Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

Autor:
Zespół Future Collars
80% potencjału zawartego w danych satelitarnych czeka jeszcze na odkrycie i wykorzystanie - mówiła Mani Thiru, Head of Space & Satellite, AsiaPacific, Amazon Web Services podczas Women in IT Day, organizowanego przez Future Collars, szkołę kompetencji cyfrowych. Prezentacja Thiru miała na celu inspirowanie kobiet do eksploracji i zrozumienia technologii oraz kosmosu, pokazując, że sektor ten oferuje nieograniczone możliwości i jest bardziej dostępny, niż mogłoby się wydawać. Zachęcała, by przez edukację w dziedzinie IT i nowych technologii, taką jak szkolenia i kursy, kobiety mogły aktywnie uczestniczyć i przyczyniać się do rozwoju szybko rozwijającej się branży kosmicznej.

OGLĄDAJ: Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

1-1

Nie tylko odległe galaktyki

Kosmos od zawsze porywał ludzką wyobraźnię, uruchamiając wizje odległych galaktyk, nieodkrytych tajemnic i możliwości przekraczających granice naszej codzienności. Często myślimy o nim przez pryzmat wielkich hollywoodzkich produkcji, z aktorami takimi jak Matthew McConaughey, George Clooney czy Matt Damon w roli odkrywców nowych światów, lub też epickich sag takich jak "Gwiezdne Wojny" i "Star Trek", które przenoszą nas w odmienne, fascynujące rzeczywistości.

Jednakże kosmos to nie tylko domena kinematografii czy literatury science fiction. Rzeczywistość, jak pokazuje misja marsjańskiego łazika Perseverance z 2020 roku, prowadzona przez NASA, jest równie fascynująca i inspirująca. Badanie powierzchni Marsa w poszukiwaniu śladów życia przygotowuje grunt pod przyszłe misje załogowe na Czerwoną Planetę.
Jest to przykład, jak postęp technologiczny i nieustanna ludzka ciekawość otwierają przed nami nowe horyzonty poznawcze, przekształcając marzenia w rzeczywistość.

Technologie kosmiczne w codziennym życiu

Jednak kosmos to znacznie więcej niż tylko odległe światy i gwiazdy. W rzeczywistości, technologie i usługi kosmiczne stanowią fundament współczesnej globalnej gospodarki, mają wpływ na ochronę środowiska, bezpieczeństwo narodowe, a także na wiele aspektów naszego codziennego życia, w sposób, o którym możemy nie zdawać sobie sprawy na co dzień.

Satelity krążące na orbicie Ziemi są nieodłącznym elementem naszego codziennego funkcjonowania. Dzięki nim możliwa jest komunikacja na ogromną skalę - od rozmów telefonicznych, przez przesył danych, po korzystanie z aplikacji takich jak Uber. To właśnie satelity umożliwiają nam dostęp do szybkich połączeń internetowych w najodleglejszych zakątkach świata, sprawiają, że nasze telefony komórkowe są w stanie połączyć się z siecią w każdej sytuacji. Technologie te są także kluczowe w prognozowaniu pogody, co pozwala na wcześniejsze przygotowanie się na ewentualne kataklizmy i zmiany klimatyczne, ratując życie i majątek.

Usługi ratunkowe, które w sytuacjach kryzysowych wykorzystują dane satelitarne, mogą dokładnie lokalizować źródła zagrożeń czy poszukiwać osób zaginionych. Nawet aplikacje randkowe, wykorzystujące geolokalizację, by łączyć użytkowników znajdujących się blisko siebie, są uzależnione od precyzyjnych danych pochodzących z kosmosu.

To wszystko świadczy o tym, jak kosmos, niegdyś domena naukowców i astronautów, stał się nieodłączną częścią naszego codziennego życia. Zmienia to perspektywę, z której patrzymy na wszechświat - nie jako na odległą i nieosiągalną przestrzeń, lecz jako na źródło technologii i usług, które na co dzień kształtują naszą rzeczywistość.

