Słownik IT

JavaScript

Skryptowy język programowania wykorzystywany głównie podczas tworzenia frontendu aplikacji webowych (stron internetowych) i hybrydowych aplikacji mobilnych. Napisane w nim skrypty służą przede wszystkim do zapewnienia interakcji poprzez reagowanie na zdarzenia, walidacji danych wprowadzanych w formularzach lub tworzenia złożonych efektów wizualnych (np. pokazów slajdów, animowanych grafik itp.). Język ten może również służyć do pisania pełnoprawnych aplikacji.

Umów konsultacje z doradcą