5 programów, dzięki którym zapłacisz mniej za bootcamp

Autor:
Zespół Future Collars
5 programów, dzięki którym zapłacisz mniej za bootcamp

Wszystkie osoby zainteresowane karierą w świecie IT prędzej czy później orientują się, że kursy programistyczne do najtańszych niestety nie należą. Wygospodarowanie kilku tysięcy złotych na bootcamp może okazać się nie lada wyzwaniem. Dlatego warto znać kluczowe programy oferujące dofinansowania do szkolenia. Biurokratyczny proces może jednak zrazić niejednego. W związku z tym przygotowaliśmy dla Was przydatne kompendium wiedzy na temat pięciu kluczowych programów.

Dofinansowanie do szkolenia to świetna inicjatywna, dzięki której zainteresowana kursem osoba ma możliwość zaoszczędzenia części bądź nawet całości opłaty za kurs. Oto 5 najpopularniejszych programów, dzięki którym inwestycja w naukę nie będzie aż tak kosztowna oraz jedna wskazówka, że warto szukać różnych źródeł.

 • Inwestuj w rozwój
 • OPEN
 • Urzędy Pracy
 • KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy
 • PARP
 • Bon na szkolenie

 

Rządowe pożyczki na kształcenie

Pożyczki na kształcenie to nieoprocentowana pomoc od państwa, dzięki której nie ponosisz żadnych kosztów związanych z ich udzieleniem. Bardzo dokładnie pisaliśmy o pożyczkach w naszym wcześniejszym poście, do którego przeczytania Was zachęcamy. Dowiesz się z niego, kto może się o ubiegać o pożyczkę, na ile rat można ją rozłożyć oraz na czym polega umorzenie części spłaty? W obecnym wpisie poruszymy sam proces udzielenia pożyczki.

 

Inwestuj w rozwój

Program „Inwestuj w rozwój” to pilotażowe narzędzie Ministerstwa Rozwoju, finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

 

Proces ubiegania się o pożyczkę wygląda następująco:

1. Wchodzisz na stronę operatora, a następnie poprzez kliknięcie „Twoje konto” rejestrujesz się na stronie pożyczkodawcy (wprowadzasz podstawowe dane, które umożliwią utworzenie konta: imię i nazwisko, e-mail oraz wymyślone przez Ciebie hasło).

2. Zatwierdzasz link aktywacyjny, który przyjdzie na podanego przez Ciebie maila.

3. Rozpoczynasz składanie wniosku, który składa się z kilku etapów:

a) dane uczestnika: fundacja zwraca uwagę na poprawne wypełnienie arkusza – gramatykę oraz literówki. Dlatego bardzo ważne jest aby wysłany wniosek nie zawierał żadnych błędów.

b) dane statystyczne: określają obecny status na rynku pracy. Do wyboru jest kilka opcji: bezrobotna zarejestrowana, bezrobotna niezarejestrowana, bierna zawodowo (w rozumieniu np. urlop wychowawczy, student, emeryt), osoba pracująca: zatrudniona lub samozatrudniona.

c) zdolność kredytowa: Fundacja sprawdza tę kategorię tylko pod względem poprawności wypełnienia. Weryfikacja zdolności jest przeprowadzana przez Agencję Rozwoju Regionalnego w Starachowicach na podstawie źródła dochodu. Obszerniej o zdolności kredytowej napiszemy w dalszej części tekstu.

d) cel pożyczki

e) dane o pożyczce: wybieramy jaka kwota kursu ma być pokryta oraz na ile rat chcielibyśmy rozłożyć pożyczkę.

f) zabezpieczanie: gdy pożyczka przekracza 10 000zł każdy jest zobowiązany do wskazania zabezpieczenia. Może to być: poręczenie, hipoteka, weksel, blokada środków na koncie, poddanie się egzekucji. Dokładną instrukcje otrzymuje się w momencie otrzymania pożyczki. Osoby nie mające zdolności kredytowej też wskazują zabezpieczenie (nawet jak kurs nie przekracza 10 000zł)

g) oświadczenie RODO

h) ankieta

Po wypełnieniu wszystkiego – wysyłasz wniosek.

