Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), dalej „RODO”, przekazujemy:

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

KTO PRZETWARZA? KIM JESTEŚMY?

Administratorem danych osobowych jest iCode Trust sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Bukowińskiej 24D/7, 00-634 Warszawa. Kontakt z nami: [email protected]

W każdej chwili możesz również zwrócić się do naszego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem adresu mailowego: [email protected]  lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej pod wskazanym powyżej adresem siedziby Administratora z dopiskiem „Do Inspektora Ochrony Danych”.

JAKIE TWOJE DANE PRZETWARZAMY?

Przetwarzamy te dane, które sam(a) nam udostępniasz: imię, nazwisko, numer telefonu i adres mailowy. Gromadzimy również inne dane (np. Analityczne dotyczące ruchu na naszej stronie internetowej), robimy to jednak w taki sposób, że nie jest możliwe ich jednoznaczne powiązanie z konkretną osobą.\

PO CO PRZETWARZAMY TWOJE DANE I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

W zależności od sposobu, w jaki przekazujesz nam dane, przetwarzamy je:

1. jeśli przekazujesz nam dane zawierając umowę na kurs – przetwarzamy dane po to, aby zapewnić Ci możliwość udziału w zakupionym szkoleniu, czyli podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, podanie tych danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy;
2. jeśli wyrazisz zgodę na otrzymywanie od nas informacji o naszych nowych ofertach i promocjach – będziemy je przetwarzać w celu przekazywania Ci tych informacji, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie Twojej zgody), podanie tych danych osobowych nie jest obowiązkowe jednak brak tych danych uniemożliwi nam przekazywanie Tobie informacji;
3. jeśli przekazujesz nam dane zamawiając nasz newsletter, bezpłatną lekcję, prosząc o kontakt z konsultantem, zapisując się na darmowy webinar albo przystępując do testu – przetwarzamy dane po to, aby móc się z Tobą skontaktować (oddzwonić, wysłać newsletter, wpuścić Cię na webinar, porozmawiać o Twoich wrażeniach i zaproponować Ci kurs najbardziej dostosowany do Twoich potrzeb, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (na podstawie Twojej zgody).

Pamiętaj, że udzieloną nam zgodę możesz odwołać w każdym czasie – wystarczy wysłać maila na adres: [email protected] lub kliknąć na automatyczny link wypisania z naszej bazy, która znajduje się na dole naszych wiadomości mailowych.

JAK DŁUGO PRZETWARZAMY DANE?

Dane osobowe przetwarzamy:

1. jeśli jesteś naszym kursantem – dane usuniemy na 3 lata po zakończeniu Twojego dostępu do naszej platformy;

2. jeśli udzieliłeś nam zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych – dane usuniemy natychmiast po otrzymaniu informacji, że wycofujesz zgodę.

KOMU PRZEKAZUJEMY TWOJE DANE?

Nie udostępniamy Twoich danych osobowych żadnym innym podmiotom, które mogłyby Ci oferować niechciane usługi lub wysyłać Ci spam. Natomiast, przekazujemy je innym podmiotom, którym zlecamy wykonywanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych osobowych lub możemy być zobowiązani na podstawie przepisów prawa. Dlatego też Twoje dane osobowe możemy przekazywać:

• podmiotom realizującym usługi bankowe w tym obsługującym płatności elektroniczne;

• dostawcom usług zaopatrującym nas w rozwiązania techniczne, informatyczne oraz organizacyjne, poczty elektronicznej, umożliwiające nam prowadzenie działalności gospodarczej, w tym Platformy e-learningowej i świadczonych za jej pośrednictwem Usług Elektronicznych;

• dostawcom usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniających nam wsparcie księgowe, prawne lub doradcze;

• naszym mentorom i prowadzącym kursy – po to, aby mogli się z Tobą skontaktować i służyć Ci wsparciem w trakcie kursu;

• uprawnionym na podstawie obowiązującego prawa organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej;

• możemy również – na Twoje wyraźne polecenie, o ile przekażesz nam osobną zgodę – przekazać Twoje dane potencjalnym pracodawcom, którzy oferują możliwość zatrudnienia absolwentom naszych kursów;

Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich, tj. krajów znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

Twoje dane mogą być przekazywane wyłącznie do państw trzecich lub podmiotów w stosunku do których decyzją Komisji Europejskiej stwierdzono odpowiedni stopień ochrony danych. W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego wyłącznie na podstawie: wiążących reguł korporacyjnych, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską, standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez polski organ nadzorczy I zatwierdzonych przez Komisję, zatwierdzonego kodeksu postępowania lub zatwierdzonego mechanizmu certyfikacji (art. 46 RODO).

W razie braku decyzji Komisji Europejskiej, stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony określonej w art. 45 ust. 3 RODO lub braku odpowiednich zabezpieczeń określonych w art. 46 RODO, w tym wiążących reguł korporacyjnych poprosimy Cię o wyrażenie wyraźnej zgody na takie przekazanie do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, informując o uprzednim ryzyku wiążącym się z takim przekazaniem na podstawie art. 49 ust. 1 lit. a RODO.

W celu analizy lub prognozy Twoich osobistych preferencji oraz zainteresowań dane osobowe mogą zostać poddane profilowaniu.

JAKIE PRZYSŁUGUJĄ CI PRAWA?

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych, przysługuje Ci szereg praw:

1. masz prawo dostępu do Twoich danych, poprawiania ich, sprostowania, zażądania ich usunięcia, a także uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób są przetwarzane;

2. masz prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych;

3. masz prawo w dowolnym momencie wycofać udzieloną nam zgodę na przetwarzanie Twoich danych;

4. jeżeli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy prawa, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

We wszystkich sprawach jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem mailowym: [email protected]

Szczegółowe informacje o tym w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane i jakie środki bezpieczeństwa stosujemy zawiera POLITYKA PRYWATNOŚCI