Baza wiedzy

Wiemy, że branża IT jest wymagająca. Dlatego chcemy pomóc Ci uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci podejmować odpowiednie decyzje.

Kanban (metoda zarządzania)

Metoda sterowania produkcją opracowana w Japonii w latach 50. XX wieku, a obecnie najczęściej implementowana w sektorze IT. Jest to jednak uniwersalny system, który polega na takiej organizacji pracy zespołu wytwórczego, by każda komórka produkowała dokładnie tyle, ile wynosi zapotrzebowanie w danej chwili. Opiera się więc na ścisłej synchronizacji zleceń produkcyjnych z zamówieniami otrzymywanymi od klientów. Celem stosowania metody Kanban w inżynierii oprogramowania jest terminowe dostarczenie klientom oprogramowania o wysokiej jakości. Jest on realizowany dzięki pełnej kontroli nad procesem tworzenia oprogramowania, wyeliminowaniu przyczyn nieefektywności i zwiększeniu produktywności. Podstawowe zasady Kanban w tworzeniu oprogramowania to: wizualizacja, ograniczenie pracy w toku, zarządzanie strumieniem.