 

Zdolność kredytowa

Zdolność kredytowa jest etapem, który budzi wiele wątpliwości. Należy pamiętać, iż we wniosku przedstawiamy tylko źródło dochodu, które jest aktualne na dzień jego składnia. Co należy okazać pożyczkodawcy biorąc pod uwagę nasz status zawodowy:

 • Osoba zatrudniona na umowę o pracę: zaświadczenie od pracodawcy o średnim dochodzie netto/brutto liczonym na przestrzeni 3 ostatnich miesięcy (wzór do pobrania na stronie pożyczkodawcy – zakładka dokumenty);
 • Umowa o zlecenie/dzieło : skan umowy i 3 wyciągi z konta (3 ostatnie miesiące z tytułu pracy, usługi, dzieła) lub zaświadczenie od pracodawcy;
 • Samozatrudnienie: przedstawienie PITU za zeszły rok i zestawienie finansowe z ostatnich 12 miesięcy (nie z roku);
 • Inne źródła dochodu – we wniosku należy zaznaczyć opcje „inne”. Pokaże się informacja co należy załączyć (zazwyczaj jest to wyciąg z konta z tytułu takiej zapomogi);
 • Brak dochodu – W tym wypadku warto pamiętać, że majątek podnosi zdolność kredytową (lokaty, nieruchomości, konta oszczędnościowe) / osoba musi wskazać zabezpieczenie.

 

Umorzenie spłaty

Kiedy pożyczka zostanie już przyznana, warto pamiętać, że masz możliwość umorzenia części jej spłaty – aż do 25%. Więcej o tym pisaliśmy w naszym wcześniejszym wpisie, do którego jeszcze raz serdecznie odsyłamy. To o czym warto pamiętać to fakt, że pożyczkodawca anuluje ostatnie raty, które odpowiadają 20-25% rat pożyczki. Trzeba zatem mieć co spłacać, żeby móc umorzyć część spłaty.

TIP: Lepiej więc brać więcej rat :)

 

OPEN

Ogólnopolskiego Programu Edukacji Naukowej. Program wdrażany przez suwalską Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, firmę doradczą PAG Uniconsult oraz Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce.

Proces ubiegania się o pożyczkę jest bardzo podobny jak w przypadku „Inwestuj w rozwój”.

1. Wchodzisz na stronę operatora, a następnie poprzez kliknięcie „Twoje konto” rejestrujesz się na stronie pożyczkodawcy (wprowadzasz podstawowe dane, które umożliwią utworzenie konta: imię i nazwisko, e-mail oraz wymyślone przez Ciebie hasło).

2. Zatwierdzasz link aktywacyjny, który przyjdzie na podanego przez Ciebie maila.

3. Pobierz ze strony (Menu – do pobrania) zaświadczenie o dochodach i zaświadczenie instytucji edukacyjnej. Zadbaj o wypełnienie tych dokumentów i przygotuj skany, bez nich nie będzie możliwe złożenie wniosku za jednym wejściem do systemu.

4. Kiedy masz już potrzebne dokumenty rozpoczynasz składanie wniosku, które składa się z kilku etapów:

a) dane uczestnika: patrz punkt o Inwestuj.

b) dane statystyczne: patrz punkt o Inwestuj.

c) parametry pożyczki: dotyczy kwoty pożyczki, jaką część szkolenia chcesz pokryć oraz w jakiej jednostce szkoleniowej chcesz rozpocząć naukę – w tej sekcji musisz załączyć zaświadczenie instytucji szkoleniowej.

d) sytuacja finansowo-majątkowa pożyczkobiorcy: dotyczy twojego zatrudnienia oraz podstawowych źródeł dochodu. W przypadku wnioskowania o pożyczkę przekraczającą kwotę 10 000,00 zł i braku rozdzielności majątkowej konieczne jest uzupełnienie sekcji o dane współmałżonka jako poręczyciela. Lista dokumentów wymaganych do załączenia zależy od twojego obecnego statusu zawodowego.

e) zabezpieczenie dodatkowe pożyczki: możliwość wyboru kilku rodzajów zabezpieczeń. W zależności od liczby podstawia się odpowiednia liczba formularzy.

f) oświadczenie wnioskodawcy: do zapoznania się i zaakceptowania.

