Fundusz Różnorodności w IT

Budowanie świata równych szans, w którym każdy ma możliwość pełnego rozwinięcie swojego potencjału i wykorzystania posiadanych umiejętności, jest dla nas ważne.

Właśnie dlatego powołaliśmy fundusz stypendialny Różnorodność w IT. Dzięki tej inicjatywie wspieramy dostęp do nauki kompetencji przyszłości, umożliwiamy rozwój osobom, które znajdują się w trudniejszej sytuacji życiowej oraz wzmacniamy różnorodność na rynku pracy.

23 czerwca 2021 r. zakończyliśmy zbieranie zgłoszeń do I edycji Funduszu. Dziękujemy za udział i zapraszamy do śledzenia naszych aktualności! Rekrutacja do drugiej edycji Funduszu wystartuje wiosną 2022 r.

Partnerzy

Co otrzymają beneficjenci?

90% dofinansowania do wybranego bootcampu z oferty Future Collars

Wsparcie mentorów-praktyków podczas lekcji i konsultacji 1:1

Dostęp do innowacyjnej platformy edukacyjnej Future Collars

3-miesięczny program mentoringowy prowadzony przez Dare IT i partnerów

Lekcje English for IT powered by Eklektika

Wsparcie w znalezieniu pracy

Jak wygląda proces rekrutacji?

Krok 1: Zapoznaj się z regulaminem i najczęściej zadawanymi pytaniami dotyczącymi funduszu.

Krok 2: Wypełnij formularz. Na jego podstawie wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowę.

Krok 3: Rozpocznij wybrany kurs. 

Jakie kryteria trzeba spełnić?

Pochodzić ze środowiska marginalizowanego

Interesować się technologią i wykazywać chęć pracy w IT

Być aktywnym społecznie

Znać język angielski

Dysponować czasem do intensywnej nauki

Posiadać niezbędny sprzęt i oprogramowanie

 

 

„Mamy nadzieję, że Fundusz będzie szansą dla osób, które mają mniejsze możliwości i trudniejszą drogę, na zdobycie kompetencji przyszłości oraz podniesienie swojej konkurencyjności na rynku pracy. Wierzymy, że zapewniając wsparcie finansowe, merytoryczne, mentoringowe i edukacyjne tym, którzy tego najbardziej potrzebują, przyczyniamy się do budowania świata równych szans”

Beata Jarosz, Joanna Pruszyńska-Witkowska
ZAŁOŻYCIELKI FUTURE COLLARS

 

Sylwia Błach
PROGRAMISTKA, AMBASADORKA FUNDUSZU

 

„Choruję na SMA. Odkąd pamiętam, korzystam z wózka inwalidzkiego. Miałam szczęście do bliskich, którzy rozbudzili we mnie pasję do pracy i zarabiania. I wspierali mnie finansowo na początku mojego rozwoju zawodowego, gdy dojeżdżałam na studia. Nie każda osoba z niepełnosprawnością ruchową ma takie wsparcie. Bez możliwości dojazdu na uczelnię czy wsparcia bliskich – odnalezienie pieniędzy i odwagi w sobie, by wejść do branży IT, nie musi być łatwe. Dlatego Fundusz Stypendialny „Różnorodność w IT” budzi mój zachwyt! Daje nadzieję tym, którzy stracili wiarę w siebie. Daje możliwości tym, których nie stać na rozwój. W końcu: daje pracę, która pozwala na niezależne życie. A ja daję słowo, że ta branża potrzebuje właśnie Ciebie!”

„Ten Square Games zdecydowało się włączyć w program mentoringowy Funduszu Różnorodności IT, ponieważ jego idea „long life learning” jest bliska naszej filozofii ciągłego podnoszenia umiejętności i szybkiego dostosowywania się do zmieniającego się świata. Według rozmaitych badań ok. 160 milionów kobiet na świecie będzie musiało wkrótce zmienić zawód lub stanowisko pracy w związku z transformacją cyfrową. Budujemy w firmie różnorodne zespoły i inwestujemy w wiedzę wszystkich naszych ludzi, niezależnie od płci, a program traktujemy jako ważny element naszego zaangażowania społecznego”

Anna Idzikowska
CHIEF GROWTH OFFICER W TEN SQUARE GAMES

 

Marta Pszczółkowska
HEAD OF EMPLOYER BRANDING & TALENT ACQUISITION W SANTANDER BANK POLSKA

 

Kształtowanie kultury różnorodności jest elementem DNA naszego banku. Każdy z nas jest inny, jedyny w swoim rodzaju, dzięki czemu wnosi do zespołów wyjątkową wartość i może zaproponować różne sposoby rozwiązania tego samego problemu. Chcemy być organizacją, która dba o równość szans. Zależy nam na tym, żeby każdy czuł się tu sobą. Jesteśmy przekonani, że pełna otwartość na tworzenie różnorodnych zespołów w organizacji zwiększa skuteczność podejmowania decyzji, uruchamia kreatywność i innowacyjność, pomaga w bardziej adekwatnym reagowaniu na potrzeby pracowników i klientów”

„Technologia zmienia i będzie zmieniać to, w jaki sposób funkcjonuje świat. Chcemy, by kobiety były częścią tych zmian i miały na nie realny wpływ. Tak, aby rozwiązania cyfrowe były inkluzywne, a kobiety miały dostęp do wysoko płatnych, przyszłościowych miejsc pracy. Jest to tym ważniejsze dla grup defaworyzowanych i niedostatecznie reprezentowanych – dlatego dołączamy do funduszu stypendialnego Różnorodność w IT.”

Natalie Pilling i Aleksandra Bis
 ZAŁOŻYCIELKI DARE IT
Filip Wadowski
DYREKTOR NESsT POLSKA

„W NESsT szukamy innowacyjnych pomysłów, które mają największą szansę na trwałe w czasie rozwiązania problemów społecznych. Dlatego wspieramy i doradzamy biznesom z jasną misją społeczną, takim jak Future Collars. Z tego samego powodu bliskie są nam mechanizmy, jak te zaprojektowane w Funduszu stypendialnym „Różnorodność w IT”. Osoby o niskich dochodach i zagrożone wykluczeniem, które będą mogły podnieść swoje kwalifikacje zawodowe dzięki Funduszowi, w przyszłości – jako mentorzy – pomogą w procesie zmiany kolejnym stypendystom.”

Skontaktuj się w sprawach dotyczących Funduszu Różnorodności w IT:

AGNIESZKA KLECZYK

PR&PA MANAGER

T:  +48 501 641 166

E:   [email protected]