Dofinansowania

Wybrałeś już swój kurs i zastanawiasz się jak go sfinansować?
Przeczytaj, skorzystaj i zrób krok w przód!

Skontaktuj się z nami

Od czego zacząć?

Wygospodarowanie pieniędzy na szkolenie bywa nie lada wyzwaniem, tym bardziej, że często są to kwoty rzędu kilku lub kilkunastu tysięcy złotych. Nie warto jednak rezygnować z kształcenia ze względu na koszty. Istnieje kilka rodzajów programów, dzięki którym możesz zdobyć dofinansowanie do kształcenia. O co w nich chodzi, komu przysługują i jak się o nie starać? Zaparz herbatę, usiądź wygodnie i przeczytaj nasze kompendium wiedzy na temat pięciu kluczowych programów.

Przekażemy Ci najważniejsze informacje dotyczące:

 • pożyczki “Inwestuj w rozwój”,
 • pożyczki “OPEN”,
 • dofinansowania z Urzędu Pracy,
 • dofinansowania z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego),
 • dofinansowanie z PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)
 • dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Bon na szkolenie”.

Pożyczki na kształcenie

Słowo „pożyczka” często kojarzy się źle. Na pewno słyszałeś niejedną historię o tym, jak to brat siostry ciotecznej wujka zaciągnął szybką pożyczkę, nie zapoznał się z jej warunkami, a później musiał spłacać pożyczoną kwotę podwyższoną o odsetki przyprawiające o mdłości i zawroty głowy. Gwarantujemy – nie zawsze scenariusz zaciągania pożyczek musi być tak dramatyczny.

Zachęcamy Cię do zapoznania się z warunkami pożyczek na kształcenie, które zapewniają nieoprocentowaną pomoc finansową. Oznacza to, że nie będziesz musiał ponieść żadnych dodatkowych kosztów, wykraczających ponad cenę samego kursu. To nie wszystko – w ramach finansowania na kształcenie możesz ubiegać się również o umorzenie części spłaty pożyczki.

Ale zacznijmy od początku. Jak się do tego wszystkiego zabrać?

Z jakich programów możesz skorzystać?

Masz trzy opcje do wyboru:

 • Program „Inwestuj w rozwój” realizowany przez Ministerstwo Rozwoju, umożliwiający umorzenie 25% spłaty pożyczki.
 • Program „OPEN” wdrażany przez Fundację Rozwoju Przedsiębiorczości, firmę doradczą PAG Uniconsult oraz Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce, umożliwiający umorzenie 25% spłaty pożyczki.
 • Dofinansowanie z Urzędu Pracy dla osób bezrobotnych, szukających pracy lub pracujących po 45. roku życia. Urząd Pracy pokrywa nawet 100% kosztów kursu.

Jakie warunki musisz spełnić?

Nasze kursy to idealne połączenie szkoleń online z nauką w trybie stacjonarnym. Każdy kurs, jaki oferujemy, uczestnicy odbywają w 100% zdalnie. Nie oznacza to jednak, że rezygnują tym samym z realnego kontaktu z nauczycielem czy mentorem.

Jeśli chcesz skorzystać z pożyczki w ramach programów „Inwestuj w rozwój” lub „OPEN”, musisz:

 • być osobą pełnoletnią, mieszkającą w Polsce,
 • mieć zdolność do spłaty pożyczki w postaci odpowiednich przychodów lub zabezpieczenia pożyczki,
 • być pracownikiem, przedsiębiorcą lub osobą niepracującą.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o udzielenie pożyczki możesz złożyć online przez strony internetowe pożyczkodawców („Inwestuj w rozwój” lub „OPEN”). Zacznij od zapoznania się ze spisem wymaganych dokumentów. Jeden z nich to „zaświadczenie instytucji szkoleniowej” – dokument będziesz mógł pobrać na stronie www programu, w którym chcesz uczestniczyć.

Pobrane zaświadczenie wysyłasz do nas na [email protected], my wypełniamy go i odsyłamy do Ciebie wraz z proformą. Wniosek (na jego wypełnienie zarezerwuj sobie 30-40 minut) z kompletem dokumentów składasz u pożyczkodawcy i… czekamy na decyzję. Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek, operator ma 21 dni kalendarzowych na zweryfikowanie kompletnego wniosku pożyczkowego.