Po wypełnieniu i załączeniu wszystkiego wysyłasz wniosek.

 

Umorzenie spłaty

Maksymalna wartość umorzenia pożyczki również może wynieść do 25% udzielonej kwoty. Operator dokonuje weryfikacji spełnienia warunków umorzenia pożyczki po spłacie 75% kwoty udzielonej pożyczki.

 

Podsumowanie obydwu programów pożyczkowych

Jak widzisz, ubieganie się o pożyczkę nie jest w cale takie trudne. Jeśli zbierzesz odpowiednie dokumenty i zapoznasz się z regulaminem to przez cały proces będziesz mógł przejść w przeciągu 20-30 minut. Pożyczkodawca ma około 21-30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku. W tym czasie będzie on przechodził przez kilka etapów weryfikacji. Kiedy pożyczka zostanie zaakceptowana, szkoła otrzyma wpłatę środków na Twoje kształcenie, a Ty będziesz mógł przystąpić do kursu.

 

Urzędy Pracy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy to masz prawo ubiegania się o dofinansowanie na szkolenie, które może wynieść nawet 100%. Jeżeli chcesz otrzymać skierowanie na szkolenie, w pierwszej kolejności musisz:

1. Zgłosić się do swojego Powiatowego Urzędu Pracy i poprosić o dokumenty na dofinansowanie. Jeśli ubiegasz się o szkolenie indywidualne, pamiętaj, że wybrana przez Ciebie firma szkoleniowa musi posiadać wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych. (my mamy :) )

Ps/ Warto upewnić się, że Twój Urząd Pracy posiada środki na tę formę wsparcia. Wyczerpują się one dość szybko.

2. Określ celowość szkolenia. Urzędy Pracy chętniej udzielają wsparcia kiedy widzą, że przyniesie one pozytywne rezultaty dla osoby bezrobotnej. Sposoby w jaki możesz wykazać, że szkolenie Ci się przyda to:

 • oświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu po szkoleniu;
 • oświadczenie bezrobotnego o założeniu działalności;
 • odniesienie się do uzasadnienia własnego – w tym punkcie warto opisać swoją historię, czemu chciałbyś zdecydować się na taki kurs i czemu uważasz, że będzie dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.

Z doświadczenia wiemy, że Urzędy pracy najbardziej cenią sobie zaświadczenia pracodawcy o zatrudnieniu. Takie zaświadczenie może wystawić Ci tylko przyszły pracodawca! Jednak jeśli nie masz pracodawcy, który byłby w stanie wystawić Ci takie pismo, to nie poddawaj się. Na naszych szkoleniach się kursanci, którym wystarczyło uzasadnienie własne.

3. Złóż dokumenty w Urzędzie pracy i czekaj na decyzje.

 

Ważne informacje

Jeśli Urząd pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, to w dalszej kolejności kontaktuje się z jednostką szkoleniową i prosi ją o przesłanie reszty dokumentów (program szkolenia, harmonogram szkolenia, kosztorys itd.) – tym nie musisz się już martwić.

Pamiętaj o tym, że:

 • Szkolenie, które wybierasz musi obejmować przeciętnie nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu; (spełniamy ten warunek :) );
 • Jeśli szkolenie jest droższe niż ustalona przez urząd kwota nie oznacza to, że nie otrzymasz wsparcia. Różnicę możesz pokryć z własnej kieszeni, a pozostałą część płaci Urząd. (mieliśmy już takie przypadki);
 • Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, zobowiązany będziesz do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem jego przerwania będzie podjęcie zatrudnienia;
 • Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów;
 • Urząd ma około 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku o dofinansowanie na szkolenie.

Jeśli jesteś osobą 40+, koniecznie zapytaj o specjalne programy dla tej grupy wiekowej. Niewykluczone, że Twój UP ma realizuje taki program i będzie miał dla Ciebie dodatkowe środki.

KFS – Krajowy Fundusz Szkoleniowy

Jeśli jesteś przedsiębiorcą bądź pracownikiem pracującym na umowę o pracę, to warto zastanowić się nad Krajowym Funduszem Szkoleniowym. Z dofinansowania na szkolenie mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony.

