Mentoring jako narzędzie budowania większej różnorodności i inkluzywności w branżach STEM

Autor:
Zespół Future Collars
W dynamicznie rozwijającym się świecie technologii, kwestia budowania różnorodności i inkluzywności w branżach STEM nabiera kluczowego znaczenia. W tym kontekście, mentoring jawi się jako niezastąpione narzędzie, które może znacząco przyczynić się do transformacji i wzmacniania jednostek, a także promowania włączenia w dziedzinie technologii. Wokół tej tematyki skupia się rozmowa Nadii Belkessam-Felska z NESsT z Adrianą i Wiolettą Klimczak z Fundacji IT Girls. Ich dialog, będący kontynuacją tematów poruszanych podczas warsztatów 5. międzynarodowej edycji Women in IT Day, koncentruje się na praktycznych strategiach i działaniach, które mogą efektywnie zwiększać udział kobiet w sektorze technologicznym.
Mentoring

Nadia Belkessam-Felska, NESsT: Cześć, cieszę się, że udało nam się spotkać i porozmawiać o znaczeniu kobiecego mentoringu w rozwoju branży STEM. Jak pewnie zauważyłyście i szczególnie działając z FUNDACJĄ IT Girls, od kilku lat publikowane są statystyki, niepokojące dane dot. pozycji kobiet w branżach STEM. Dużo się o tym mówi w social mediach i co się dalej z tym dzieje?

Wioletta Klimczak, IT Girls: Tak jak wspomniałaś, problem niedostatecznej reprezentacji kobiet w branżach STEM, w tym w IT, jest bardzo często poruszany. Samo mówienie o tym nie jest wystarczające, IT Girls realizuje inicjatywy edukacyjne i programy mentoringowe skierowane do kobiet. Takie działania mają na celu nie tylko wzmacnianie umiejętności technicznych kobiet, ale również budowanie pewności siebie i przygotowanie ich do kariery w branżach STEM.

Adrianna Klimczak, IT Girls: Nie zrobiłybyśmy tego oczywiście same, coraz więcej firm i organizacji w branży technologicznej koncentruje się na tworzeniu bardziej inkluzywnego środowiska pracy. Obejmuje to działania na rzecz równości płac, promocji kobiet na wyższe stanowiska kierownicze oraz działania mające na celu eliminację uprzedzeń i stereotypów związanych z płcią.

W.K.: Ale oczywiście bardzo się cieszymy, że ten temat jest coraz bardziej widoczny. Wzrost aktywności społeczności online oraz sieci wsparcia, które pomagają kobietom w nawiązywaniu kontaktów, wymianie doświadczeń i wzajemnym wspieraniu się naprawdę świetnie się rozwija.

N.B.: Jak zwiększyć te liczby, ten wpływ kobiet, jak wzmocnić pozycję kobiet, aby uwierzyły, a może zainteresowały się branżą techniczną i technologiczną, mówimy tu szerzej i chciałbym wyjść poza same potrzeby sektora IT.

A.K.: Zwiększenie wpływu i wzmocnienie pozycji i kobiet wymaga wiele pracy, przede wszystkim trzeba zacząć od budowania świadomości wśród społeczeństwa. Jako IT Girls dążymy do tego, ale również staramy się zapewnić edukację technologiczną wysokiej jakości, która nie tylko rozwinie umiejętności techniczne, ale także wzmacnia pewność siebie.

W.K.: Przełamujemy stereotypy, pokazując, że sukces w technologii jest możliwy dla każdej kobiety, bez względu na wiek czy wygląd. Nasze działania edukacyjne i mentorstwo są dostosowane do potrzeb różnych grup wiekowych, od najmłodszych po dojrzałe kobiety. Naszym celem jest pokazanie, że kariery technologiczne są atrakcyjne i dostępne dla wszystkich kobiet, otwierając drzwi do równości i możliwości. Potrzebujemy inicjatyw promujących zatrudnianie i awansowanie kobiet, a także programów finansowych i grantów dla kobiet w STEM. Firmy muszą zapewnić elastyczne warunki pracy i wsparcie dla tych kobiet, które są matkami, tak aby mogły zrównoważyć życie zawodowe i prywatne.

