Słownik IT

Web App Aplikacja webowa/internetowa

Rodzaj programu komputerowego dostępnego i pracującego na serwerze, który komunikuje się z hostem użytkownika komputera poprzez sieć. Aplikacje webowe dostępne są z poziomu przeglądarki internetowej. Zwykle wymagają stałego dostępu do Internetu, choć niekiedy mogą też pracować w trybie offline. W przeciwieństwie do aplikacji desktopowych nie muszą być instalowane na komputerze użytkownika.

Umów konsultacje z doradcą