Kluczowe role technologii kosmicznych

W obliczu rosnących napięć geopolitycznych, rola technologii kosmicznych w zapewnieniu bezpieczeństwa narodowego i międzynarodowego staje się coraz bardziej istotna. Satelity, dzięki swoim zaawansowanym możliwościom obserwacyjnym i komunikacyjnym, są kluczowe w kierowaniu wsparciem tam, gdzie jest ono najbardziej potrzebne, umożliwiając efektywną koordynację działań obronnych i humanitarnych na całym świecie. W tym kontekście, platforma Spacedeck wyłania się jako ważne narzędzie w walce z jednym z największych wyzwań naszych czasów – zmianą klimatyczną. Warto podkreślić, że aż 50% niezbędnych danych dotyczących zmian klimatycznych pozyskiwanych jest z przestrzeni kosmicznej, co świadczy o nieocenionej roli satelitów w monitorowaniu i przeciwdziałaniu negatywnym skutkom tego globalnego problemu.

Prognozy finansowe są równie obiecujące, wskazując na ogromny potencjał sektora kosmicznego. Z analiz Morgan Stanley wynika, że branża ta ma osiągnąć wartość 1 biliona dolarów do roku 2040, co otwiera przed nią szerokie perspektywy rozwoju zawodowego i biznesowego. To szczególnie istotne w kontekście dynamicznego postępu technologicznego i coraz większego znaczenia innowacji w kształtowaniu przyszłości naszej cywilizacji.

Polska w wyścigu kosmicznym

Polska nie pozostaje w tyle w tej kosmicznej gonitwie. Aktywna partycypacja w programach kosmicznych i współpraca z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), zwieńczona podpisaniem umowy na wystrzelenie pierwszej polskiej konstelacji satelitów, stanowi jasny sygnał o ambicjach i potencjale naszego kraju w tej branży. Konstelacja ta, składająca się z co najmniej czterech satelitów – w tym trzech elektrooptycznych i jednego radarowego, pracujących w zintegrowanym systemie, otwiera nowy rozdział dla polskiego sektora kosmicznego. Stanowi ona nie tylko potwierdzenie technologicznych kompetencji i innowacyjności polskich naukowców i inżynierów, ale także wskazuje na możliwości rozwoju i uczestnictwa Polski w międzynarodowych przedsięwzięciach kosmicznych, co ma kluczowe znaczenie dla dalszego wzrostu i rozwoju naszej gospodarki w globalnej arenie.

Ogłoszenie przez prezesa Polskiej Agencji Kosmicznej możliwości wysłania polskiej misji na Księżyc w ciągu najbliższych dziesięciu lat stanowi nie tylko śmiałą wizję, ale także konkretny krok ku poszerzeniu granic polskiego zaangażowania w badania kosmiczne. Zaproszenie do składania propozycji na krajową misję kosmiczną, z wyraźnym akcentem na eksplorację Księżyca, jest znaczącym momentem, który podkreśla zarówno ambitne plany, jak i rozpoznanie potencjału naukowego oraz technologicznego, jakim dysponuje Polska. To nie tylko demonstruje nasze aspiracje do bycia częścią międzynarodowej społeczności eksplorującej kosmos, ale także otwiera przed polskimi naukowcami i inżynierami nowe możliwości badawcze i rozwojowe.

Dynamiczny rozwój polskiego sektora kosmicznego, który obecnie obejmuje około 400 podmiotów, w tym przedsiębiorstwa i instytucje akademickie, zatrudniających łącznie około 12 000 specjalistów, świadczy o znaczącej roli, jaką branża ta odgrywa w gospodarce. Przekłada się to nie tylko na wzrost innowacyjności i kompetencji technologicznych, ale także na potencjał gospodarczy i naukowy kraju. Polska branża kosmiczna, dzięki swojemu zaangażowaniu w międzynarodowe projekty i współpracę z Europejską Agencją Kosmiczną, staje się coraz bardziej rozpoznawalna na arenie międzynarodowej, co sprzyja budowaniu silnej pozycji Polski jako kraju innowacji i zaawansowanych technologii.

Ten ambitny cel, jakim jest polska misja na Księżyc, podkreśla nie tylko dążenie do udziału w najnowszych osiągnięciach w dziedzinie eksploracji kosmosu, ale również wskazuje na rozumienie przez Polskę znaczenia i potencjału, jakie niesie ze sobą rozwój sektora kosmicznego. Jest to także sygnał dla młodych naukowców i inżynierów, że Polska oferuje szerokie możliwości rozwoju w jednej z najbardziej fascynujących i przyszłościowych dziedzin nauki i technologii.