N.B.: Nowe technologie to nie tylko IT, rewolucja technologiczna będzie wymagała wielu specjalności technicznych i technologicznych, niemal każda dziedzina ulegnie zmianom i innowacjom, cyfryzacji i robotyzacji. Sztuczna inteligencja również będzie odgrywać ważną rolę w tych zmianach. Według Eurostatu – Polska jest krajem w Europie Środkowej, w którym najwięcej kobiet kończy studia na kierunkach ścisłych i technologicznych, z wynikiem >58% ogółu osób zatrudnionych w STEM. Jakie narzędzia i praktyki proponujecie w celu mentoringu i wzmacniania pozycji naszych polskich dziewcząt i kobiet? Kto powinien to zrobić? Albo kto może to zrobić?

W.K.: Zwiększenie zaangażowania i wzmocnienie pozycji polskich dziewcząt i kobiet w branżach technologicznych i technicznych wymaga wspólnych działań różnych podmiotów. Tworzenie programów, które łączą młode kobiety i dziewczęta z doświadczonymi profesjonalistkami w branży. Organizowanie warsztatów, kursów i szkoleń technicznych przez firmy, które są dostosowane do różnych poziomów umiejętności i zainteresowań, od podstawowych po zaawansowane. Współpraca z uniwersytetami, szkołami średnimi i nawet podstawowymi, aby wprowadzać i promować edukację związaną z naukami ścisłymi i technologią.

A.K.: Istnieje również potrzeba organizowania konkursów, hackathonów i innych wydarzeń, które promują innowacje i STEM wśród młodych kobiet. Wymaga to dużej uwagi od organizatorów przy tworzeniu materiałów promocyjnych. Niestety, takie inicjatywy czasami nieświadomie od początku wykluczają kobiety używając złych sformułowań. Przykładowo, to czy w ogłoszeniu o pracę uwzględnimy żeńskie formy, ma ogromne znaczenie. Kobietom potrzebne są programy stażowe, praktyki i oferty pracy napisane inkluzywnym językiem. Kluczowe w realizacji tych działań są różne podmioty: rząd i instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, sektor edukacyjny, a także prywatne przedsiębiorstwa. Ważne jest, aby podejście było holistyczne i obejmowało różnorodne aspekty wsparcia i promocji. Współpraca między tymi podmiotami może znacząco przyczynić się do wzrostu udziału kobiet w branżach technologicznych i technicznych w Polsce.

N.B.: No dobrze, mówimy o zapotrzebowaniu rynku, o nowych technologiach, o liczbach…
A na co wpłynie większa różnorodność zespołów w STEM-ie?

A.K.: Inkluzywne zespoły przynoszą różne perspektywy, doświadczenia i sposoby myślenia, co jest siłą napędową innowacji. Zespoły odzwierciedlające różnorodność społeczeństwa lepiej rozumieją potrzeby i preferencje różnych grup klientów. Dzięki temu łatwiej jest generować nowe pomysły, podejścia i rozwiązania problemów. Badania wykazują, że zespoły różnorodne są często bardziej wydajne i efektywne. Różnorodność może sprzyjać zdrowej konkurencji i motywacji, co z kolei wpływa na wydajność pracy.

W.K.: Dokładnie, prezentując różnorodność w STEM, branża ta staje się bardziej atrakcyjna dla szerokiej gamy talentów, co jest kluczowe w dobie globalnego deficytu specjalistów. Zwiększona liczba kobiet nie tylko wzbogaci sektor technologiczny, ale będzie miała również pozytywny wpływ na społeczeństwo jako całość.

N.B : A jak IT Girls mentoruje młode dziewczyny i zachęca do przyszłości technologicznej?

A.K.: IT Girls organizuje programy, w których doświadczone profesjonalistki z branży IT pełnią rolę metorek, oferują wsparcie, wiedzę i wskazówki, jak rozwijać umiejętności techniczne i kierować swoją karierę w IT. Razem z naszymi partnerami prowadzimy warsztaty i szkolenia, które są dostosowane do różnych poziomów zaawansowania, od podstawowych umiejętności IT po bardziej zaawansowane zagadnienia technologiczne. Celem jest zwiększenie pewności siebie dziewcząt w korzystaniu z technologii.

W.K.: Tworzymy materiały edukacyjne, poradniki i tygodnie tematyczne o różnych zawodach STEM, które mogą pomóc młodym dziewczynom w nauce i rozwijaniu umiejętności technicznych. Nasze działania są skoncentrowane na budowaniu zaufania, umiejętności i pasji wśród młodych dziewcząt, aby mogły one skutecznie wkroczyć i odnosić sukcesy w branży technologicznej.

