjny do 50 rat, obsługiwany przez Santander Consumer Bank, jest oprocentowany. Wysokość oprocentowania jest ustalana przez bank.

W przypadku programów Inwestuj w rozwój i Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej OPEN istnieje możliwość umorzenia kwoty do 25%.

Umorzenie nie dotyczy kredytów komercyjnych.

W przypadku „OPEN” może zostać umorzone:

 • 15% ceny kursu za ukończenie wybranej formy kształcenia (potwierdzone odpowiednim dokumentem, tj. certyfikatem Future Collars w przeciągu 30 dni od ukończenia).
 • 20% ceny kursu za spełnienie powyższego warunku plus terminowość w spłacaniu rat
 • 25% ceny kursu za spełnienie powyższych wymogów i wykazanie wymiernych osiągnięć.
 • W przypadku osób bezrobotnych – może to być podjęcie zatrudnienia, a w przypadku osób pracujących – awans zawodowy bądź podwyżka w wysokości 15% brutto, ewentualnie przekwalifikowanie zawodowe zgodne z nabytymi kwalifikacjami (w okresie do jednego roku od dnia zakończenia kształcenia).

W przypadku „Inwestuj w Rozwój” możesz uzyskać:

 • 20% umorzenia za ukończenie wybranej formy kształcenia (potwierdzone odpowiednim dokumentem, tj. certyfikatem ukończenia szkolenia Future Collars w przeciągu 3 miesięcy od ukończenia).
 • 25% umorzenia za spełnienie powyższego warunku oraz w przypadku osoby bezrobotnej – podjęcie zatrudnienia (w dowolnej formie zatrudnienia lub w formie samozatrudnienia), osoby pracującej – gdy średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnionej) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

Ważne: „Umorzenie nie przysługuje w przypadku spłaty pożyczki przed spełnieniem warunków umorzenia!”

 • Dokument potwierdzający dochód. 
 • Zaświadczenie o posiadanych kredytach i pożyczkach lub umowy pożyczkowe oraz potwierdzenie spłat trzech ostatnich rat.
 • Upoważnienie do sprawdzenia wiarygodności w BIG/BIK jako osoby fizycznej.
 • Dokumenty dotyczące zabezpieczenia pożyczki ( w przypadku osób nie posiadających dochodu).

Kurs szkolenia należy spłacić w cyklu miesięcznym:

 • Inwestuj w rozwój – min. 12 miesięcy do 36 miesięcy.
 • „OPEN”– do 60 miesięcy.
 • Kredyt komercyjny w Santander Consumer Bank – w zależności od umowy z bankiem.

Wniosek składany jest w formie elektronicznej, za pośrednictwem specjalnego formularza (link do wniosków: OPEN – https://openkonto.frp.pl/rejestracja.html, Inwestuj w Rozwój – https://portal.inwestujwrozwoj.pl/) Należy wypełnić i złożyć go na stronie wraz ze skanami niezbędnych dokumentów. 

Wypełnienie wniosku krok po kroku możesz znaleźć na naszym blogu:  https://futurecollars.com/pl/wniosek-inwestuj-w-rozwoj/

Proces wnioskowania o kredyt komercyjny rozpoczynasz na naszej stronie, a następnie kontynuujesz na stronie banku.

Maksymalny termin weryfikacji kompletnego wniosku pożyczkowego w programach Inwestuj w rozwój i Ogólnopolski Program Edukacji Naukowej OPEN wynosi 21 dni kalendarzowych.

Informację o czasie rozpatrywania wniosku o kredyt komercyjny otrzymasz na stronie banku. Zazwyczaj jest to maksymalnie 24 godziny, chyba że bank poprosi o dodatkowe dokumenty. Obecnie proces rozpatrywania wniosku może się wydłużyć do kilku dni ze względu na sytuację epidemiczną. 

Jeśli cena wybranego kursu nie ulega zmianie a aktualizacji wymaga jedynie jego termin – wystarczy wystosować do Instytucji Szkoleniowej prośbę o wystawienie nowego Zaświadczenia Instytucji Szkoleniowej.

Jeśli pożyczkodawca nie wpłaci za Ciebie pieniędzy przed rozpoczęciem kursu, mamy dwa rozwiązania.

 • Jeśli pożyczka zostanie przyznana, możesz poprosić pożyczkodawcę o wystawienie promesy (dokument potwierdzający pozytywną decyzję przyznania dofinansowania ze wskazaniem terminu dokonania przelewu na konto instytucji szkoleniowej).
 • Jeśli Twoja pożyczka nie zostanie jeszcze przyznana i nie otrzymasz promesy, możesz rozpocząć szkolenie, dokonując płatności w wysokości pierwszej raty opłaty za szkolenie. Kiedy pożyczkodawca dokona płatności, zwrócimy Ci wartość pierwszej raty opłaty za szkolenie. W przypadku, gdy miesiąc po rozpoczęciu szkolenia pożyczkodawca wciąż nie dokona płatności, zobowiązujesz się do dokonania płatności w wysokości pełnej kwoty wartości szkolenia. W przypadku nieprzyznania Ci pożyczki w terminie 14 dni od rozpoczęcia szkolenia przysługuje Ci prawo odstąpienia od umowy. Po upływie 14 dni od rozpoczęcia szkolenia zobowiązujesz się do dokonania płatności za szkolenie w wysokości zawartej w umowie szkoleniowej.

