Słownik IT

Makieta

W IT tym mianem określa się podstawową (statyczną) wersję strony internetowej lub aplikacji. Makieta jest odzwierciedleniem projektu graficznego strony wyrażonym poprzez HTML i inne języki. Zaznaczone jest w niej rozmieszczenie najważniejszych elementów takich jak nagłówki, przyciski, zdjęcia, reklamy, znak firmowy itp. Zamiennie używa się również określeń: mockup lub atrapa.

Umów konsultacje z doradcą