Słownik IT

IT (Information Technology)

Skrót ten tłumaczony jest jako „technika informatyczna” lub „technika informacyjna” i oznacza całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji. To dziedzina wiedzy, która wykształciła się wraz z rozwojem technologii komputerowych. Zwykle zalicza się do niej informatykę wraz ze wszystkimi podległymi jej dyscyplinami, telekomunikację oraz inne branże, w których wykorzystuje się narzędzia i technologie związane z przetwarzaniem informacji.

Umów konsultacje z doradcą