Nawet do 100% dofinansowania! Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kursy IT dla siebie i pracowników

Autor:
Zespół Future Collars
Czy wiesz, że w przeciągu kilku lat aż 92% zawodów będzie wymagało znajomości nowych technologii? Dzięki kursom nastawionym na praktykę zadbasz o to, żeby być na bieżąco z rynkiem i stale podwyższać umiejętności własne i swoich pracowników.
Nawet do 100% dofinansowania! Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla siebie i pracowników

Wsparcie w zdobywaniu nowych kompetencji pozwala na zatrzymanie w firmie dobrych specjalistów, którzy znają już specyfikę firmy otoczenia biznesowego, kulturę organizacyjną i obowiązujące procedury. Nie tracimy przez to czasu na rekrutację i wdrażanie nowych osób. Kursy i szkolenia to również dodatkowe benefity zwiększające zadowolenie z pracy. 

Szeroka oferta kursów Future Collars pozwala na rozwijanie i zdobywanie umiejętności z zakresu programowania (Java Developer, Python Developer, Frontend Developer), pracy z danymi (Data Science, Business Intelligence), testowania (Tester Oprogramowania, Tester Automatyzujący), zarządzania (Scrum Master, Product Owner, Online Business Manager) czy designu (UX Designer).

Wiemy, że sfinansowanie kursu nie zawsze jest łatwe, ale nie jest niemożliwe. Możesz liczyć na nasze wsparcie przy wnioskowaniu i przejściu przez cały proces. 

Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu Ty lub Twoi pracownicy już za kilka  miesięcy możecie korzystać z nowych umiejętności. Sprawdź, jak zdobyć dofinansowanie i na jaką pomoc możesz liczyć. 

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy i co można zyskać?

 

Pracodawcy od początku stycznia 2022 roku mogą ubiegać się  o pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń dla siebie i swoich pracowników. Do dyspozycji jest prawie 224 miliony złotych. Aż 80% dofinansowania, a nawet 100% - w przypadku mikroprzedsiębiorstw, może otrzymać pracodawca. Nabór wniosków prowadzą Powiatowe Urzędy Pracy. W tym roku maksymalne dofinansowanie może osiągnąć nawet  16 tysięcy złotych na osobę. Dofinansowanie na osobę, jak i kryteria merytoryczne oceny wniosków o dofinansowanie mogą się  różnić - w zależności od powiatu. 

Kto może wnioskować?

O fundusze na szkolenie może wnioskować: 

 • przedsiębiorstwo prywatne,
 • fundacja,
 • organ samorządowy,
 • jednostki z sektora publicznego, 
 • osoba fizyczna - pod warunkiem, że zatrudniają co najmniej jedną osobę na umowę o pracę. Natomiast nie ma tutaj znaczenia rodzaj umowy o pracę ani wymiar czasu pracy. 

Szanse na dofinansowanie mają pracodawcy, którzy spełnią kryteria formalne, merytoryczne- mogą być różne w zależności od powiatu i wpiszą się w jeden z priorytetów ogłoszonych przez Ministra właściwego do spraw pracy na 2022 rok.

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Jak w praktyce wygląda wnioskowanie i o czym warto pamiętać?

Zainteresowanie  pozyskaniem funduszy na szkolenia jest  duże, a terminy na składanie wniosków krótkie. W I kwartale zakończą się praktycznie wszystkie nabory prowadzone przez Powiatowe Urzędy Pracy. Niektóre urzędy pracy zakończyły nabór wniosków już w styczniu 2022 roku. Liczy się czas. Dlatego ważne jest  szybkie przygotowanie wysokiej jakości merytorycznie wniosku wraz z załącznikami i złożenie kompletnych dokumentów w krótkim terminie wyznaczonym przez urzędy pracy. 

Więcej o programie oraz kontakt do Powiatowych Urzędów Pracy  znajdziesz tutaj.

Pod koniec II kwartału szanse na pozyskanie funduszy na szkolenia będą mieć jeszcze pracodawcy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jeśli spełniają kryteria formalne, merytoryczne i  wpiszą się w co najmniej jeden z poniższych priorytetów: 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Środki z rezerwy będą mniejsze i nabory będą jeszcze krótsze. Jeśli  pracodawca  zainteresowany jest pozyskaniem środków na szkolenia z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego  i spełnia jeden z  priorytetów, warto już  dziś  zacząć przygotowania do złożenia wniosku. 

Jak pozyskać dofinansowanie z nami?

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami i rozwiej swoje wątpliwości. Doradcy sprawdzą czy dany Powiatowy Urząd Pracy prowadzi obecnie nabór wniosków, pomogą w wyborze szkoleń dopasowanych do potrzeb firmy oraz  przygotowaniu   wniosku o dofinansowanie formalnie i merytorycznie. 

Co dalej?

Pracodawca składa przygotowany wspólnie z doradcą Future Collars  wniosek o dofinansowanie  w terminie ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy, w formie papierowej lub elektronicznie. Około 30 dni trwa proces oceny wniosku. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, zawierana  jest umowa pomiędzy pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy oraz umowa na realizację szkoleń  pomiędzy pracodawcą a Future Collars. Środki na szkolenia pracowników  przekazywane są na konto pracodawcy  wskazane we wniosku o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy Future Collars realizuje program szkoleniowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przygotowuje dokumentację z realizacji  szkoleń. Po ich zakończeniu wystawia fakturę, którą przekazuje pracodawcy wraz dokumentację szkoleniową. Dokumenty te wraz z potwierdzeniem zapłaty za realizację usług szkoleniowych pracodawca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy, stanowią one podstawę do rozliczenia dotacji. Dane naszej firmy znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto współpracować z nami?

Future Collars to jedna z pierwszych w Polsce szkół programowania i kompetencji cyfrowych, w której uczymy wyłącznie online. Demokratyzujemy dostęp do wiedzy oferując elastyczny i skuteczny model nauki na 12 intensywnych bootcampach z doświadczonymi mentorami-praktykami. Posiadamy certyfikat ISO 29990, który potwierdzeniem, że nasze kursy spełniają najwyższej jakości kryteria efektywności kształcenia. Wniosek składany na realizację szkoleń przez firmę która posiada certyfikat jakości otrzyma  dodatkowo 10 punktów w procesie oceny merytorycznej wniosku.  

Szeroka oferta kursów pozwala na rozwijanie i zdobywanie umiejętności z zakresu programowania (Java Developer, Python Developer, Frontend Developer), pracy z danymi (Data Science, Business Intelligence), testowania (Tester Oprogramowania, Tester Automatyzujący), zarządzania (Scrum Master, Product Owner) czy designu (UX Designer).

Wszystkie kursy mają niski próg wejścia, który umożliwia naukę osobom, które nie mają matematyczno-technicznego wykształcenia. W związku z tym wcześniejszy brak doświadczenia nie stanowi problemu w zdobyciu nowego zawodu w branży IT. 

Dodatkową wartością jest 3-miesięczny dostęp do kursu “English for IT”, przygotowanego przez Eklektika Language Means Business. Dzięki lekcjom języka angielskiego kursanci przygotowują się na lepszy i szybszy start do świata technologii.

 

Przeczytaj jeszcze więcej
Irlandia

Future Collars wprowadza swoje kursy do Irlandii

Irlandia, będąca dynamicznie rozwijającym się hubem technologicznym, idealnie wpisuje się w strategię ekspansji firmy. Działalność Future Collars zaspokaja potrzeby przebranżowienia się, reskilling i upskilling w tym regionie. – Nie zwalniamy tempa! Po wejściu na bliski wschód i nawiązaniu współpracy ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi rozszerzamy działalność o kolejne kierunki ekspansji. Weszliśmy na rynek Irlandii z oferta naszych kursów i uczymy już pierwsze grupy – komentuje Beata Jarosz, Prezes Future Future Collars wprowadza swoje kursy do Irlandii

Inwestycja w siebie – kto nie ryzykuje, ten nie kodujea

Przebranżowienie – jak zmniejszyć lęk przed zmianą?

Zanim dokonasz zmiany, warto dokładnie przeanalizować swoje opcje. Przemyśl, jakie umiejętności i talenty posiadasz, co Cię motywuje i jakie branże lub zawody mogą Cię zainteresować. Poszukaj informacji na temat wymagań, które są potrzebne w tych dziedzinach i zastanów się, czy masz wystarczające umiejętności, by móc zmienić branżę. Im więcej wiesz na temat nowej dziedziny, tym mniej przerażająca ona będzie. Przeczytaj o nowych trendach, słuchaj podcastów lub obejrzyj Przebranżowienie – jak zmniejszyć lęk przed zmianą?

Modern,Elderly,Grey-haired,60s,Woman,In,Headphones,Take,Online,Course

Branża IT tylko dla młodych – prawda czy mit?

Zdaje się, że nierzadko zarówno pracodawcy jak i nieco starsi pracownicy dostrzegają przede wszystkim ograniczenia wynikające z wieku pracownika branży IT. Skupiają się na wolniejszym tempie nauki, nienadążaniu za nowymi technologiami w takim tempie jak młodsi przedstawiciele branży, większej męczliwości i trudniejszej adaptacji do nowych warunków pracy. Brak wiary w siebie i w swoje możliwości wydaje się największym przekleństwem pracowników IT po pięćdziesiątce, ale doskwiera on również czterdziestoletnim programistom, Branża IT tylko dla młodych – prawda czy mit?

Raport nt reskillingu okładka

Reskilling i upskilling, czyli krok w przyszłość dla branży IT

Firmy coraz częściej zgłaszają, że mają problem z pozyskaniem wykwalifikowanych specjalistów(-ek). Jednocześnie większość organizacji nie bierze pod uwagę podnoszenia kwalifikacji obecnych pracowników(-czek). Skąd bierze się niechęć związana z reskillingiem w firmach oraz jakie bariery stoją im na drodze w zastosowaniu nowych rozwiązań? – Dla wielu organizacji jest to kwestia budżetu – wyjaśnia Kamila Zawistowska, Head of Talent Strategy, Accenture. – Istotne jest też podejście zarządu. Bardzo Reskilling i upskilling, czyli krok w przyszłość dla branży IT

Maja Malinowska

Subiektywnie o ISTQB, czyli kilka faktów i tipów w temacie egzaminu kończącego się słynnym certyfikatem dla Testerów i Testerek

Cześć, tu ponownie Majka.Testerka i wpadam do Was dzisiaj z tematem ISTQB, który pojawia się bardzo często, jeżeli chcemy się przebranżowić i wybieramy testerską drogę. Odpowiedzmy sobie na 3 najczęstsze pytania, które wyszukujecie w wyszukiwarce: Czy warto zrobić certyfikat ISTQB? Czy jest darmowy? Czy jest trudny? Zapraszam po darmowego PDF 🙂 z garścią przydatnych informacji, jeśli rozważasz zdanie tego egzaminu. Na początek podzielę się z Tobą moja historią, może jest Subiektywnie o ISTQB, czyli kilka faktów i tipów w temacie egzaminu kończącego się słynnym certyfikatem dla Testerów i Testerek

maxresdefault-2

Perspektywy Women in Tech Summit 2023

Perspektywy Women in Tech Summit 2023 Fundacja Edukacyjna Perspektywy organizuje piątą już edycję największej w Europie i Azji konferencji dla kobiet w nowych technologiach Perspektywy Women in Tech Summit 2023, która odbędzie się 14-15 czerwca 2023 w warszawskiej hali EXPO XXI i gościć będzie ponad 10 000 uczestniczek i uczestników (offline i online) z 80 krajów świata. Wydarzeniu patronuje ponad 100 największych firm technologicznych oraz najlepsze uczelnie Perspektywy Women in Tech Summit 2023