Baza wiedzy

Wiemy, że branża IT jest wymagająca. Dlatego chcemy pomóc Ci uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci podejmować odpowiednie decyzje.

Flowchart

Diagram przepływu nazywany również schematem blokowym. Typ diagramu, który przedstawia dany algorytm, przepływ pracy lub proces. Kolejne kroki są przedstawione jako różne pola (bloki), a ich kolejność wskazują łączące je strzałki. Flowcharty używane są do zarządzania rozmaitymi procesami, projektowania, analizy, dokumentowania itd.