Spółka iCode TrustSp. z o.o. realizuje fazę Proof of Concept Projektu B+R

Wartość realizowanego przez nas projektu wynosi 1 mln zł, a wkład z Funduszy Europejskich stanowi 80% tej kwoty.

Wsparcie na realizację projektu zostało pozyskane przy współpracy z funduszem Simpact ASI Fund Sp.z o.o. realizującego projekt dofinansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych, Poddziałanie 1.3.1:

Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.