Baza wiedzy

Wiemy, że branża IT jest wymagająca. Dlatego chcemy pomóc Ci uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci podejmować odpowiednie decyzje.

PM (Project Manager)

Kierownik projektu. Stanowisko na czele zespołu projektowego. PM specjalizuje się w zarządzaniu projektami. To na nim ciąży odpowiedzialność za ich sukces. Zajmuje się przede wszystkim kontrolą i utrzymaniem przyjętych założeń w zakresie celów oraz metod pracy. U kierownika projektu równie ważne (jeśli nie ważniejsze) co wiedza techniczna są umiejętności miękkie i cechy charakteru. Powinien sprawnie się komunikować, być charyzmatyczny i wykazywać poczucie odpowiedzialności za powierzone mu zadania. Zakres jego odpowiedzialności i zadań jest dość szeroki.