Urząd Pracy

Future Collars jest wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych, dzięki czemu osoba zarejestrowana jako bezrobotna może ubiegać się o dofinansowanie naszych kursów programowania.

 • Osoby bezrobotne;
 • Osoby z niepełnosprawnościami;
 • Osoby szukające pracy;
 • Osoby pracujące po 45 roku życia.

Każdy Urząd Pracy posiada inną pulę pieniężną na dofinansowanie szkoleń. Maksymalna kwota w Polsce wynosi trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia, tj. 15 tysięcy.

Dla przykładu, w Warszawie Urząd Pracy finansuje koszt szkolenia do kwoty 4 tyś. zł. W przypadku, w którym cena wartości kursu przekracza tę kwotę, osoba uprawniona zobowiązuje się do płatności w wysokości pozostałej kwoty wartości kursu.

Wniosek na sfinansowanie kursu należy złożyć na co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku, gdy kurs już trwa, otrzymanie finansowania nie będzie możliwe.
Szkolenie może trwać do 6 miesięcy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie – nie dłużej niż 12 miesięcy.

Aby ubiegać się o dofinansowanie z Urzędu Pracy, w pierwszej kolejności musisz zarejestrować się w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna.

Następnie musisz poprosić w swoim Urzędzie Pracy o dokumenty niezbędne w procesie ubiegania się o dofinansowanie. Urząd Pracy wyda Ci te dokumenty na miejscu, albo poprosi o pobranie ich ze wskazanego miejsca na ich stronie internetowej. Tę część dokumentów musisz wypełnić sam – dotyczą one Twoich danych oraz powodów, które zadecydowały o chęci rozpoczęcia nauki na konkretnym szkoleniu.

Wypełnione dokumenty dostarczasz do Urzędu Pracy, który rozpoczyna weryfikację. Jeśli formalności zostaną dokonane poprawnie, a Urząd Pracy będzie miał fundusze na szkolenie, wówczas przedstawiciel wybranego Urzędu Pracy skontaktuje się z nami i przekaże dokumenty do wypełnienia dla jednostki szkoleniowej. Rozpoczynamy wtedy współpracę z Urzędem Pracy oraz dokonujemy niezbędnych formalności, abyś mógł/mogła rozpocząć naukę.

Niestety często zdarza się tak, że Urząd Pracy wymaga dokumentu od przyszłego pracodawcy, który gwarantuje zatrudnienie kursanta po odbyciu szkolenia. My jako jednostka szkoleniowa nie jesteśmy w stanie podpisać takiego dokumentu (ponieważ to nie my zatrudniamy kursantów). Nie posiadamy również partnerów, którzy już na początku zdeklarowaliby, że zatrudnią absolwentów bez znajomości rzeczywistych kwalifikacji tych osób.

W tym wypadku najlepiej:

 • dostarczyć do Urzędu Pracy uzasadnienie własne na temat tego, jak uczestnictwo może wpłynąć na rozwój Twojej kariery, dlaczego chciałbyś uczestniczyć w naszym szkoleniu oraz jak wygląda obecna sytuacja Twojego przyszłego zawodu na rynku pracy. Ta informacja może być istotna np. w przypadku zawodu deficytowego, którym jest m.in. zawód programisty; 
 • znaleźć firmę, która jest zainteresowana zatrudnieniem osoby, która ukończy takie szkolenie.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Krajowy Fundusz Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy i przeznacza środki na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników. Jego głównym celem jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki.

Z dofinansowania mogą skorzystać:

 • wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie i małe);
 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę.

Poziom dofinansowania wynosi:

 • dla mikroprzedsiębiorstw (pracodawcy zatrudniającego do 10 osób): 100% kosztów kształcenia*
 • dla pozostałych firm: 80% kosztów kształcenia*

*jednak nie więcej niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Dofinansowaniem objęte są szkolenia, które przyczynią się do podniesienia kompetencji personelu. Możemy do nich zaliczyć:

 • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą;
 • egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych;
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu.
 1. Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).
 2. Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej.
 3. Powiatowy Urząd Pracy ma 30 dni na rozpatrzenie wniosku i udzielenie odpowiedzi.
 4. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, z pracodawcą zostaje zawarta umowa.
 5. Pracodawca zawiera z pracownikiem umowę określającą prawa i obowiązki stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.

Bezpłatną pomoc w całym procesie otrzymania dofinansowania można uzyskać na stronie: https://kfs.pl/

Umów konsultacje z doradcą