Słownik IT

Sprint

Pojęcie wywodzące się z metodyki Scrum i innych metod zwinnych. Sprintem nazywa się jedną iterację wytwarzania oprogramowania. Zgodnie z założeniami scrum powinna ona trwać nie dłużej niż miesiąc i skutkować zaprezentowaniem działającej formy produktu. Zazwyczaj zaleca się, aby wszystkie sprinty podczas procesu tworzenia oprogramowania miały taką samą długość.

Umów konsultacje z doradcą