Outplacement + Odpowiedzialny i Nowoczesny

Przygotowujemy do ponownego wyjścia na rynek pracy z nowymi kompetencjami, dając realne szanse na zatrudnienie.

 

„Nigdy dotąd nie było lepszego momentu dla pracowników z właściwymi umiejętnościami lub wykształceniem, takich, którzy potrafią używać technologii do kreowania wartości. I nigdy też nie było gorszego czasu dla pracowników mających tylko zwyczajne umiejętności i zdolności, ponieważ komputery, roboty i inne technologie cyfrowe w nadzwyczajnym tempie zyskują te umiejętności i zdolności” 

Eric Brynjolfsson, Andrew McAfee

Outplacement pracowników

Pandemia wywoła kryzys gospodarczy, którego skali i skutków nie jesteśmy w stanie ocenić. Jedno jest jednak pewne: kryzys ten pogłębi aktualne zmiany na rynku pracy, wywoływane przez procesy cyfryzacji: automatyzację i platformizację. Zmiany te uderzyły zwłaszcza w tę grupę pracowników, którzy wykonują rutynowe i powtarzalne zadania.

W gospodarce cyfrowej kompetencje umożliwiające wykonywanie zadań w środowisku pracy przesyconym technologią będą potrzebne w niemal każdym sektorze i w każdym zawodzie.

Outplacement bez pomocy w postaci uzupełnienia nowoczesnych kwalifikacji i umiejętności zwalnianych pracowników wykluczenie technologiczne będzie się dramatycznie pogłębiać i uniemożliwi znalezienie pracy.

Naszą misją jest demokratyzowanie dostępu do wiedzy potrzebnej do pracy w branży IT, nowych technologii i pokrewnych. Wierzymy w lifelong learning jako sposób na zapewnienie sobie bezpieczeństwa zawodowego w szybko zmieniającym się świecie. Uważamy, że każdy może znaleźć się w IT.

Nasza odpowiedź to nowoczesne i odpowiedzialne podejście do outplacementu

Oferujemy zarówno wsparcie przy odpowiednim doborze nowego zawodu, opiekę psychologiczną, jak i pomoc w znalezieniu pracy. Proponowany przez nas program oferuje przebranżowienie się dla osób pochodzących nawet z nietechnicznych zawodów.

Jak wygląda program outplacementu?

Krok 1: Doradztwo i przygotowanie do procesu przebranżowienia/zmiany zawodowej


✓ Analiza drogi zawodowej i zdefiniowanie czynników sukcesu

✓ Przegląd kompetencji i predyspozycji osobowościowych pożądanych na dzisiejszym rynku pracy

✓ Diagnoza czynników zadowolenia zawodowego i czynników związanych z projektowaniem nowej drogi zawodowej

✓ Badanie potencjału i dopasowania do nowego zawodu, z wyborem specjalistycznego szkolenia do zawodów w IT

Krok 2: Nowe kompetencje. Kompetencje przyszłości

Każdy z oferowanych przez nas kursów gwarantuje zdobycie wiedzy pozwalającej na rozpoczęcie pracy w wybranej dziedzinie na stanowisku juniorskim. Dodatkowo każdy z uczestników programu otrzymuje:


✓ 100 godzin lekcji angielskiego w IT szkoły językowej Eklektika

✓ Dostęp do szkoleń stworzonych przez Microsoft jako rozszerzenie wybranych zagadnień

✓ Udział w webinarach o zawodach w IT

✓ Dostęp do platformy FutureCollars oraz materiałów przez okres 12 miesięcy od zakończenia kursu

✓ Przegląd kompetencji i predyspozycji osobowościowych pożądanych na dzisiejszym rynku pracy

✓ Diagnozę czynników zadowolenia zawodowego i czynników związanych z projektowaniem nowej drogi zawodowej

✓ Badanie potencjału i dopasowania do nowego zawodu, z wyborem specjalistycznego szkolenia do zawodów w IT

Krok 3: Wsparcie – przygotowanie i 3-miesięczna opieka w ponownym wejściu na rynek pracy


✓ Doradztwo w zakresie budowania nowego wizerunku – Candidate Branding z przygotowaniem CV i profilu na Linkedin

✓ Przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych

✓ Autopromocja – ćwiczenie

✓ Omówienie sposobów docierania do nowych pracodawców na rynku jawnym i ukrytym

✓ Połączenie z pracodawcami współpracującymi z FutureCollars, którzy prowadzą rekrutacje i zatrudniają w trybie stałym absolwentów.

Program dostosowany do zmian na rynku pracy

Do 2025 roku 85 milionów stanowisk pracy ulegnie likwidacji, ponieważ ludzi zastąpią procesy automatyzacji oraz sztuczna inteligencja.

Jednocześnie jednak, w tym samym czasie, powstanie aż 97 milionów zupełnie nowych stanowisk w obszarach związanych z IT i nowymi technologiami. Często są to miejsca pracy w zawodach, które jeszcze kilka lat temu nie istniały.


„Analfabetą XXI wieku nie będzie ktoś, kto nie umie czytać czy pisać, ale ktoś, kto nie potrafi się uczyć, oduczyć i nauczyć na nowo”

Alvin Toffler

Wartości dla pracodawcy

✓ Budowanie wizerunku nowoczesnej organizacji, świadomej zmieniającego się otoczenia rynkowego

✓ Wzrost lojalności i zaufania pracowników

✓ Obniżenie poziomu stresu kadry kierowniczej w procesie zwolnień

Wartości dla pracownika

✓ Poczucie wartości i bezpieczeństwa dzięki zyskaniu nowych kompetencji

✓ Skrócenie lub zupełne pominięcie okresu pozostawania bez pracy

✓ Zminimalizowanie stresu związanego z zaistniałą zmianą

Joanna Pruszyńska-Witkowska
JOANNA PRUSZYŃSKA-WITKOWSKA
Wiceprezes i co-founder Future Collars

Przemiana cyfrowa gospodarki jest faktem.

Skontaktuj się z nami by przygotować firmę na nieuchronny wstrząs na rynku pracy!