Słownik IT

Hardware

Sprzęt komputerowy, materialna część komputera, komponenty, z których jest zbudowany. Pojęcie to stawiane jest w opozycji do software.

Umów konsultacje z doradcą