Słownik IT

Machine learning (uczenie maszynowe)

Ogólnie: pole nauki, która daje komputerom zdolność nauki rzeczy bez ich dokładnego zaprogramowania. W praktyce należy to pojęcie rozumieć raczej jako dostarczanie programowi zdolności do automatycznego uczenia się i samodoskonalenia na podstawie doświadczeń (dostarczonych wcześniej schematów i danych) bez dokładnego zaprogramowania. Machine learning to ważny obszar sztucznej inteligencji wykorzystywany na wiele sposobów, w każdej sytuacji, w której opracowanie konwencjonalnych algorytmów do wykonywania potrzebnych zadań jest trudne lub niewykonalne.

Umów konsultacje z doradcą