Słownik IT

A jak ...

A > Administrator

Administrator

Pracownik nadzorujący pracę systemów IT i zarządzający systemem informatycznym. Również: użytkownik o najwyższych uprawnieniach w korzystaniu z danego systemu.

A > Agile

Agile

Grupa metodyk zarządzania projektami, tzw. zwinne programowanie. Metoda opracowana w kontrze do tradycyjnego programowania kaskadowego (waterfall). Bazuje na założeniu, że wymagania odbiorcy często ewoluują podczas realizacji projektu…

A > Agile coach

Agile Coach

Osoba odpowiedzialna za edukowanie innych w zakresie metodologii agile. Najczęściej wykorzystywana podczas przekształcania organizacji na pracę zwinną. Agile Coach skupia się przede wszystkim na edukowaniu, pomagając zespołom w zrozumieniu zwinności…

A > Algorytm

Algorytm

Skończony ciąg jasno zdefiniowanych czynności (kroków), prowadzących do wykonania jakiegoś zadania. Może zostać zaimplementowany w postaci programu komputerowego…

A > Android

Android

System operacyjny stworzony dla urządzeń mobilnych (smartfonów, tabletów, notebooków) tworzony aktualnie przez Google. Obecnie używany też np. w telewizorach i tzw. wearables, czyli inteligentnej elektronice przeznaczonej do noszenia na ciele lub przy sobie (np. opaskach fitness czy smartwatchach)…

A > API

API (Application Programming Interface)

Schemat komunikacji pomiędzy aplikacjami. API określa to, jakie dane są dostępne dla klienta oraz decyduje o sposobie, w jaki są wymieniane…

B jak ...

B > Backend

Backend

Zaplecze techniczne strony internetowej lub aplikacji. Metaforycznie mówiąc, backend jest mechanizmem ukrytym wewnątrz urządzenia. Odpowiada za jego prawidłowe działanie, ale jest niewidoczny…

B > Backup

Backup

Kopia zapasowa danych nazywana też kopią bezpieczeństwa. Niezbędna do odtworzenia danych w przypadku ich utraty lub uszkodzenia – np. w wyniku uszkodzenia dysku, ataku hakerskiego czy wirusa…

B > Big Data

Big Data

Pojęcie używane w odniesieniu do dużych, zmiennych i różnorodnych baz danych, których przetwarzanie i analiza są skomplikowane. Analizy Big Data są jednak bardzo pomocne, ponieważ pozwalają pozyskać istotną wiedzę…

B > Bug

Bug

Błąd w oprogramowaniu, defekt, który uniemożliwia jego w pełni poprawne działanie. Bug może powodować drobne niedogodności (np. upośledzać działanie jednej z funkcji) lub sprawić, że uruchomienie aplikacji jest niemożliwe – taki błąd nazywany jest Bugiem krytycznym).

C jak ...

C > Cloud

Cloud (Chmura)

Usługa przechowywania danych. Są one zlokalizowane na serwerze usługodawcy i stale dostępne za pośrednictwem Internetu. Można ją porównać do wirtualnego dysku zewnętrznego…

C > Cloud Solution Architect

Cloud Solution Architect

Specjalista IT, który zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem rozwiązań w oparciu o popularne środowiska chmurowe (Cloud Computing), tj. Microsoft Azure, AWS, Google Cloud Platform i IBM Cloud. 

C > CMS

CMS (Content Management System)

System zarządzania treścią, czyli oprogramowanie używane do zarządzania stroną internetową. Umożliwia jej tworzenie, modyfikowanie, utrzymywanie i aktualizowanie…

C > Coding/Programming

Coding/Programming

Kodowanie to proces pisania kodu źródłowego programu w konkretnym języku (patrz: język programowania). Kod odpowiada za wydawanie poleceń systemom komputerowym – jego pisanie jest sposobem na „przetłumaczenie” wymagań i oczekiwań programisty na system binarny, którym posługują się komputery…

C > CRM

CRM (Customer Relationship Management)

Oprogramowanie i aplikacje służące do zbierania, analizowania i utrzymywania informacji o klientach czy partnerach. Ich zadaniem jest automatyzowanie procesów związanych z relacjami pomiędzy organizacją a klientem…

C > CSS

CSS (Cascading Style Sheets)

Język używany do opisu układu elementów na stronie internetowej. Za jego pomocą można definiować rozmaite parametry: kolory (tekstu, tła itp.), wielkość marginesów i odstępów międzywierszowych, style czcionek i wiele innych…

C > CTA

CTA (Call to action)

Wezwanie do działania. Sformułowania (najczęściej w formie aktywnych linków lub przycisków) używane na stronach internetowych i w aplikacjach, które skłaniają użytkownika do wykonania określonych czynności…

D jak ...

D > Daily Scrum

Daily Scrum

Codzienne, krótkie (do 15 minut) spotkanie zespołu deweloperskiego odbywające się w celu zaplanowania pracy na dany dzień oraz podzielenia się postępami…

D > Data Scientist

Data Scientist

Specjalista zajmujący się data science, czyli analizą danych w sposób, który pozwala na wyciągnięcie z nich wartości biznesowej…

D > Database

Database

Zorganizowany zbiór informacji, zazwyczaj przechowywany w formie elektronicznej, w systemie komputerowym. Sterowany zwykle systemem zarządzania bazami danych (DBMS – Data Base Management System).

D > Deployment

Deployment

Zainstalowanie, uruchomienie aplikacji lub systemu w środowisku klienta, wdrożenie aplikacji.

D > Developer

Developer

Twórca oprogramowania. Nazywany często również programistą lub koderem, ale programowanie i kodowanie stanowią zaledwie część jego pracy. Developer odpowiada bowiem również za tworzenie koncepcji i nowych funkcji, a także rozwój oprogramowania…

D > DevOps

DevOps

Skrót od Development Operations. Metoda tworzenia oprogramowania polegająca na komunikacji i współpracy pomiędzy zespołem deweloperskim i testerami. Specjaliści DevOps zajmują się utrzymywaniem tych relacji i nadzorowaniem procesu.

D > Domena

Domena

Nazwa oraz adres strony internetowej (wraz z odpowiednim rozszerzeniem, np. .com, .pl, .org itp.) zarejestrowane w systemie DNS.

E jak ...

E > Ebook

Ebook

Książka w formacie elektronicznym (również e-książka lub e-publikacja). Ebooki mogą zawierać zarówno tekst, jak i materiały graficzne i są przystosowane do odczytywania za pomocą określonego oprogramowania, na ekranach komputerów lub innych urządzeń (najczęściej specjalnych czytników ebooków)…

E > ERP

ERP (Enterprise Resource Planning)

Dosłownie planowanie zasobów przedsiębiorstwa. Tym skrótem oznacza się oprogramowanie do kompleksowego zarządzania organizacją, przede wszystkim w zakresie kontroli zasobów i procesów takich jak sprzedaż, finanse, księgowość, magazyn, kadry, zaopatrzenie, produkcja itd…

F jak ...

F > Firewall

Firewall

Inaczej: zapora sieciowa. Urządzenie zabezpieczające sieć, a dokładniej oddzielające jej kontrolowaną część od sieci zewnętrznej (np. Internetu)…

F > Flowchart

Flowchart

Diagram przepływu nazywany również schematem blokowym. Typ diagramu, który przedstawia dany algorytm, przepływ pracy lub proces…

F > Framework

Framework (Platforma programistyczna)

Ma formę szkieletu do budowy aplikacji. Definiuje jej strukturę i sposób działania, a ponadto zawiera rozmaite komponenty i biblioteki, czyli zewnętrzne zbiory plików z kodem, które ułatwiają budowanie aplikacji…

F > Frontend

Frontend

„Fasada” aplikacji, czyli wszystko to, co jest widoczne od strony użytkownika i interfejsu. Pobiera informacje od użytkownika i przekazuje je do back-endu…

F > Full Stack Developer

Full Stack Developer

To developer łączący umiejętności frontendowca i backendowca. Potrafi stworzyć aplikację lub system od A do Z, począwszy od administrowania serwerem i bazami danych, a skończywszy na dbaniu o stronę wizualną i funkcjonalną interfejsu…

F > FTP

FTP (File Transfer Protocol)

Metoda wymiany plików z jednego komputera na drugi. Jest to zarządzanie plikami na komputerze i pobieranie plików z dostępnych archiwów. Komunikacja odbywa się poprzez serwer FTP.

G jak ...

