AWS GetIT | Formularz Aplikacyjny

Prosimy o wypełnienie formularza w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji do bezpłatnego programu Amazon Web Services (AWS) GetIT Polska na rok szkolny 2023-24. Program jest przeznaczony dla uczniów klas 6-8 od początku roku szkolnego 2023-24.

Liczba miejsc w programie jest ograniczona, dlatego po rozpatrzeniu zgłoszenia skontaktujemy się z wybranymi szkołami w celu omówienia programu i ustalenia kolejnych kroków.

Aby uzyskać więcej informacji zapraszamy do zapoznania się z naszą polityką ochrony danych: https://futurecollars.com/polityka-prywatnosci/

W przypadku jakichkolwiek pytań przed złożeniem wniosku prosimy o kontakt: [email protected]

Wszystkie pola oznaczone * są wymagane.

Informacja ogólne:

Prosimy o podanie szczegółowych powodów, dla których zgłaszana szkoła powinna zostać przyjęta do programu.

Dane osoby wyznaczonej do kontaktu

Szkoły uczestniczące w AWS GetIT muszą wyznaczyć pracownika, który będzie głównym punktem kontaktowym. Jeśli jest Pan/Pani główną osobą kontaktową, prosimy o podanie swoich danych poniżej. Jeśli nie, prosimy podać poniżej dane osoby do tego wyznaczonej

Wpisz imię głównej osoby kontaktowej dla programu.

Wpisz nazwisko głównej osoby kontaktowej dla programu.

To nie jest poprawny numer

    Podaj numer telefonu, pod którym będziemy mogli się z Tobą skontaktować. W przypadku wprowadzania numeru szkoły należy podać numer wewnętrzny. Jeśli nie masz numeru wewnętrznego, wprowadź swój numer telefonu komórkowego.

    Osoba kontaktowa w nagłych wypadkach

    Wpisz imię osoby kontaktowej w nagłych wypadkach

    Wpisz nazwisko osoby kontaktowej w nagłych wypadkach

    Wymagamy podania imienia i nazwiska oraz adresu e-mail w nagłych wypadkach oraz w celu zapewnienia odpowiedniego kontaktu przez cały czas trwania programu.