Baza wiedzy

Wiemy, że branża IT jest wymagająca. Dlatego chcemy pomóc Ci uzyskać wszystkie niezbędne informacje, które pomogą Ci podejmować odpowiednie decyzje.

User Interface (Interfejs użytkownika)

Część urządzenia lub oprogramowania odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Jest tworzony przez rozmaite urządzenia wejścia-wyjścia. Podstawowy podział wyróżnia interfejsy tekstowe (komunikacja odbywa się za pomocą wiersza poleceń lub trybu pseudograficznego) i graficzne (komunikacja odbywa się za pomocą urządzenia wskazującego – np. myszki lub wskaźnika dotykowego).