N.B.: Co chciałybyście przekazać młodym dziewczynom, które są w trakcie planowania swojej przyszłości? Czy kobietom, które zastanawiają się nad swoim dalszym rozwojem, a może myślą o reskillingu?

A.K.: Niezależnie od tego, gdzie jesteś teraz, pamiętaj, że masz potencjał do nauki i rozwoju. Nie bój się szukać nowych obszarów i zdobywać nowych umiejętności. Sprawdź nasze akcje i czerp z doświadczeń innych.

W.K.: Jeśli myślisz o przebranżowieniu, pamiętaj, że wiele umiejętności, które już zdobyłaś możesz przenieść do branży IT. Ścieżka kariery w technologii może być pełna wyzwań, ale też i satysfakcji. Nie bój się podejmować ryzyka i wychodzić ze strefy komfortu. Warto korzystać z dostępnych zasobów, szukać inspiracji i nie poddawać się.

 

Description for image 1
Description for image 2

Nadia Belkessam-Felska

Mentorka z pasji, posiada ponad 15-letnie doświadczenie
menadżerskie i operacyjne w obszarze procesów zarządzania,
budowania strategii rozwoju produktu, sprzedaży B2C, B2B w Polsce
i na rynku EMEA. Jest absolwentką Politechniki Gdańskiej,
następnie doskonaliła się w obszarze ekonomii i finansów, ekonomii
behawioralnej oraz nabyła nowych umiejętności z zakresu
raportowania ESG. Od 2022 roku jest Ambasadorką Polski
Women in Tech – Global Movement. A jako Portfolio Managerka w NESsT,
jest
odpowiedzialna za zarządzanie i wykorzystywanie cyklu życia
inwestycji, inicjatyw, programów i projektów, aby optymalnie osiągnąć cele przedsiębiorstw
społecznych, cele dotyczące wpływu społecznego i środowiskowego.

 

 

Adrianna Klimczak

Współzałożycielka i wiceprezeska zarządu Fundacji IT Girls,
mówczyni TEDx. Ukończyła Informatykę ze specjalizacją Data Science na
Politechnice Warszawskiej, wydziale Matematyki i Nauk
Informacyjnych. Od ponad 5 lat aktywnie pracuje jako data scientist
w jednej z czołowych firm analitycznych. Wielokrotnie stawała
na scenach, jako prelegentka topowych konferencji z branży IT i edukacji.
W 2023 roku razem z siostrą otrzymała tytuł Liderki Równego Biznesu. Wielokrotnie udzielała
wywiadów w takich tytułach, jak Twój Styl czy Dzień Dobry TVN.
Lubi pomagać młodzieży w rozpoczęciu ich kariery w świecie IT. Razem ze swoją siostrą Wiolettą są
sercem fundacji IT Girls i prowadzą inicjatywy zachęcające dzieci i młodzież do podążania ścieżką
technologiczną.

 

 

Wioletta Klimczak

Współzałożycielka i prezeska zarządu Fundacji IT Girls, mówczyni TEDx.
Skończyła informatykę na wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych
na Politechnice Warszawskiej. Wiola posiada ponad 8-letnie
doświadczenie w branży IT jako programistka i analityczka danych. W Fundacji spełnia się w roli mentorki dzieci i młodzieży. Występuje jako prelegentka i ekspertka na top
konferencjach IT. Udziela się w mediach, aby skutecznie realizować misję Fundacji. Pojawiła się w
takich tytułach, jak Dzień Dobry TVN, Twój styl. W 2023 roku razem z siostrą otrzymała tytuł Liderki
Równego Biznesu. Regularnie prowadzi i organizuje warsztaty zarówno dla dzieci, młodzieży, jak i
dorosłych. Odgrywa ona kluczową rolę w organizacji i podobnie jak jej siostra Adrianna, bardzo
mocno wierzy w równouprawnienie i siłę kobiet.

Przeczytaj jeszcze więcej
Monika Mrówka

Rola AI w przyszłości: między obawami a możliwościami

W wywiadzie dla Future Collars, Monika Mrówka podkreśliła znaczenie zrozumienia i odpowiedniego wykorzystania sztucznej inteligencji w różnych dziedzinach życia zawodowego i osobistego. Wskazała na wyzwania związane z ograniczonym zrozumieniem procesów uczenia się AI, co często prowadzi do obaw przed niekontrolowanym rozwojem i potencjalnymi skutkami dla ludzkości. OGLĄDAJ: Rola AI w przyszłości: między obawami a możliwościami Future Collars: W obliczu rosnących obaw dotyczących wpływu sztucznej inteligencji na rynek pracy, jakie Rola AI w przyszłości: między obawami a możliwościami

Jak rozpoczac kariere w cyberbezpieczeństwie

Jak rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie? – Realia pracy i ścieżki rozwoju

Ścieżki kariery w cyberbezpieczeństwie Rozważając rozwój kariery w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, warto zastanowić się, jak najlepiej rozpocząć swoją ścieżkę zawodową. Zapotrzebowanie na specjalistów w dziedzinie cyberbezpieczeństwa jest ogromne, zarówno na rynku lokalnym, jak i międzynarodowym, napędzane wprowadzanymi regulacjami, takimi jak dyrektywa NIS-2 czy DORA. To stwarza optymistyczne perspektywy dla osób zainteresowanych tą branżą. Cyberbezpieczeństwo to więcej niż SOC Cyberbezpieczeństwo to kluczowa praktyka zabezpieczania sieci, aplikacji, urządzeń i danych Jak rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie? – Realia pracy i ścieżki rozwoju

KG

I did IT! Sukces w IT to mój osiągnięty cel!

W wywiadzie dla Future Collars, Karolina Gałka, Controlling specialist i PowerBI Advisor w Norian Accounting Sp. z o.o., podzieliła się swoimi przemyśleniami na temat zmiany branży jako procesu rozwoju osobistych kompetencji i odkrywania siebie. Dzieląc się doświadczeniami, opowiedziała o wyzwaniach i trudnościach, które musiała pokonać. „Nudziłam się w dotychczasowej pracy, chciałam coś zmienić. Trafiłam do szkoły Future Collars, ponieważ oferowała opiekę i mentoring na każdym etapie zmiany I did IT! Sukces w IT to mój osiągnięty cel!

Altkom Software

Jak wygląda codzienna praca w sektorze IT?

Future Collars aktywnie wspiera swoich absolwentów w znalezieniu zatrudnienia, łącząc ich z potencjalnymi pracodawcami z bogatego portfolio współpracujących firm – od Altkom Software, przez giganty korporacyjne, innowacyjne software house’y, aż po startupy. Te partnerstwa są dowodem na to, że najlepsi w branży zaczynają swoją karierę pod okiem właściwych pracodawców. Future Collars: Jakie są główne cele i misja Altkom Software, i w jaki sposób przekłada się to na codzienną pracę? Altkom Software: Wierzymy, że tworzenie oprogramowania Jak wygląda codzienna praca w sektorze IT?

Eksport

Chcesz wejść do branży IT? Uważaj na syndrom oszustki/oszusta!

Dlaczego ludzie po zmianie branży są narażeni na syndrom oszusta/uzurpatora? Brak doświadczenia praktycznego: Osoby przechodzące do branży IT często zaczynają od zera, bez wcześniejszego doświadczenia praktycznego. To może prowadzić do poczucia niekompetencji i wewnętrznego przekonania, że oszukują innych, że nie są uczciwi wobec pracodawcy. Bardzo często przekonanie to jest podświadome i nie zdajemy sobie z niego sprawy, jednak negatywnie wpływa na nasze samopoczucie. Szybki postęp technologii: Świat IT rozwija się w zawrotnym tempie, co może Chcesz wejść do branży IT? Uważaj na syndrom oszustki/oszusta!

Obraz2-1

Kobiety zarabiają średnio o 13% mniej niż mężczyźni

OBEJRZYJ: Kobiety w branży tech zarabiają o 13% mniej niż mężczyźni – Cecilia Bonefeld-Dahl, DIGITALEUROPE Istnieje pilna potrzeba wzmocnienia obecności kobiet w sektorze ICT, gdzie obecnie zaledwie jedna na pięć specjalistek to kobiety. W dziedzinach takich jak zaawansowane technologie AI, ich udział maleje do zaledwie 5%, co podkreśla znaczącą różnicę, zwłaszcza w bardziej specjalistycznych rolach. Stajemy przed wyzwaniem zwiększenia liczby kobiet w dynamicznie rozwijających się sektorach Kobiety zarabiają średnio o 13% mniej niż mężczyźni