Na ile rat możesz rozłożyć spłatę pożyczki?

Formalności mamy już za sobą, przejdźmy do konkretów. Na ile rat możesz rozłożyć pożyczkę.

Na potrzeby wyliczeń przyjmijmy, że starasz się o dofinansowanie na kurs Java, który kosztuje 9900 zł.

Program „OPEN” umożliwia rozłożenie spłaty maksymalnie na 60 miesięcy, co daje tylko 165 zł miesięcznie.

Program „Inwestuj w rozwój” daje max. 36 miesięcy na spłatę pożyczki, co oznacza, że miesięcznie za kurs Javy zapłacisz 275 zł.

Uwaga! W obydwu przypadkach możesz dokonać całkowitej jednorazowej spłaty pożyczki przed terminem końca umowy pożyczki (informujemy na wypadek, gdybyś nagle wygrał w Lotka :))

Co w przypadku, gdy kurs już się rozpoczął?

Jeśli jesteś w trakcie nauki i dopiero zdecydowałeś się na skorzystanie z pożyczki, nadal możesz skorzystać z programu „OPEN” („Inwestuj w rozwój” dofinansowuje tylko nierozpoczęte szkolenia). Operator umożliwia sfinansowanie nieopłaconej części spłaty kursu.

Jak starać się o umorzenie części spłaty?

Czas na wisienkę na torcie. Jakie warunki należy spełnić, aby starać się o umorzenie części spłaty kursu?

Program „OPEN”:

15% umorzenia, czyli o 1485 zł mniej za kurs

za ukończenie kursu, potwierdzone odpowiednim dokumentem, który musisz dostarczyć w ciągu 30 dni od ukończenia szkolenia. Dobrze rozumiesz – tylko samo ukończenie kursu uprawnia Cię do starania się o zmniejszenie opłaty za kurs aż o 1485 zł!

20% umorzenia, czyli o 1980 zł mniej za kurs

za samo ukończenie kursu i terminowe spłacanie rat. Jeszcze lepiej!

25% umorzenia, czyli o 2475 zł mniej za kurs (to już kwota na dobre wakacje last minute!)

za ukończenie kursu, terminowe spłacanie rat i wykazanie (w ciągu roku) korzyści na skutek ukończonej formy szkolenia. W przypadku osób bezrobotnych będzie to znalezienie pracy. W przypadku osób pracujących – awans bądź podwyżka w wysokości 15% brutto, ewentualnie przekwalifikowanie zawodowe zgodne z nabytymi kwalifikacjami.

Program „Inwestuj w rozwój”:

20% umorzenia, czyli o 1980 zł mniej za kurs

za ukończenie kursu.

25% umorzenia, czyli o 2475 zł mniej za kurs

za ukończenie kursu oraz

 • w przypadku osoby bezrobotnej – podjęcie zatrudnienia (w dowolnej formie zatrudnienia lub w formie samozatrudnienia),
 • w przypadku osoby pracującej – gdy średni dochód brutto z 3 ostatnich miesięcy (osoby pracujące) lub średni miesięczny dochód brutto z ostatnich 12 miesięcy (osoby samozatrudnione) jest niższy niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej za rok poprzedni.

Uwaga! Umorzenie nie przysługuje w przypadku spłaty pożyczki przed spełnieniem warunków umorzenia. Pamiętaj również, by zawsze na bieżąco sprawdzać aktualne informacje o pożyczkach na stronie programów: „OPEN” – klik, „Inwestuj w rozwój” – klik.

Dofinansowania z Urzędu Pracy

Jeśli jesteś osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Urzędzie Pracy możesz ubiegać się dofinansowanie na szkolenie pokrywające nawet 100% kosztów. W tym celu musisz otrzymać skierowanie na szkolenie.

Psst… Zanim zaczniesz załatwiać formalności upewnij się, czy Twój Urząd Pracy dysponuje środkami na tę formę wsparcia. Wyczerpują się one dość szybko.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

1. Zgłoś się do Powiatowego Urzędu Pracy i poproś o dokumenty potrzebne do ubiegania się o dofinansowanie. Jeśli starasz się o dopłatę do szkolenia indywidualnego, pamiętaj, że wybrana przez Ciebie firma musi być wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (bez obaw – my jesteśmy).