G > Google Analytics

Google Analytics

Narzędzie służące do śledzenia statystyk stron internetowych udostępniane za darmo w internecie. Bezpłatne dla użytkowników, których strony notują mniej niż 5 milionów odwiedzin miesięcznie…

H jak ...

H > Hackathon

Hackathon

Połączenie angielskich słów „hacking” (hakowanie) i „marathon” (maraton). Wydarzenie, podczas którego przed programistami i przedstawicielami pokrewnych zawodów postawiony jest pewien problem do rozwiązania…

H > Hardware

Hardware

Sprzęt komputerowy, materialna część komputera, komponenty, z których jest zbudowany. Pojęcie to stawiane jest w opozycji do software.

H > Hosting

Hosting

Przestrzeń serwerowa lub usługa polegająca na udostępnieniu miejsca na serwerze. To na hostingu przechowywane są wszelkie pliki tworzące stronę internetową. Bez niego niemożliwe jest opublikowanie witryny w sieci.

H > HTML

HTML

HyperText Markup Language (hipertekstowy język znaczników). Służy do tworzenia dokumentów hipertekstowych. Definiuje strukturę stron internetowych. Wraz z CSS i JavaScript stanowi podstawowy język służący do tworzenia stron WWW.

H > HTTP/HTTPS

HTTP/HTTPS Protocol

Protokoły przesyłania danych do sieci. Stanowią integralną część adresu strony internetowej (URL) i informują o tym, czy dane przesyłane pomiędzy komputerem a serwerem są szyfrowane…

 

I jak ...

I > ICT

ICT (Information and Communications Technology)

Określenie sektora, który zajmuje się produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych, a także towarzyszących im usług. Pod tym pojęciem można również rozumieć gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej…

I > Information Security Analyst

Information Security Analyst

Analityk Bezpieczeństwa Informacji. Specjalista, którego zadaniem jest opracowywanie i wdrażanie strategii oraz systemów bezpieczeństwa komputerowego w celu ochrony danych…

I > Innovation Manager

Innovation Manager

Specjalista zajmujący się dosłownie zarządzaniem innowacjami. W praktyce odpowiada za budowanie kultury i procesów, które pomagają organizacji osiągać sukcesy za pośrednictwem innowacji, a także szkolenie pracowników w zakresie możliwych ulepszeń…

I > IOS

IOS (Operating System) iOS

System operacyjny stworzony przez Apple Inc. Stosowany w urządzeniach iPhone, iPod Touch oraz iPad. Wcześniej był znany jako iPhone OS. Bazuje na systemie Apple dla komputerów Mac OS X w wersji 10.5.

I > IT

IT (Information Technology)

Skrót ten tłumaczony jest jako „technika informatyczna” lub „technika informacyjna” i oznacza całokształt zagadnień, metod, środków i działań związanych z przetwarzaniem informacji. To dziedzina wiedzy, która wykształciła się wraz z rozwojem technologii komputerowych…

J jak ...

J > JavaScript

JavaScript

Skryptowy język programowania wykorzystywany głównie podczas tworzenia frontendu aplikacji webowych (stron internetowych) i hybrydowych aplikacji mobilnych…

J > Język programowania

Język programowania

Zbiór zasad  syntaktycznych oraz semantycznych określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje. Innymi słowy, jest to narzędzie do formułowania programów dla komputerów…

J > Jira

Jira

Oprogramowanie, które służy do obsługi cyklu życia aplikacji. Zostało opracowane przez firmę Atlassian. Jego podstawowe funkcje obejmują: śledzenie błędów, zarządzanie projektami i produktami, planowanie, zarządzanie i raportowanie postępów w pracy zespołów…

K jak ...

K > Kanban

Kanban (metoda zarządzania)

Metoda sterowania produkcją opracowana w Japonii w latach 50. XX wieku, a obecnie najczęściej implementowana w sektorze IT. Jest to jednak uniwersalny system, który polega na takiej organizacji pracy zespołu wytwórczego, by każda komórka produkowała dokładnie tyle, ile wynosi zapotrzebowanie w danej chwili…

K > Klasy w programowaniu projektowym

Klasy w programowaniu projektowym

Częściowe lub całkowite definicje dla obiektów. Innymi słowy: opis budowy i działania obiektów. Istnieje wiele rodzajów klas różniących się właściwościami i zastosowaniami. 

