Baza wiedzy

Wiemy, że branża IT jest wymagająca. Dlatego chcemy pomóc Ci uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci podejmować odpowiednie decyzje.

HTTP/HTTPS Protocol​

Protokoły przesyłania danych do sieci. Stanowią integralną część adresu strony internetowej (URL) i informują o tym, czy dane przesyłane pomiędzy komputerem a serwerem są szyfrowane. HTTP oznacza Hypertext Transfer Protocol, czyli protokół przesyłania danych dla sieci internetowej. HTTPS to zaś Hypertext Transfer Protocol Secure, czyli ten sam protokół w wersji zabezpieczonej.