Baza wiedzy

Wiemy, że branża IT jest wymagająca. Dlatego chcemy pomóc Ci uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci podejmować odpowiednie decyzje.

Agile Coach

Osoba odpowiedzialna za edukowanie innych w zakresie metodologii agile. Najczęściej wykorzystywana podczas przekształcania organizacji na pracę zwinną. Agile Coach skupia się przede wszystkim na edukowaniu, pomagając zespołom w zrozumieniu zwinności. Wspiera również wdrażanie zwinnych rozwiązań i ich codzienne stosowanie. Pomaga rozwiązywać problemy i zarządzać współpracą. Pełni funkcje mentora i nauczyciela, organizuje warsztaty i szkolenia, ale przekazuje swoją wiedzę również indywidualnie, np. w ramach coachingu, mentoringu czy doradztwa.