AWS GetIT

Amazon Web Services (AWS) GetIT i Future Collars współpracują, aby wprowadzić program do szkół w Polsce.

AWS GetIT to program edukacyjny i konkurs, mający na celu zainspirowanie i umożliwienie wszystkim uczniom klas VII i VIII oraz klas I szkół ponadpodstawowych nauczenia się, jak korzystać z technologii i rozwiązań chmurowych do rozwiązywania rzeczywistych problemów, odkrywania różnych rodzajów kariery w świecie IT, rzucania wyzwań stereotypom i poznawania profesjonalistów w dziedzinie technologii. Podczas programu AWS GetIT oferuje wsparcie uczniów i nauczycieli przez ambasadorów, którzy są specjalistami w dziedzinie technologii i są związani historycznie z niedoreprezentowanymi społecznościami, chcą być wzorem do naśladowania, inspirując przyszłe pokolenie inkluzywnych i zróżnicowanych liderów technologicznych.

Wprowadź AWS GetIT do swojej szkoły

Przyjmujemy zgłoszenia od szkół z Polski na rok szkolny 2023-24. Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy AWS GetIT.

Jak działa AWS GetIT?

AWS GetIT umożliwia uczniom zastanowienie się nad swoją przyszłością i zaprojektowanie aplikacji, która wprowadzi realne, namacalne zmiany społeczne w ich szkole i/lub społeczności. W trakcie programu uczniowie zdobędą doświadczenie w pracy grupowej i nabiorą pewności siebie, a jednocześnie poznają technologię jako potencjalną ścieżkę kariery.

Program oferuje nauczycielom 11 godzin treści programowych podzielonych na osiem głównych sekcji oraz dwie opcjonalne sekcje uzupełniające. Program jest gotowy do realizacji podczas standardowych zajęć (offline) lub wirtualnie (w trybie online). Przy wsparciu ambasadorów, szkoły określą kiedy i w jaki sposób uczniowie będą uczestniczyć w różnych częściach programu.

  • Program nauczania

W ramach programu uczniowie będą badać kwestie środowiskowe i społeczne – będą pracować w zespołach, które wybiorą pomysł na aplikację i zaprojektują jej schemat. Zadaniem aplikacji będzie rozwiązanie problemów w ich społecznościach. Uczniowie będą zdobywać wiedzę i wykorzystywać podstawowe umiejętności, takie jak podstawy rozwiązań chmurowych, elementy myślenia projektowego (design thinking), proof of concept czy storyboarding. Uczniowie zdobędą również doświadczenie w pracy zespołowej i nabiorą pewności siebie, a wszystko to przy jednoczesnym zapoznaniu się z potencjalnymi ścieżkami kariery w branży technologicznej.

  • Konkurs

Po ukończeniu programu nauczania szkoły mogą zgłosić jeden pomysł na aplikację uczniowską do rozpatrzenia w ogólnokrajowym konkursie. Pomysły zostanę zaprezentowane w finale przed komisją sędziowską złożoną z ekspertów z branży technologicznej.

  • W Polsce AWS GetIT rozpoczyna się wraz z początkiem roku szkolnego 2023-24 i trwa przez cały rok szkolny.

Amazon Web Services (AWS) to najbardziej wszechstronna i szeroko rozpowszechniona platforma chmurowa na świecie, oferująca ponad 200 w pełni funkcjonalnych usług z centrów danych na całym świecie. Miliony klientów – w tym najszybciej rozwijające się startupy, największe przedsiębiorstwa i wiodące agencje rządowe – korzystają z AWS, aby obniżyć koszty, zwiększyć elastyczność i szybciej wprowadzać innowacje. AWS jest spółką Amazon.com.
Dowiedz się więcej o tym, czym jest chmura obliczeniowa z tego filmu

Program jest w pełni finansowany i jest dostępny bezpłatnie dla szkół, nauczycieli i uczniów.

Nie, udział w konkursie jest dobrowolny dla wszystkich szkół.

Ambasadorzy AWS GetIT to reprezentowani w mniejszości technologicznej specjaliści z zespołów i klientów Amazon lub AWS, którzy z pasją inspirują przyszłe pokolenie różnorodnych liderów technologicznych. Każda szkoła biorąca udział w AWS GetIT jest sparowana z ambasadorem AWS GetIT. Podczas programu ambasadorzy przedstawiają AWS GetIT uczniom poprzez prezentację inauguracyjną i pomagają zespołom uczniowskim w składaniu zgłoszeń do konkursu, a także zapewniają stałe wsparcie, aby zapewnić nauczycielom i uczniom jak najlepsze wykorzystanie ich doświadczenia.

AWS GetIT zachęca uczniów klas VI, VII i VIII oraz klas I szkół ponadpodstawowych do brania udziału w programie. AWS GetIT chce zaprosić wszystkie osoby, aby zapewnić promocję sprawiedliwego dzielenia się wiedzą na temat możliwości w technologii i rzucić wyzwanie stereotypowi płci w branży.
AWS GetIT angażuje się w budowanie kultury integracji poprzez celowe angażowanie niedostatecznie reprezentowanych w mniejszościach technologicznych profesjonalistów jako ambasadorów, inkluzywny język w materiałach programowych oraz zalecenia dotyczące tego, w jaki sposób uczniowie mogą zapewnić sprawiedliwą współpracę podczas projektowania swoich pomysłów na aplikacje.

Tak! Możemy wesprzeć Twoją szkołę, dokonując dostosowań i zapewniając dodatkowe wsparcie za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wideo podczas programu.

AWS oferuje uczniom, nauczycielom i szkołom możliwości odkrywania programów w trakcie lub po ukończeniu AWS GetIT, w tym:

  • AWS Educate – setki godzin szkoleń i zasobów dla początkujących użytkowników chmury, w tym praktyczne laboratoria w konsoli AWS Management Console.
  • AWS Spark – gotowe do nauczania jednostki z praktycznymi laboratoriami zaprojektowanymi tak, aby pasowały do istniejącego programu nauczania w klasie
  • Amazon Future Engineer – dostęp dla uczniów do zagadnień z zakresu informatyki i ścieżki kariery w tym kierunku na różnych poziomach zaawansowania; oferty szkoleń dla nauczycieli informatyki

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące AWS GetIT:
Dowiedz się więcej na stronie: https://aws.amazon.com/campaigns/aws-get-it /
Skontaktuj się z naszym zespołem pod adresem: [email protected]