K > Kod źródłowy

Kod źródłowy

Zapis programu przy pomocy danego języka programowania. Kod definiuje operacje, jakie powinny zostać zrealizowane przez komputer na zebranych lub przekazanych danych…

M jak ...

M > Machine learning

Machine learning (uczenie maszynowe)

Ogólnie: pole nauki, która daje komputerom zdolność nauki rzeczy bez ich dokładnego zaprogramowania. W praktyce należy to pojęcie rozumieć raczej jako dostarczanie programowi zdolności do automatycznego uczenia się i samodoskonalenia na podstawie doświadczeń (dostarczonych wcześniej schematów i danych) bez dokładnego zaprogramowania…

M > Makieta

Makieta

W IT tym mianem określa się podstawową (statyczną) wersję strony internetowej lub aplikacji. Makieta jest odzwierciedleniem projektu graficznego strony wyrażonym poprzez HTML i inne języki…

M > Meta tag

Meta tag

Znacznik META należący do języka HTML. Używany do przekazania dodatkowych informacji o stronie internetowej lub jej elemencie. Umieszczany w kodzie w nagłówku strony…

M > Mobile App

Mobile App

Aplikacja mobilna. Pod tą nazwą kryją się wszystkie rodzaje oprogramowania działającego na urządzeniach przenośnych, a więc przystosowane do używania na telefonach komórkowych, smartfonach czy tabletach…

M > Mobile App Developer

Mobile App Developer

Developer zajmujący się tworzeniem aplikacji mobilnych na iOS lub Android. Wykorzystuje różne języki programowania…

P jak ...

P > Plugin

Plugin (add-on)

Potocznie wtyczka. Rodzaj modułu lub oprogramowania, które może być „podłączone: do konkretnego systemu w celu zwiększenia jego funkcjonalności…

P > PM

PM (Project Manager)

Kierownik projektu. Stanowisko na czele zespołu projektowego. PM specjalizuje się w zarządzaniu projektami. To na nim ciąży odpowiedzialność za ich sukces…

P > Podcast

Podcast

Forma internetowej publikacji, najczęściej w formie dźwiękowej lub audiowizualnej. Internetowa audycja, słuchowisko…

P > Portal społecznościowy

Portal społecznościowy (Serwis społecznościowy)

Serwis internetowy tworzony przez treści publikowane przez jego użytkowników, służący m.in. do wymiany myśli, doświadczeń i poglądów, budowania sieci społecznych, wypracowywania i podtrzymywania kontaktów itp…

P > Post

Post

  1. Power-on self-test…
  2. Metoda przesyłania danych w sieci Internet istniejąca w ramach protokołu HTTP…
  3. Samodzielny wpis na stronie internetowej, w grupie lub na profilu osobistym, opublikowana w ten sposób wypowiedź, opinia, wiadomość czy informacja…

P > Product Owner

Product Owner

Właściciel produktu. To jedna z trzech głównych ról w zespole scrumowym. Jego zadaniem jest reprezentowanie klienta, a więc czuwanie nad wartością projektu i jego rozwojem…

P > Programming language

Programming language

P > Programy Klient-Serwer

Programy Klient-Serwer

Architektura systemu komputerowego, która umożliwia korzystanie z baz danych czy aplikacji. Serwer zapewnia w niej usługi dla klientów, zgłaszających do serwera żądania obsługi. Z usług jednego serwera może korzystać wiele klientów…

R jak ...

R > Responsywność

Responsywność

Cecha strony internetowej, interfejsu, aplikacji, która sprawia, że wyświetlają się one prawidłowo na ekranach o różnych proporcjach…

S jak ...

S > SaaS

SaaS

Software as a Service (oprogramowanie jako usługa). Jest to model umożliwiający odbiorcy usług korzystanie z określonych aplikacji udostępnionych w chmurze przez dostawcę…

S > Scrum

Scrum

Metodyka zgodna z manifestem Agile, a więc filozofią zwinności. Używana w procesach tworzenia oprogramowania, a ostatnio również w innych dziedzinach i branżach…

S > Server

Server

Komputer lub program przeznaczony do obsługi użytkowników przez udostępnianie ich komputerom swoich zasobów i wykonywanie otrzymanych poleceń…

S > Skype

Skype

Komunikator internetowy, aplikacja służąca do prowadzenia darmowych rozmów głosowych i wideo…

S > Slack

Slack

Darmowa aplikacja internetowa zawierająca zestaw narzędzi i usług wspomagających pracę zespołową…

S > Software

Software

Tym słowem określa się wszystkie programy wykorzystywane przez komputery. W odróżnieniu od hardware jest to byt wirtualny.

