Polityka Jakości

Właściciele oraz pracownicy ICODE TRUST sp. z o.o. zlokalizowanej w Warszawie (02-503) przy ulicy Bukowińskiej 24d/7, deklarują, że wdrożyli system zarządzania jednostką w oparciu o normę PN-EN ISO 9001:2015-10 w zakresie:

Szkolenia, działalność wspomagająca edukację, doradztwo nakierowane na przedsiębiorców. Firma funkcjonuje w ten sposób, że opiera się na pracy zdalnej i szkolenia są realizowane online.

Punkt 7.1.5 – nie ma zastosowania ponieważ nie stosujemy wyposażenia do monitorowania pomiarów

Punkt 8.3 – nie ma zastosowania ponieważ szkolenia opierają się na już istniejącej wiedzy i programach

 

Kierownictwo i pracownicy Future Collars zobowiązują się do spełniania, mających zastosowanie wymagań, w tym wymagań prawnych oraz zobowiązują się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością. Jako firma, angażujemy się w liczne społeczne inicjatywy, a także sami je tworzymy. 

 

Dzięki wykwalifikowanej kadrze doświadczonych mentorów, materiałom szkoleniowym stworzonym na podstawie ich doświadczenia w branży, oraz autorskiej platformie szkoleniowej, pomagamy w przebranżowieniu i zdobyciu nowej pracy w branży IT poprzez naukę od podstaw oraz doskonalenie w zakresie najważniejszych umiejętności w dzisiejszym świecie – umiejętności cyfrowych.

 

Realizując własne badania rynku pracy i potrzeb szkoleniowych naszych partnerów, oferujemy najnowszą wiedzę teoretyczną jak i praktyczną, dostosowując nasze szkolenia do potrzeb szkoleniowych naszych klientów – firm zainteresowanych zatrudnianiem juniorów oraz osób pragnących zmienić bieg swojej kariery zawodowej.

 

Wierzymy w to, że nasza misja nie kończy się na nauczaniu. Po ukończonym kursie, oferujemy kompleksowe wsparcie w znalezieniu pracy poprzez sesje mentoringowe ze specjalistką ds. rekrutacji w IT oraz promocją u naszych renomowanych firm partnerskich.

 

Dążymy do demokratyzacji dostępu do nauki w Polsce i na całym świecie, poprzez naukę online, wspieranie naszych klientów w znalezieniu alternatywnych źródeł finansowania szkoleń oraz tworząc Fundusz Różnorodności w IT, który co roku finansuje kilku osobom wykluczonym naukę na wybranych szkoleniach.

 

Zatwierdzone przez:

  • Prezes Future Collars – Beatę Jarosz
  • V-ce Prezes Future Collars – Joannę Pruszyńską – Witkowską
  • Pełnomocnika ds. SZJ – Paulinę Brudkę

20.06.2022 r

Znak certyfikacji ISO 9001