Słownik IT

Scrum

Metodyka zgodna z manifestem Agile, a więc filozofią zwinności. Używana w procesach tworzenia oprogramowania, a ostatnio również w innych dziedzinach i branżach. Istotą scrum jest tworzenie oprogramowania w iteracjach nazywanych sprintami. Po każdej z nich należy dostarczyć działający produkt. Zespół Scrum składa się z Właściciela Produktu (Product Ownera), Mistrza Scrum (Scrum Mastera) oraz Zespołu Deweloperskiego (Development Team). Każda z tych ról wiąże się z określoną odpowiedzialnością i obowiązkami.

Umów konsultacje z doradcą