Słownik IT

SQL (Structured Query Language)

Strukturalny język zapytań stosowany w bazach danych. Służy do wysyłania zapytań (tzw. query) do określonej bazy oraz dostarczania użytkownikowi wyników w postaci danych. Nie jest to język programowania, a język przeznaczony do wykonywania operacji na określonych danych w bazie, dlatego bywa nazywany podjęzykiem danych.

Umów konsultacje z doradcą