Słownik IT

PM (Project Manager)

Kierownik projektu. Stanowisko na czele zespołu projektowego. PM specjalizuje się w zarządzaniu projektami. To na nim ciąży odpowiedzialność za ich sukces. Zajmuje się przede wszystkim kontrolą i utrzymaniem przyjętych założeń w zakresie celów oraz metod pracy. U kierownika projektu równie ważne (jeśli nie ważniejsze) co wiedza techniczna są umiejętności miękkie i cechy charakteru. Powinien sprawnie się komunikować, być charyzmatyczny i wykazywać poczucie odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Zakres jego odpowiedzialności i zadań jest dość szeroki.

Umów konsultacje z doradcą