Nowa era technologii satelitarnej

Dla pełniejszego zrozumienia dynamiki branży kosmicznej, niezbędne jest przybliżenie jej struktury, zwłaszcza w świetle roli, jaką odgrywają technologie chmurowe w katalizowaniu innowacji. Sektor ten dzieli się na dwa zasadnicze segmenty. Pierwszy to projektowanie i konstrukcja satelitów oraz statków kosmicznych, stanowiących kluczowe elementy w tzw. górnej części łańcucha wartości. Po ich wystrzeleniu, inicjuje się etap koordynacji z naziemnymi ośrodkami kontroli lub systemami operacyjnymi, co kończy fazę wystrzelenia.

Następnie, przetwarzanie i analiza danych przejmują pierwszoplanową rolę. Satelity, zaopatrzone w zaawansowane czujniki i systemy radiowe, umożliwiają nie tylko akwizycję obrazów, ale również ich dogłębną analizę, wydobywając cenne informacje. Tutaj technologie chmurowe znacznie upraszczają przetwarzanie, przechowywanie oraz udostępnianie danych, otwierając przed branżą nowe perspektywy.

Dane pozyskane z kosmosu, cechujące się wysoką rozdzielczością i częstotliwością obserwacji naszej planety, stają się kluczowym źródłem informacji o Ziemi, dostarczanym niemal w czasie rzeczywistym. W tym kontekście, kosmiczne zbiory danych kwalifikują się jako "big data".

Efektywne zarządzanie tak obszernymi zasobami danych wymaga stosowania zaawansowanych technologii, takich jak uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, czy Internet Rzeczy (IoT), dostępnych dzięki usługom chmurowym. Elastyczność chmury obliczeniowej pozwala na dostosowanie infrastruktury IT i usług do aktualnych potrzeb i rzeczywistego zużycia, co jest równie istotne w innych sektorach, takich jak bankowość, edukacja czy ochrona zdrowia. Dzięki temu, branża kosmiczna może skoncentrować się na realizacji swoich misji, nie obciążając się zarządzaniem technologicznej infrastruktury.

Aby zilustrować potencjał nowych technologii w sektorze kosmicznym, warto zwrócić uwagę na rosnącą liczbę innowacyjnych przedsiębiorstw, które rewolucjonizują tradycyjne branże, takie jak rolnictwo. Te firmy oferują rolnikom dostęp do precyzyjnych danych o ich uprawach za pomocą tabletów i smartfonów, co stanowi przykład praktycznego zastosowania obrazowania satelitarnego. W Australii, gdzie ponad 28 000 gospodarstw rolnych już korzysta z tych rozwiązań, innowacje te przyczyniają się do zwiększenia rentowności i produktywności rolników na całym świecie.

W nadchodzącej dekadzie, obrazy satelitarne mogą stać się kluczową technologią dla rolnictwa i bezpieczeństwa żywnościowego, oferując możliwość tworzenia produktów i usług, które będą miały realny wpływ na społeczeństwo. Poprzez usprawnienie zarządzania uprawami i zwiększenie efektywności produkcji żywności, obrazowanie satelitarne może przynieść znaczące korzyści dla ludzkości.

Kolejnym krytycznym zastosowaniem technologii kosmicznych jest walka z pożarami, które w dobie zmian klimatycznych stanowią coraz większe zagrożenie. W krajach takich jak USA, Australia, Hiszpania, Portugalia, czy Grecja, pożary powodują ogromne straty w zasobach naturalnych i mieniu, co skutkuje chaosem i masowymi ewakuacjami. Tradycyjne metody wykrywania pożarów, które zajmowały od 60 do 90 minut, często okazywały się niewystarczające do skutecznego reagowania i zapobiegania rozprzestrzenianiu się ognia. Obecnie, dzięki zaawansowanemu obrazowaniu satelitarnemu, wykrycie pożarów jest możliwe w ciągu zaledwie trzech minut od pojawienia się pierwszych oznak dymu.

Firmy takie jak australijska i niemiecka Aurora Tech przełamują tradycyjne podejścia, wykorzystując połączenie czujników satelitarnych z naziemnymi urządzeniami IoT, w tym kamerami monitorującymi obszary wysokiego ryzyka. Dzięki tej integracji technologii, systemy monitorowania mogą nie tylko szybko wykrywać pożary, ale również wspierać zarządzanie kryzysowe i koordynację działań ratowniczych, znacząco zmniejszając potencjalne straty i zniszczenia.

