Słownik IT

Flowchart

Diagram przepływu nazywany również schematem blokowym. Typ diagramu, który przedstawia dany algorytm, przepływ pracy lub proces. Kolejne kroki są przedstawione jako różne pola (bloki), a ich kolejność wskazują łączące je strzałki. Flowcharty używane są do zarządzania rozmaitymi procesami, projektowania, analizy, dokumentowania itd.

Umów konsultacje z doradcą