Nawet do 100% dofinansowania! Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kursy IT dla siebie i pracowników

Autor:
Zespół Future Collars
Czy wiesz, że w przeciągu kilku lat aż 92% zawodów będzie wymagało znajomości nowych technologii? Dzięki kursom nastawionym na praktykę zadbasz o to, żeby być na bieżąco z rynkiem i stale podwyższać umiejętności własne i swoich pracowników.
Nawet do 100% dofinansowania! Złóż wniosek i zdobądź dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia dla siebie i pracowników

Wsparcie w zdobywaniu nowych kompetencji pozwala na zatrzymanie w firmie dobrych specjalistów, którzy znają już specyfikę firmy otoczenia biznesowego, kulturę organizacyjną i obowiązujące procedury. Nie tracimy przez to czasu na rekrutację i wdrażanie nowych osób. Kursy i szkolenia to również dodatkowe benefity zwiększające zadowolenie z pracy. 

Szeroka oferta kursów Future Collars pozwala na rozwijanie i zdobywanie umiejętności z zakresu programowania (Java Developer, Python Developer, Frontend Developer), pracy z danymi (Data Science, Business Intelligence), testowania (Tester Oprogramowania, Tester Automatyzujący), zarządzania (Scrum Master, Product Owner, Online Business Manager) czy designu (UX Designer).

Wiemy, że sfinansowanie kursu nie zawsze jest łatwe, ale nie jest niemożliwe. Możesz liczyć na nasze wsparcie przy wnioskowaniu i przejściu przez cały proces. 

Dzięki Krajowemu Funduszowi Szkoleniowemu Ty lub Twoi pracownicy już za kilka  miesięcy możecie korzystać z nowych umiejętności. Sprawdź, jak zdobyć dofinansowanie i na jaką pomoc możesz liczyć. 

 

Czym jest Krajowy Fundusz Szkoleniowy i co można zyskać?

 

Pracodawcy od początku stycznia 2022 roku mogą ubiegać się  o pozyskanie środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń dla siebie i swoich pracowników. Do dyspozycji jest prawie 224 miliony złotych. Aż 80% dofinansowania, a nawet 100% - w przypadku mikroprzedsiębiorstw, może otrzymać pracodawca. Nabór wniosków prowadzą Powiatowe Urzędy Pracy. W tym roku maksymalne dofinansowanie może osiągnąć nawet  16 tysięcy złotych na osobę. Dofinansowanie na osobę, jak i kryteria merytoryczne oceny wniosków o dofinansowanie mogą się  różnić - w zależności od powiatu. 

Kto może wnioskować?

O fundusze na szkolenie może wnioskować: 

 • przedsiębiorstwo prywatne,
 • fundacja,
 • organ samorządowy,
 • jednostki z sektora publicznego, 
 • osoba fizyczna - pod warunkiem, że zatrudniają co najmniej jedną osobę na umowę o pracę. Natomiast nie ma tutaj znaczenia rodzaj umowy o pracę ani wymiar czasu pracy. 

Szanse na dofinansowanie mają pracodawcy, którzy spełnią kryteria formalne, merytoryczne- mogą być różne w zależności od powiatu i wpiszą się w jeden z priorytetów ogłoszonych przez Ministra właściwego do spraw pracy na 2022 rok.

 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek pandemii COVID-19, musiały podjąć działania w celu dostosowania się do zmienionej sytuacji rynkowej
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących będących członkami rodzin wielodzietnych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych oraz podnoszenie kompetencji cyfrowych
 • Wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w branży motoryzacyjnej

Jak w praktyce wygląda wnioskowanie i o czym warto pamiętać?

Zainteresowanie  pozyskaniem funduszy na szkolenia jest  duże, a terminy na składanie wniosków krótkie. W I kwartale zakończą się praktycznie wszystkie nabory prowadzone przez Powiatowe Urzędy Pracy. Niektóre urzędy pracy zakończyły nabór wniosków już w styczniu 2022 roku. Liczy się czas. Dlatego ważne jest  szybkie przygotowanie wysokiej jakości merytorycznie wniosku wraz z załącznikami i złożenie kompletnych dokumentów w krótkim terminie wyznaczonym przez urzędy pracy. 

Więcej o programie oraz kontakt do Powiatowych Urzędów Pracy  znajdziesz tutaj.

Pod koniec II kwartału szanse na pozyskanie funduszy na szkolenia będą mieć jeszcze pracodawcy z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego, jeśli spełniają kryteria formalne, merytoryczne i  wpiszą się w co najmniej jeden z poniższych priorytetów: 

 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia
 • wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

Środki z rezerwy będą mniejsze i nabory będą jeszcze krótsze. Jeśli  pracodawca  zainteresowany jest pozyskaniem środków na szkolenia z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego  i spełnia jeden z  priorytetów, warto już  dziś  zacząć przygotowania do złożenia wniosku. 

Jak pozyskać dofinansowanie z nami?

Nasi doradcy są do Twojej dyspozycji. Skontaktuj się z nami i rozwiej swoje wątpliwości. Doradcy sprawdzą czy dany Powiatowy Urząd Pracy prowadzi obecnie nabór wniosków, pomogą w wyborze szkoleń dopasowanych do potrzeb firmy oraz  przygotowaniu   wniosku o dofinansowanie formalnie i merytorycznie. 

Co dalej?

Pracodawca składa przygotowany wspólnie z doradcą Future Collars  wniosek o dofinansowanie  w terminie ogłoszonym przez Powiatowy Urząd Pracy, w formie papierowej lub elektronicznie. Około 30 dni trwa proces oceny wniosku. Po otrzymaniu pozytywnej decyzji, zawierana  jest umowa pomiędzy pracodawcą a Powiatowym Urzędem Pracy oraz umowa na realizację szkoleń  pomiędzy pracodawcą a Future Collars. Środki na szkolenia pracowników  przekazywane są na konto pracodawcy  wskazane we wniosku o dofinansowanie. Po podpisaniu umowy Future Collars realizuje program szkoleniowy zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie, przygotowuje dokumentację z realizacji  szkoleń. Po ich zakończeniu wystawia fakturę, którą przekazuje pracodawcy wraz dokumentację szkoleniową. Dokumenty te wraz z potwierdzeniem zapłaty za realizację usług szkoleniowych pracodawca składa w Powiatowym Urzędzie Pracy, stanowią one podstawę do rozliczenia dotacji. Dane naszej firmy znajdziesz tutaj.

Dlaczego warto współpracować z nami?

Future Collars to jedna z pierwszych w Polsce szkół programowania i kompetencji cyfrowych, w której uczymy wyłącznie online. Demokratyzujemy dostęp do wiedzy oferując elastyczny i skuteczny model nauki na 12 intensywnych bootcampach z doświadczonymi mentorami-praktykami. Posiadamy certyfikat ISO 29990, który potwierdzeniem, że nasze kursy spełniają najwyższej jakości kryteria efektywności kształcenia. Wniosek składany na realizację szkoleń przez firmę która posiada certyfikat jakości otrzyma  dodatkowo 10 punktów w procesie oceny merytorycznej wniosku.  

Szeroka oferta kursów pozwala na rozwijanie i zdobywanie umiejętności z zakresu programowania (Java Developer, Python Developer, Frontend Developer), pracy z danymi (Data Science, Business Intelligence), testowania (Tester Oprogramowania, Tester Automatyzujący), zarządzania (Scrum Master, Product Owner) czy designu (UX Designer).

Wszystkie kursy mają niski próg wejścia, który umożliwia naukę osobom, które nie mają matematyczno-technicznego wykształcenia. W związku z tym wcześniejszy brak doświadczenia nie stanowi problemu w zdobyciu nowego zawodu w branży IT. 

Dodatkową wartością jest 3-miesięczny dostęp do kursu “English for IT”, przygotowanego przez Eklektika Language Means Business. Dzięki lekcjom języka angielskiego kursanci przygotowują się na lepszy i szybszy start do świata technologii.

 

Przeczytaj jeszcze więcej
współpraca play i futurecollars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars  Play, czołowy operator telekomunikacyjny w Polsce, we współpracy z Future Collars, uznaną szkołą kompetencji cyfrowych, zakończył pierwszy etap programu reskillingu pracowników. Uczestnicy programu ukończyli intensywne kursy, rozwijając kluczowe umiejętności w zakresie programowania i testowania. Kursy, prowadzone przez doświadczonych mentorów Future Collars, łączyły teorię z praktyką, zapewniając wszechstronne i wartościowe doświadczenie edukacyjne. Program reskillingu został opracowany na podstawie analizy Reskilling pracowników Play we współpracy z Future Collars

Zdjęcie laptopa z logo Future Collars

Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Platforma oferuje: All-in-one: Wszystkie materiały i zadania są dostępne w jednym miejscu, co ułatwia naukę. Grupowe lekcje na żywo i indywidualne konsultacje: Możliwość omówienia wyzwań pojawiających się podczas nauki. Zakładka „Spotkania”: Lista najbliższych zajęć, a dzięki przyciskowi „Dołącz” można bezpośrednio przejść do lekcji. Nagrania lekcji: Automatyczne zapisywanie nagrań z lekcji, co umożliwia powrót do omawianego materiału w dowolnym momencie. Ocena zajęć: Uczestnicy mogą oceniać lekcje, co pozwala na bieżąco Future Collars przedstawia swoją autorską platformę edukacyjną!

Bayer x Future Collars

Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

„Jesteśmy dumni, że Bayer wybrał nas jako partnera do edukacji swoich pracowników. To świadczy o zaufaniu do naszej metodyki i doświadczenia w przygotowywaniu specjalistów gotowych sprostać wyzwaniom przyszłości.” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars, podkreślając znaczenie tej współpracy W ramach współpracy, Future Collars oferuje pracownikom Bayer Sp. z o.o. szereg kursów w obecnie pożądanych dziedzinach, takich jak Data Engineering, Fullstack Development oraz Cloud Engineering. Szkolenia zostaną Bayer i Future Collars tworzą nowe ścieżki rozwoju w branży IT

neo

Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

– NEO jest wyposażony w najnowsze technologie AI, w tym model GPT, dzięki czemu jest w stanie oferować użytkownikom wyjątkowo intuicyjne i efektywne wsparcie. To rozwiązanie pozwala nawet nowym użytkownikom łatwo odnaleźć potrzebne informacje, znacznie przyspieszając proces zdobywania wiedzy o dostępnych kursach – mówi Wojciech Niekrasz, CTO Future Collars Dynamiczne aktualizacje informacji o kursach W odpowiedzi na wyzwania związane z integracją danych, rozwijamy również Poznaj NEO, Wirtualnego Asystenta AI Future Collars!

Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT