Słownik IT

HTML

HyperText Markup Language (hipertekstowy język znaczników). Służy do tworzenia dokumentów hipertekstowych. Definiuje strukturę stron internetowych. Wraz z CSS i JavaScript stanowi podstawowy język służący do tworzenia stron WWW.

Umów konsultacje z doradcą