Mentoring jako narzędzie budowania większej różnorodności i inkluzywności w branżach STEM

Autor:
Zespół Future Collars
W dynamicznie rozwijającym się świecie technologii, kwestia budowania różnorodności i inkluzywności w branżach STEM nabiera kluczowego znaczenia. W tym kontekście, mentoring jawi się jako niezastąpione narzędzie, które może znacząco przyczynić się do transformacji i wzmacniania jednostek, a także promowania włączenia w dziedzinie technologii. Wokół tej tematyki skupia się rozmowa Nadii Belkessam-Felska z NESsT z Adrianą i Wiolettą Klimczak z Fundacji IT Girls. Ich dialog, będący kontynuacją tematów poruszanych podczas warsztatów 5. międzynarodowej edycji Women in IT Day, koncentruje się na praktycznych strategiach i działaniach, które mogą efektywnie zwiększać udział kobiet w sektorze technologicznym.
Mentoring

Nadia Belkessam-Felska, NESsT: Cześć, cieszę się, że udało nam się spotkać i porozmawiać o znaczeniu kobiecego mentoringu w rozwoju branży STEM. Jak pewnie zauważyłyście i szczególnie działając z FUNDACJĄ IT Girls, od kilku lat publikowane są statystyki, niepokojące dane dot. pozycji kobiet w branżach STEM. Dużo się o tym mówi w social mediach i co się dalej z tym dzieje?

Wioletta Klimczak, IT Girls: Tak jak wspomniałaś, problem niedostatecznej reprezentacji kobiet w branżach STEM, w tym w IT, jest bardzo często poruszany. Samo mówienie o tym nie jest wystarczające, IT Girls realizuje inicjatywy edukacyjne i programy mentoringowe skierowane do kobiet. Takie działania mają na celu nie tylko wzmacnianie umiejętności technicznych kobiet, ale również budowanie pewności siebie i przygotowanie ich do kariery w branżach STEM.

Adrianna Klimczak, IT Girls: Nie zrobiłybyśmy tego oczywiście same, coraz więcej firm i organizacji w branży technologicznej koncentruje się na tworzeniu bardziej inkluzywnego środowiska pracy. Obejmuje to działania na rzecz równości płac, promocji kobiet na wyższe stanowiska kierownicze oraz działania mające na celu eliminację uprzedzeń i stereotypów związanych z płcią.

W.K.: Ale oczywiście bardzo się cieszymy, że ten temat jest coraz bardziej widoczny. Wzrost aktywności społeczności online oraz sieci wsparcia, które pomagają kobietom w nawiązywaniu kontaktów, wymianie doświadczeń i wzajemnym wspieraniu się naprawdę świetnie się rozwija.

N.B.: Jak zwiększyć te liczby, ten wpływ kobiet, jak wzmocnić pozycję kobiet, aby uwierzyły, a może zainteresowały się branżą techniczną i technologiczną, mówimy tu szerzej i chciałbym wyjść poza same potrzeby sektora IT.

A.K.: Zwiększenie wpływu i wzmocnienie pozycji i kobiet wymaga wiele pracy, przede wszystkim trzeba zacząć od budowania świadomości wśród społeczeństwa. Jako IT Girls dążymy do tego, ale również staramy się zapewnić edukację technologiczną wysokiej jakości, która nie tylko rozwinie umiejętności techniczne, ale także wzmacnia pewność siebie.

W.K.: Przełamujemy stereotypy, pokazując, że sukces w technologii jest możliwy dla każdej kobiety, bez względu na wiek czy wygląd. Nasze działania edukacyjne i mentorstwo są dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych, od najmłodszych po dojrzałe kobiety. Naszym celem jest pokazanie, że kariery technologiczne są atrakcyjne i dostępne dla wszystkich kobiet, otwierając drzwi do równości i możliwości. Potrzebujemy inicjatyw promujących zatrudnianie i awansowanie kobiet, a także programów finansowych i grantów dla kobiet w STEM. Firmy muszą zapewnić elastyczne warunki pracy i wsparcie dla tych kobiet, które są matkami, tak aby mogły zrównoważyć życie zawodowe i prywatne.

