Damian Markowski

Senior Python Developer

Jego kariera rozpoczęła się w małym software house, skąd przeszedł do pracy w dużych korporacjach, takich jak Nokia, a obecnie jest zatrudniony w jednym z największych banków w Polsce – PKO BP.

Doświadczenie zdobyte na stanowisku fullstack developera oraz jego aktywne uczestnictwo w ustaleniach biznesowych pozwoliło mu na efektywne łączenie wiedzy technicznej z głębokim zrozumieniem potrzeb biznesowych, co bezpośrednio przekłada się na tworzenie produktów wysokiej jakości.