Pożyczki na kształcenie – Twój sposób na tańszy kurs

Pożyczki przeważnie kojarzą się z podstępnym bankiem, który na każdym kroku próbuje nas okraść. Pewnie nie jedna osoba spotkała się z tak przykrym scenariuszem, ale nie zawsze musi tak być.

Programy „Inwestuj w Rozwój” realizowany przez Ministerstwo Rozwoju czy „OPEN” wdrażany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, firmę doradczą PAG Uniconsult oraz Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, są to pożyczki na kształcenie, które zapewniają nieoprocentowaną pomoc, dzięki której nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem.

Pożyczki na kształcenie mogą zostać wykorzystane do nabycia nowych kwalifikacji czy rozwoju kompetencji w placówkach edukacyjnych w Polsce jak i innych krajach. Przygotowaliśmy dla Ciebie krótką historię o tym, jak wygląda proces ubiegania się o pożyczkę oraz umorzenia części jej spłaty.

Pożyczki na kształcenie – kto może się o nie ubiegać?

Zanim jednak przystąpisz do składania wniosku, musisz dowiedzieć się, kto może się o niego ubiegać.  Jaką musisz być osobą, aby spełniać warunki Pożyczkodawcy?

  • Pełnoletnią, zamieszkującą na obszarze Polski.
  • Posiadającą zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki.
  • Zatrudnioną, przedsiębiorcą, jak i osobą niepracującą.

pożyczkiCo w przypadku, gdy kurs się już rozpoczął?

Jeśli mamy sytuację, w której Twój kurs już się rozpoczął, a Ty chciałbyś go w jakiejś części sfinansować to nie ma  powodu do obaw. Program „OPEN” finansuje 100% kosztów kształcenia na szkolenie, które się jeszcze nie rozpoczęło oraz takie, które już trwa, ale tylko do kwoty nieopłaconej.

W przypadku „Inwestuj w Rozwój” – „Uczestnik może wnioskować o pożyczkę na sfinansowanie formy kształcenia rozpoczynającej się najwcześniej następnego dnia po złożeniu wniosku.”[1]

Złożenie wniosku online

Kiedy już wiesz, że możesz ubiegać się o pożyczkę, pora przystąpić do złożenia wniosku online. Na początku zapoznaj się z wymaganymi dokumentami. Spis wszystkich formularzy znajdziesz na stronie danego Pożyczkodawcy. Samo wypełnienie wniosku nie powinno Ci zająć dłużej niż 30 – 40 minut. Jednym z dokumentów jest „zaświadczenie instytucji szkoleniowej”, które jest do pobrania u Pożyczkodawcy. W tym momencie piszesz do nas, wysyłając w załączniku dokument. My wypełniamy go najszybciej jak możemy i odsyłamy wraz z FV proforma. Pełen plik dokumentów składasz u Pożyczkodawcy i wspólnie z nami czekasz na decyzję. Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek: Operator ma 21 dni kalendarzowych na zweryfikowanie kompletnego wniosku pożyczkowego.

Na ile rat można rozłożyć pożyczkę?

Formalności mamy już za sobą, przejdźmy do konkretów. Czyli, na ile rat możesz rozłożyć pożyczkę i czemu to tak bardzo się opłaca? Na wstępie przyjmijmy, że ubiegasz się o dofinansowanie na kurs Javy, który kosztuje 9481 zł. Wedle operatora:

„OPEN” – możesz rozłożyć pożyczkę na maksymalnie 60 miesięcy – co daje 158 zł miesięcznie za kurs! (minimalna liczba rat nie jest określona).

„Inwestuj w Rozwój” – Minimalna liczba rat/długość spłaty pożyczki wynosi 12 miesięcy, natomiast maksymalna – 36 miesięcy. Co daje 236,4 zł miesięcznie za kurs!

Co ważne, w obydwu przypadkach możesz dokonać całkowitej jednorazowej spłaty pożyczki przed terminem końca umowy pożyczki.

Umorzenie części spłaty

Teraz część, na którą wszyscy czekali – co zrobić, żeby umorzyć część spłaty?

W przypadku „OPEN”:

15% umorzenia za ukończenie wybranej formy kształcenia, potwierdzone odpowiednim dokumentem. Ważne jest to, że musisz dostarczyć go w przeciągu 30 dni. Czyli, jeśli spełnisz powyższe warunki to kurs będzie kosztował Cię 8058,85 zł a nie 9481zł. Czyli o 1422,15 zł mniej!

20% umorzenia za spełnienie powyższego warunku plus terminowość w spłacaniu rat. W tym wypadku będziesz musiał oddać 7584,8 zł a nie 9481 zł. Czyli o 1896,20 zł mniej! Jeszcze lepiej!

25% umorzenia za spełnienie powyższych wymogów plus osiągnięcie i wykazanie (w przeciągu roku) korzyści na skutek ukończonej formy szkolenia. W przypadku osób bezrobotnych, będzie to znalezienie pracy. W przypadku osób pracujących – awans, bądź podwyżka w wysokości 15% brutto, ewentualnie przekwalifikowanie zawodowe zgodne z nabytymi kwalifikacjami. Jeśli spełnisz te warunki to kwota Twojego kursu będzie wynosić 7110,75 zł a nie 9481 zł. Czyli o 2370,25 zł mniej! To są już duże pieniądze!

Ważne: „Jeżeli w momencie dokonania 75% spłaty pożyczki, Pożyczkobiorca nie miał możliwości spełnić warunków, które umożliwiają umorzenie pożyczki – następuje zawieszenie spłat kolejnych rat do dnia, w którym będzie możliwe spełnienie warunków umorzenia.” [2]

pożyczkiW przypadku „Inwestuj w Rozwój”

20% umorzenia jest przyznane za ukończenie wybranej formy kształcenia potwierdzone odpowiednim dokumentem w okresie określonym w Karcie Identyfikacji Pożyczki oraz dostarczenie tego dokumentu w przeciągu 3 miesięcy. Polega ono na skróceniu okresu kredytowania.

25% umorzenia za spełnienie powyższego warunku oraz w przypadku osoby bezrobotnej – podjęcie zatrudnienia (w dowolnej formie zatrudnienia lub w formie samozatrudnienia), osoby pracującej – gdy średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnionej) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

Ważne: „Umorzenie nie przysługuje w przypadku spłaty pożyczki przed spełnieniem warunków umorzenia!” [1]

Pożyczki na kształcenie nie takie straszne

Wniosek nasuwa się jeden. Skoro chcę wziąć udział w szkoleniu i mogę za nie zapłacić o 20-25% mniej, to czemu nie skorzystać?

√ Pożyczki są nieoprocentowane – nie poniesiesz żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem!

√ W przypadku „OPEN” możesz ubiegać się o pożyczkę na formę kształcenia, która już się rozpoczęła!

√ Spłatę pożyczek możesz rozłożyć maksymalnie na 36 („Inwestuj w rozwój”) lub 60 („OPEN”) rat co daje 236,4 zł lub 158 zł za kurs Javy miesięcznie!

√ Spłatę pożyczek możesz umorzyć do 25%, czyli np. za kurs Javy zapłacisz o 2370,25 zł mniej!

Okazuje się, że nie taki diabeł straszny, jak go malują 😉

 

Jeśli masz więcej pytań to śmiało pisz – chętnie pomożemy


[1] Regulamin pożyczek 

[2] Pytania i odpowiedzi „Open”