Słownik IT

Frontend

„Fasada” aplikacji, czyli wszystko to, co jest widoczne od strony użytkownika i interfejsu. Pobiera informacje od użytkownika i przekazuje je do back-endu. Specjalista zajmujący się programowaniem front-end wykorzystuje przede wszystkim takie języki programowania jak HTML, CSS i JavaScript. Musi znać również frameworki. Odpowiada za prawidłowe wyświetlanie strony lub aplikacji i czuwa nad wygodą ich użytkowania.

Umów konsultacje z doradcą