N.B.: Nowe technologie to nie tylko IT, rewolucja technologiczna będzie wymagała wielu specjalności technicznych i technologicznych, niemal każda dziedzina ulegnie zmianom i innowacjom, cyfryzacji i robotyzacji. Sztuczna inteligencja również będzie odgrywać ważną rolę w tych zmianach. Według Eurostatu – Polska jest krajem w Europie Środkowej, w którym najwięcej kobiet kończy studia na kierunkach ścisłych i technologicznych, z wynikiem >58% ogółu osób zatrudnionych w STEM. Jakie narzędzia i praktyki proponujecie w celu mentoringu i wzmacniania pozycji naszych polskich dziewcząt i kobiet? Kto powinien to zrobić? Albo kto może to zrobić?

W.K.: Zwiększenie zaangażowania i wzmocnienie pozycji polskich dziewcząt i kobiet w branżach technologicznych i technicznych wymaga wspólnych działań różnych podmiotów. Tworzenie programów, które łączą młode kobiety i dziewczęta z doświadczonymi profesjonalistkami w branży. Organizowanie warsztatów, kursów i szkoleń technicznych przez firmy, które są dostosowane do różnych poziomów umiejętności i zainteresowań, od podstawowych po zaawansowane. Współpraca z uniwersytetami, szkołami średnimi i nawet podstawowymi, aby wprowadzać i promować edukację związaną z naukami ścisłymi i technologią.

A.K.: Istnieje również potrzeba organizowania konkursów, hackathonów i innych wydarzeń, które promują innowacje i STEM wśród młodych kobiet. Wymaga to dużej uwagi od organizatorów przy tworzeniu materiałów promocyjnych. Niestety, takie inicjatywy czasami nieświadomie od początku wykluczają kobiety używając złych sformułowań. Przykładowo, to czy w ogłoszeniu o pracę uwzględnimy żeńskie formy, ma ogromne znaczenie. Kobietom potrzebne są programy stażowe, praktyki i oferty pracy napisane inkluzywnym językiem. Kluczowe w realizacji tych działań są różne podmioty: rząd i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, sektor edukacyjny, a także prywatne przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby podejście było holistyczne i obejmowało różnorodne aspekty wsparcia i promocji. Współpraca między tymi podmiotami może znacząco przyczynić się do wzrostu udziału kobiet w branżach technologicznych i technicznych w Polsce.

N.B.: No dobrze, mówimy o zapotrzebowaniu rynku, o nowych technologiach, o liczbach…
A na co wpłynie większa różnorodność zespołów w STEM-ie?

A.K.: Inkluzywne zespoły przynoszą różne perspektywy, doświadczenia i sposoby myślenia, co jest siłą napędową innowacji. Zespoły odzwierciedlające różnorodność społeczeństwa lepiej rozumieją potrzeby i preferencje różnych grup klientów. Dzięki temu łatwiej jest generować nowe pomysły, podejścia i rozwiązania problemów. Badania wykazują, że zespoły różnorodne są często bardziej wydajne i efektywne. Różnorodność może sprzyjać zdrowej konkurencji i motywacji, co z kolei wpływa na wydajność pracy.

W.K.: Dokładnie, prezentując różnorodność w STEM, branża ta staje się bardziej atrakcyjna dla szerokiej gamy talentów, co jest kluczowe w dobie globalnego deficytu specjalistów. Zwiększona liczba kobiet nie tylko wzbogaci sektor technologiczny, ale będzie miała również pozytywny wpływ na społeczeństwo jako całość.

N.B : A jak IT Girls mentoruje młode dziewczyny i zachęca do przyszłości technologicznej?

A.K.: IT Girls organizuje programy, w których doświadczone profesjonalistki z branży IT pełnią rolę metorek, oferują wsparcie, wiedzę i wskazówki, jak rozwijać umiejętności techniczne i kierować swoją karierę w IT. Razem z naszymi partnerami prowadzimy warsztaty i szkolenia, które są dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, od podstawowych umiejętności IT po bardziej zaawansowane zagadnienia technologiczne. Celem jest zwiększenie pewności siebie dziewcząt w korzystaniu z technologii.

