Innowacje na rzecz Integracji

Według danych GUS w Polsce jest 2,1 miliona osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. Zatrudnienie znajduje zaledwie 27,3%. To wielka strata dla tych osób, ich rodzin oraz samej gospodarki.

Według danych GUS w Polsce jest 2,1 miliona osób z niepełnosprawnościami w wieku produkcyjnym. Zatrudnienie znajduje zaledwie 27,3%. To wielka strata dla tych osób, ich rodzin oraz samej gospodarki. Wobec braku systemowych usprawnień dla osób z niepełnosprawnościami wyszliśmy z inicjatywą stworzenia kursu, adaptacji platformy edukacyjnej oraz przeszkolenia mentorów-nauczycieli. Projekt została zrealizowany dzięki grantu Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój "Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji ".

Zaprojektowaliśmy we współpracy z Fundacją Integracja innowacja umożliwiła osobom z niepełnosprawnościami ruchowymi i z obniżoną sprawnością zmysłu wzrokowego uzyskać umiejętności tworzenia witryn internetowych, oraz podstaw programowania. Wybrana grupa osób w całości i z powodzeniem ukończyła kurs testowy WordPress & Frontend dla osób z niepełnosprawnościami uzyskując umiejętności projektowania witryn internetowych. Kurs został udostępniony bezpłatnie fundacjom i stowarzyszeniom zajmującym się wspieraniem zawodowego rozwoju osób z niepełnosprawnościami. W gestii instytucji będzie natomiast zapewnienie mentora-nauczyciela, którego obecność, wyłącznie online, jest kluczowym wsparciem merytorycznym i motywacyjnym kursanta.

Wierzymy, że dzięki wykorzystaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych możliwa jest aktywizacja oraz integracja osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy oraz pełne wykorzystanie ich potencjału oraz umiejętności. Wraz z Instytutem Innowacyjnej Gospodarki zorganizowaliśmy konferencję „Digital Promise” w praktyce kierowaną do osób z niepełnosprawnościami. Wydarzenie miało na celu pokazanie, jakie możliwości stwarza im technologia w zakresie nauki, rozwoju zawodowego, aktywizacji i integracji.

Nie jesteś przekonany czy kurs jest dla Ciebie?

Pomożemy Ci podjąć dobrą decyzję.