 

Jak należy przygotować się przed złożeniem wniosku?

Na wstępie należy zaznaczyć, że Urząd Pracy najchętniej dofinansowuje te szkolenia, które w znacznym stopniu przyczynią się do rozwoju firmy i jej pracowników. Urząd bierze pod uwagę priorytety wydatkowania KFS (są one określane przez Ministra). Jeśli szkolenie spełnia wymagania przynajmniej jednego z priorytetów Ministra Właściwego do Spraw Pracy, masz większe szanse na uzyskanie dofinansowania na szkolenie.

Szczególną uwagę należy zwrócić na uzasadnienie konieczności odbycia konkretnej formy kształcenia. Musisz wskazać, jak odbycie takiego szkolenia pokrywa się z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy. (zwróć tutaj uwagę na badania, które możesz uzyskać w swoim urzędzie: Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych” (raport lub Informacja sygnalna), „Barometr zawodów”).

 

Co należy zrobić krok po kroku?

. W pierwszej kolejności pracodawca musi skontaktować się ze swoim Powiatowym Urzędem Pracy i zapytać o dostępność środków w ramach KFS. Jeśli urząd wciąż dysponuje pieniędzmi ,można zacząć wypełniać wniosek;

2. Pracodawca wypełnia wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku musi posiadać bezpieczny podpis elektroniczny);

3. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w Powiatowym Urzędzie Pracy;

4. Kiedy Urząd Pracy zatwierdzi wniosek, pozostaje Ci tylko podpisanie umowy. Urząd przelewa Ci pieniądze na konto firmowe, a Ty opłacasz szkolenie. Jednostka szkoleniowa wystawia Ci FV, którą przekazujesz do Urzędu Pracy.

W ten oto prosty sposób możesz zdobyć dofinansowanie na szkolenie dla siebie i swoich pracowników.

PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest administratorem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej, ogólnodostępnej, bezpłatnej platformy zapewniającej dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

W związku z tym wszelkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia dla swoich pracowników.

Wysokość dofinansowania różni się od siebie ze względu na wielkość danej firmy:

 • 50% – dla przedsiębiorstw średnich;
 • 70% – dla przedsiębiorstw małych;
 • 80% – dla mikroprzedsiębiorstw;

 

Co należy zrobić krok po kroku?

1. W pierwszej kolejności powinieneś zarejestrować się na stronie Bazy Usług Rozwojowych jako użytkownik indywidualny.

2. Na stronie BUR przeglądasz ofertę szkoleń i wybierasz interesujący Cię kurs. Wyboru usługi dokonujesz za pośrednictwem tej samej strony (BUR) i za jej pośrednictwem dokonujesz zgłoszenia swojego uczestnictwa w szkoleniu.

3. Następnie musisz złożyć wniosek u właściwego operatora. Listę operatorów znajdziesz na tej stronie. Operator działa na terenie konkretnego województwa lub jego części. Procedury przyznawania dofinansowań na szkolenia różnią się dla każdego z województw. (Czyli jeśli pracujesz w firmie zarejestrowanej w woj. Opolskim to stamtąd musisz szukać operatora). Ważne: z dofinansowania wyłączone są województwa: mazowieckie i pomorskie oraz z woj. Łódzkiego wyłączony jest e-learining.

4. Po zatwierdzeniu wniosku podpisujesz umowę ze swoim operatorem. Może on przyznać ci 3 możliwe formy dofinansowania do szkolenia.

 • Refundacja wydatków – musisz sam zapłacić za usługę, a po jej zakończeniu możesz oczekiwać zwrotu części poniesionych wydatków;
 • Bon szkoleniowy – musisz wykupić u Operatora bony, którymi zapłacisz za udział w szkoleniu. Powyższe zasady obowiązują w województwie łódzkim, małopolskim i lubuskim;
 • System kont przedpłaconych – dysponujesz indywidualnym kontem, na które wpłacasz środki pieniężne. Środki te stanowią tylko część całkowitych kosztów usługi, resztę dopłaca Operator. Powyższa zasada obowiązuje w woj. Śląskim.

5. Po odbyciu kursu, firma szkoleniowa wysyła Ci ankietę do wypełnienia, z której musisz się rozliczyć oraz wystawia Ci FV.

6. W zależności od rodzaju dofinansowania do szkolenia operator rozlicza się z Tobą oraz jednostką szkoleniową. Podstawowa różnica pomiędzy systemami dotyczy kwoty, jaką trzeba wyłożyć przed rozpoczęciem usługi. Jeżeli jej koszty są refundowane należy założyć całą kwotę i poczekać na zwrot jej części przez Operatora. W przypadku bonów i kont przedpłaconych wystarczy wpłacić tylko jej część, a pozostałe formalności dotyczące rozliczeń przejmuje na siebie jednostka szkoleniowa.

 

BON NA SZKOLENIE – edycja 2.

Warto też śledzić projekty regionalne. Okazuje się, że można uzyskać bardzo korzystne dofinansowanie kursów, szkoleń i studiów. Przykładem jest projekt „Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Mieszkańcy subregionu łomżyńskiego bez względu na status zawodowy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości do 85% wartości formy kształcenia, maksymalnie 15 tys. zł. Dzięki temu można za niewielkie pieniądze odbyć kurs organizowany przez instytucje znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych (Future Collars w bazie jest). Projekt realizowany jest do 31.12.2022 r.

 

Formy szkoleń możliwe do realizacji w ramach projektu:

Poddziałanie 3.2.1

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych.
 2. Studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia.

Poddziałanie 3.2.2

Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 • Kurs umiejętności zawodowych.
 • Szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem.

 

Etapy rekrutacji

 1. Złożenie formularza zgłoszeniowego – www.bonynaszkolenie2.pl
 2. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza.
 3. Spotkanie z Doradcą Kariery.
 4. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.
 5. Podpisanie umowy.

Podsumowanie

Dofinansowanie do szkolenia może zająć trochę czasu. Jeśli jednak chcesz zaoszczędzić na kursie i skorzystać z możliwości tańszej nauki, to warto poświęcić nieco więcej czasu na przygotowanie wszystkich dokumentów. My ze swojej strony gwarantujemy pomoc na każdym kroku ubiegania się o wsparcie. Pamiętaj, że jeśli ubiegasz się o którąkolwiek z poniższych form dofinansowania do szkolenia to w pierwszej kolejności koniecznie nas o tym poinformuj. Dzięki temu będziemy mogli śledzić Twój proces oraz trzymać rękę na pulsie :).

 

Źródła:

OPEN
Inwestuj w rozwój
Kadry Infor
Zielona linia
Fundacja Rozwoju Rachunkowości
Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie
Poradnik Przedsiębiorcy
Polbi
PARP – poradnik dla przedsiębiorców
Bon na szkolenie 2

Przeczytaj jeszcze więcej
Levent Karaagac

Python Developer w Future Collars: Levent Karaagac o nowym początku w karierze

Projekty praktyczne oferują realne doświadczenie, umożliwiając uczestnikom poczuć się jak prawdziwi programiści, zmagając się z różnorodnymi zadaniami. Future Collars zapewniło mi kompleksowe, wymagające i satysfakcjonujące doświadczenie edukacyjne, co czyni ten kurs doskonałym wyborem dla każdego, kto pragnie rozwijać swoje umiejętności programistyczne. Tak swoje doświadczenia z bootcampem Python Developer w Future Collars podsumował Levent Karaagac, absolwent kursu. W inspirującym wywiadzie Levent opowiada, jak kurs Python Developer w Future Collars: Levent Karaagac o nowym początku w karierze

Pracownik

Polacy stawiają na szkolenia zawodowe

To wynik najnowszego badania Future of Work & Career Development, przeprowadzonego przez Ipsos na zlecenie Amazon. Z okazji 10-lecia programu „Postaw na swój rozwój” (ang. Career Choice), Amazon zainwestuje 40 mln euro i stworzy ponad 50 nowych programów szkoleniowych w Europie. Future Collars jest partnerem programu już od 2019 roku. Polacy chcą się szkolić Wyniki badania wskazują na silną potrzebę zdobywania nowych umiejętności. Aż 89 Polacy stawiają na szkolenia zawodowe

współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!