W.K.: Tworzymy materiały edukacyjne, poradniki i tygodnie tematyczne o różnych zawodach STEM, które mogą pomóc młodym dziewczynom w nauce i rozwijaniu umiejętności technicznych. Nasze działania są skoncentrowane na budowaniu zaufania, umiejętności i pasji wśród młodych dziewcząt, aby mogły one skutecznie wkroczyć i odnosić sukcesy w branży technologicznej.

N.B.: Co chciałybyście przekazać młodym dziewczynom, które są w trakcie planowania swojej przyszłości? Czy kobietom, które zastanawiają się nad swoim dalszym rozwojem, a może myślą o reskillingu?

A.K.: Niezależnie od tego, gdzie jesteś teraz, pamiętaj, że masz potencjał do nauki i rozwoju. Nie bój się szukać nowych obszarów i zdobywać nowych umiejętności. Sprawdź nasze akcje i czerp z doświadczeń innych.

W.K.: Jeśli myślisz o przebranżowieniu, pamiętaj, że wiele umiejętności, które już zdobyłaś możesz przenieść do branży IT. Ścieżka kariery w technologii może być pełna wyzwań, ale też i satysfakcji. Nie bój się podejmować ryzyka i wychodzić ze strefy komfortu. Warto korzystać z dostępnych zasobów, szukać inspiracji i nie poddawać się.

 

Description for image 1
Description for image 2

Nadia Belkessam-Felska

Mentorka z pasji, posiada ponad 15-letnie doświadczenie
menadżerskie i operacyjne w obszarze procesów zarządzania,
budowania strategii rozwoju produktu, sprzedaży B2C, B2B w Polsce
i na rynku EMEA. Jest absolwentką Politechniki Gdańskiej,
następnie doskonaliła się w obszarze ekonomii i finansów, ekonomii
behawioralnej oraz nabyła nowych umiejętności z zakresu
raportowania ESG. Od 2022 roku jest Ambasadorką Polski
Women in Tech – Global Movement. A jako Portfolio Managerka w NESsT,
jest
odpowiedzialna za zarządzanie i wykorzystywanie cyklu życia
inwestycji, inicjatyw, programów i projektów, aby optymalnie osiągnąć cele przedsiębiorstw
społecznych, cele dotyczące wpływu społecznego i środowiskowego.

 

 

Adrianna Klimczak

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji IT Girls,
mówczyni TEDx. Ukończyła Informatykę ze specjalizacją Data Science na
Politechnice Warszawskiej, wydziale Matematyki i Nauk
Informacyjnych. Od ponad 5 lat aktywnie pracuje jako data scientist
w jednej z czołowych firm analitycznych. Wielokrotnie stawała
na scenach, jako prelegentka topowych konferencji z branży IT i edukacji.
W 2023 roku razem z siostrą otrzymała tytuł Liderki Równego Biznesu. Wielokrotnie udzielała
wywiadów w takich tytułach, jak Twój Styl czy Dzień Dobry TVN.
Lubi pomagać młodzieży w rozpoczęciu ich kariery w świecie IT. Razem ze swoją siostrą Wiolettą są
sercem fundacji IT Girls i prowadzą inicjatywy zachęcające dzieci i młodzież do podążania ścieżką
technologiczną.

 

 

Wioletta Klimczak

Współzałożycielka i prezeska zarządu Fundacji IT Girls, mówczyni TEDx.
Skończyła informatykę na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
na Politechnice Warszawskiej. Wiola posiada ponad 8-letnie
doświadczenie w branży IT jako programistka i analityczka danych. W Fundacji spełnia się w roli mentorki dzieci i młodzieży. Występuje jako prelegentka i ekspertka na top
konferencjach IT. Udziela się w mediach, aby skutecznie realizować misję Fundacji. Pojawiła się w
takich tytułach, jak Dzień Dobry TVN, Twój styl. W 2023 roku razem z siostrą otrzymała tytuł Liderki
Równego Biznesu. Regularnie prowadzi i organizuje warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i
dorosłych. Odgrywa ona kluczową rolę w organizacji i podobnie jak jej siostra Adrianna, bardzo
mocno wierzy w równouprawnienie i siłę kobiet.

Przeczytaj jeszcze więcej
współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT