Słownik IT

WWW (World Wide Web)

Sieć WWW, ogólnoświatowa sieć komputerowa. Hipertekstowy, multimedialny, internetowy system informacyjny. Połączony system publicznych stron internetowych dostępnych przez Internet. 

Umów konsultacje z doradcą