S > Software House

Software House

Firma zajmująca się tworzeniem oprogramowania, najczęściej zgodnie ze specyfikacjami konkretnego zleceniodawcy. Software house’y mają różne specjalizacje i mocne strony…

S > Source code

Source code

S > Sprint

Sprint

Pojęcie wywodzące się z metodyki Scrum i innych metod zwinnych. Sprintem nazywa się jedną iterację wytwarzania oprogramowania…

S > SQL

SQL (Structured Query Language)

Strukturalny język zapytań stosowany w bazach danych. Służy do wysyłania zapytań (tzw. query) do określonej bazy oraz dostarczania użytkownikowi wyników w postaci danych…

S > SSID

SSID (Service Set Identifier)

Identyfikator sieci pełniący funkcję loginu przy nawiązywaniu połączenia z punktem dostępowym…

S > System Analyst

System Analyst

Analityk systemu. Specjalista zajmujący się w profesjonalnej analizie, projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych.

T jak ...

T > Testowanie oprogramowania

Testowanie oprogramowania

Weryfikacja oprogramowania pod kątem poprawności jego działania. Testerzy poszukują przede wszystkim błędów i usterek oraz dostarczają informacje na ich temat developerom pracującym nad produktem…

T > Trello

Trello

Aplikacja internetowa do tworzenia list z zadaniami, notatek itp., a także dzielenie się nimi z zespołem…

U jak ...

U > Update

Update

Aktualizacja (algorytmu oprogramowania lub sprzętu), zwykle mająca na celu poprawę sprawności, uzupełnienie funkcji itd.

U > User Interface

User Interface (Interfejs użytkownika)

Część urządzenia lub oprogramowania odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Jest tworzony przez rozmaite urządzenia wejścia-wyjścia…

U > UX (User Experience)

UX (User Experience)

Pod tym pojęciem rozumie się całość wrażeń, jakie odnotowuje użytkownik podczas korzystania z danego oprogramowania, serwisu internetowego lub urządzenia. Obecnie na znaczeniu zyskuje projektowanie klientocentryczne, czyli dążące do uzyskania jak najlepszego UX. Na doświadczenie użytkownika wpływają takie cechy jak wygoda obsługi, możliwość zrealizowania konkretnych celów, użyteczność, estetyka interfejsu i znacznie więcej. Jest to jednak odczucie subiektywne.

V jak ...

V > VPN

VPN (Virtual Private Network)

Wirtualna sieć prywatna. Rodzaj bezpiecznego, szyfrowanego połączenia między dwiema sieciami lub między użytkownikiem i siecią…

V > VPS

VPS (Virtual Private Server)

Wirtualny serwer prywatny. Podział maszyny stanowiącej serwer na kilka mniejszych, wirtualnych…

W jak ...

W > Wall

Wall

Ściana. Strona główna na portalu społecznościowym.

W > Web App

Web App Aplikacja webowa/internetowa

Rodzaj programu komputerowego dostępnego i pracującego na serwerze, który komunikuje się z hostem użytkownika komputera poprzez sieć…

W > Web Developer

Web Developer

Developer (nazywany również czasami programistą), który jest odpowiedzialny za tworzenie aplikacji internetowych.

W > Webinar

Webinar (Webinarium)

Forma e-learningu, internetowe seminarium. Format szkoleniowy i edukacyjny realizowany za pomocą technologii webcast i umożliwiający obustronną komunikację pomiędzy prowadzącym a uczestnikami…

W > WordPress

WordPress

Jeden z najpopularniejszych systemów zarządzania treścią (CMS) napisany w języku PHP. Został stworzony głównie do obsługi blogów, jednak współcześnie opartych jest na nim wiele stron internetowych – również tych dość złożonych…

W > WWW

WWW (World Wide Web)

Sieć WWW, ogólnoświatowa sieć komputerowa. Hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny…

Umów konsultacje z doradcą