Innowacje kosmiczne napędzające zrównoważony rozwój

Rewolucja technologiczna w sektorze kosmicznym otwiera nowe możliwości w zakresie reagowania na katastrofy naturalne, oferując metody szybszego i bardziej efektywnego reagowania, nie tylko na pożary, ale również na powodzie, tsunami i inne klęski. Te innowacje odgrywają kluczową rolę w ochronie ludności i minimalizacji szkód, co staje się niezwykle istotne w obliczu nasilających się zmian klimatycznych.

Jednym z przykładów jest indyjska firma, która rozszerza zastosowanie obrazowania satelitarnego, by wspierać działania pomocowe podczas katastrof, co ułatwia identyfikację obszarów najbardziej potrzebujących natychmiastowej pomocy. W Indiach, gdzie susze i powodzie stają się coraz bardziej powszechne, wykorzystanie tej technologii przez firmy ubezpieczeniowe pozwala na terminową i sprawiedliwą wypłatę odszkodowań dla małych rolników, oferując im wsparcie w przypadku strat wynikających z nieuniknionych katastrof.

Takie innowacyjne podejścia przynoszą zmiany w zarządzaniu ryzykiem i ubezpieczeniach upraw, otwierając nowe możliwości dla inkluzywnego zarządzania finansami i bezpieczeństwa finansowego rolników. Banki, takie jak Rabobank czy ICICI Bank w Indiach, już korzystają z tych technologii, optymalizując procesy ubezpieczeniowe i zarządzanie ryzykiem.

Na przykładzie Korei Południowej widać, jak technologie kosmiczne mogą służyć nie tylko ochronie przed katastrofami naturalnymi, ale również zrównoważonemu rozwojowi i ochronie ekosystemów. Koreańskie satelity, wyposażone w zaawansowane kamery – multispektralne i polaryzacyjne – rozszerzają możliwości monitorowania środowiska morskiego. Dzięki nim możliwe jest precyzyjne lokalizowanie statków, identyfikacja zakwitów alg, czy analiza zanieczyszczenia powietrza przez drobny pył, co bezpośrednio przekłada się na jakość życia i zdrowie ludności.

Miasta takie jak Busan czy Seul spodziewają się, że wykorzystanie tych technologii pozwoli na lepsze gromadzenie danych na temat krytycznych kwestii, w tym absorpcji dwutlenku węgla przez oceany. Technologie satelitarne, dzięki swojej zdolności do monitorowania i ochrony Ziemi, stają się kluczowym narzędziem w lepszym rozumieniu i zarządzaniu naszą planetą, podkreślając rolę innowacji w kosmosie jako nieodzownego elementu wspierającego zrównoważony rozwój.

Zachęta do edukacji i rozwoju w technologiach kosmicznych

Technologia satelitarna, znana głównie z eksploracji kosmosu, znajduje coraz szersze zastosowanie w rozwiązywaniu praktycznych problemów na Ziemi, stanowiąc inspirujący przykład jej wpływu na naszą przyszłość. Te innowacje pozwalają nam patrzeć na kosmos nie tylko przez pryzmat astronautyki, ale jako na źródło praktycznych rozwiązań dla wyzwań społecznych. Przytoczone przykłady rzucają nowe światło na potencjał technologii kosmicznej, która przynosi realne korzyści dla społeczeństwa, zmieniając rzeczywistość w sposób, który jeszcze niedawno wydawał się niemożliwy.

Europa, z licznymi udanymi projektami, jest inspirującym przykładem możliwości, jakie niesie ze sobą innowacja w tej dziedzinie. Praca z grupą wybitnych specjalistów, pionierów w swoich dziedzinach, podkreśla nieustanne dążenie do wykorzystywania technologii kosmicznej na rzecz dobra wspólnego. To dowód na to, jak ważne jest poszukiwanie nowych rozwiązań i podejść, które mogą przynieść znaczącą poprawę w jakości naszego życia.

- Mam nadzieję, że te informacje zachęcą Was do dalszego rozwijania umiejętności analitycznych i syntetycznych, które są nieocenione w dobie big data. Wiedza i kompetencje w tym obszarze mogą być rozwijane dzięki platformom edukacyjnym takim jak Future Collars, oferującym kursy, które dostarczają praktycznej wiedzy i umiejętności potrzebnych w nowoczesnej, opartej na danych gospodarce. To szansa na zgłębienie wiedzy i zdobycie narzędzi, które pozwolą na aktywny udział w kształtowaniu przyszłości naszego świata – podsumowała Mani Thiru, Head of Space & Satellite, AsiaPacific, Amazon Web Services

***
Mani Thiru pełni kluczową rolę w Amazon Web Services w regionie Azji i Pacyfiku, specjalizując się w sektorze kosmicznym i satelitarnym. Przyczynia się do rozwoju przedsiębiorstw działających w branży kosmicznej i satelitarnej, wykorzystując technologie chmurowe AWS

***

Piąta edycja "Women in IT Day 2023" realizowana pod hasłem “Technologia zmienia świat na naszych oczach - bądź częścią tego przełomu!" organizowana przez Future Collars, w kooperacji z EWA European Women's Association oraz DIGITALEUROPE w ramach projektu Erasmus+

"Women in IT Day 2023" to bezpłatna konferencja online dedykowana kobietom, które pragną świadomie kształtować swoją ścieżkę kariery w IT. Oferuje osiem godzin intensywnego programu, w tym prelekcje, debaty, spotkania z potencjalnymi pracodawcami, warsztaty, sesje speed mentoringu oraz bogatą dawkę wiedzy i inspiracji.

Głównym celem wydarzenia jest wsparcie kobiet w sektorze technologicznym poprzez edukację, budowanie relacji i mentorstwo. Uczestniczą w nim liderki i ekspertki z polskiej i europejskiej branży IT, które dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Future Collars, główny organizator, to szkoła programowania i kompetencji cyfrowych online, która proponuje unikalne metody nauczania. Skierowana jest zarówno do osób pragnących zmienić kierunek kariery i wkroczyć w świat IT, jak i do firm poszukujących skutecznych programów rozwojowych dla swoich pracowników.

WIĘCEJ: www.womeninitday.com

Przeczytaj jeszcze więcej
Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

reiziger

Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Partnerstwo to idealnie wpisuje się w misję Future Collars, mającą na celu umożliwienie absolwentom rozwijania karier, które nie tylko odpowiadają ich zestawowi umiejętności, ale także aspiracjom. „Rozwój sektora technologicznego na Słowacji generuje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów IT. Dzięki współpracy z Reiziger Consulting LLC umożliwiamy firmie dostęp do absolwentów naszej szkoły, którzy dołączą do szeregów wysoce kompetentnych pracowników” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars. Współpraca między Future Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Jak rozpoczac kariere w cyb erbezpieczeństwie – (1)

Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Współpraca pomiędzy Future Collars a Luigi’s Box przyczynia się nie tylko do rozwoju karier młodych programistów, ale również do innowacyjności i konkurencyjności rynku e-commerce. Stanowi ona modelową synergię edukacji z biznesem, która przynosi korzyści zarówno absolwentom, oferując im realne szanse zatrudnienia w renomowanych firmach technologicznych, jak i rynkowi pracy. – Nasi kursanci, dzięki kompleksowemu przygotowaniu, które otrzymują podczas naszych kursów, są doskonale wyposażeni do rozpoczęcia kariery w branży IT. Tym Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Jak rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie -

Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?

Chat GPT – dlaczego warto? Fenomen Chat GPT wynika z połączenia dwóch kluczowych czynników: zaawansowania technologicznego i szerokiego spektrum zastosowań. Dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego, Chat GPT potrafi interpretować zapytania użytkowników i generować odpowiedzi, które często są trudne do odróżnienia od tych udzielanych przez człowieka. To, co czyni go szczególnie atrakcyjnym, to jego wszechstronność – od pomocy w nauce i pracy, przez kreatywne pisanie, aż po rozrywkę i gry. Według badań Harvard Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?

10 post

Równy dostęp i pełne wykorzystanie potencjałów, czyli 10 postulatów na rzecz przyszłości rynku pracy w sektorze technologicznym

LIST OTWARTY do instytucji rządowych, środowisk biznesowych, środowisk akademickich, oraz każdego, kto podziela wizję znaczenia edukacji i ciągłego rozwoju dla przyszłości Polskiej gospodarki.   Szanowni Państwo, Liczby mówią same za siebie:  W Polsce, 90% firm boryka się z luką kompetencyjną, co utrudnia rekrutację właściwych pracowników, przy czym tylko 6% pracowników uczestniczyło w reskillingu (raport: „Reskilling wielki reset umiejętności”). Globalnie, 40% firm napotyka podobne wyzwania, a do 2025 roku połowa światowych pracowników Równy dostęp i pełne wykorzystanie potencjałów, czyli 10 postulatów na rzecz przyszłości rynku pracy w sektorze technologicznym