2. Określ celowość szkolenia. Urzędy Pracy chętniej udzielają wsparcia, kiedy widzą, że przyniesie ono pozytywne skutki dla osoby bezrobotnej.

Sposoby, w jaki możesz wykazać, że szkolenie będzie dla CIebie przydatne to:

– oświadczenie pracodawcy o możliwości zatrudnienia po szkoleniu;
– oświadczenie bezrobotnego o założeniu działalności;
– odniesienie się do uzasadnienia własnego – w tym punkcie warto opisać swoją historię, napisać czemu chciałbyś zdecydować się na taki kurs i dlaczego uważasz, że będzie on dla Ciebie dobrym rozwiązaniem.

Ważne informacje

Jeśli Urząd pozytywnie rozpatrzy Twój wniosek, w dalszej kolejności skontaktuje się z jednostką szkoleniową i poprosi o przesłanie potrzebnych dokumentów (programu szkolenia, harmonogramu szkolenia, kosztorysu itd.) – tym nie musisz się już martwić, my zajmiemy się wszystkim.

O czym warto pamiętać starając się o dofinansowanie?

– Szkolenie, które wybierzesz, zwykle musi trwać nie mniej niż 25 godzin zegarowych w tygodniu (każdy nasz kurs spełnia ten warunek).
– Jeśli szkolenie jest droższe niż ustalona przez Urząd Pracy kwota dofinansowania, nie oznacza to, że nie otrzymasz wsparcia. Różnicę możesz pokryć z własnej kieszeni, a pozostałą część zapłaci Urząd (mieliśmy już takie przypadki).
– Jeśli zostaniesz skierowany na szkolenie i nie ukończysz go z własnej winy, będziesz zobowiązany do zwrotu kosztów szkolenia, chyba że powodem jego przerwania będzie podjęcie zatrudnienia.
– Jeśli w trakcie szkolenia podejmiesz zatrudnienie, inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, masz prawo do ukończenia szkolenia bez konieczności ponoszenia jego kosztów.
– Urząd ma około 30 dni na rozpatrzenie Twojego wniosku o dofinansowanie na szkolenie.

Dofinansowania z KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego)

Jeśli jesteś przedsiębiorcą lub pracownikiem pracującym na umowę o pracę, możesz zastanowić się nad skorzystaniem ze środków, którymi dysponuje Krajowy Fundusz Szkoleniowy. Z dofinansowania na szkolenie mogą skorzystać wszystkie przedsiębiorstwa (duże, średnie, małe oraz mikroprzedsiębiorstwa), które zatrudniają min. jedną osobę na umowę o pracę. Nie ma jednak znaczenia, czy jest to umowa na czas określony czy nieokreślony. O dofinansowanie w ramach KFS również należy starać się w Urzędzie Pracy.

Dofinansowania z PARP (Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości jest administratorem Bazy Usług Rozwojowych (BUR) – internetowej, ogólnodostępnej, bezpłatnej platformy, zapewniającej dostęp do wysokiej jakości usług rozwojowych świadczonych na rzecz przedsiębiorstw i pracowników.

W związku z tym wszelkie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie na szkolenia dla swoich pracowników.

Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana ze względu na wielkość danej firmy:
50% – dla przedsiębiorstw średnich;
70% – dla przedsiębiorstw małych;
80% – dla mikroprzedsiębiorstw;

​Podsumowanie​

Wniosek o udzielenie pożyczki możesz złożyć online przez strony internetowe pożyczkodawców („Inwestuj w rozwój” lub „OPEN”). Zacznij od zapoznania się ze spisem wymaganych dokumentów. Jeden z nich to „zaświadczenie instytucji szkoleniowej” – dokument będziesz mógł pobrać na stronie www programu, w którym chcesz uczestniczyć.

Pobrane zaświadczenie wysyłasz do nas na [email protected], my wypełniamy go i odsyłamy do Ciebie wraz z proformą. Wniosek (na jego wypełnienie zarezerwuj sobie 30-40 minut) z kompletem dokumentów składasz u pożyczkodawcy i… czekamy na decyzję. Zgodnie z Regulaminem udzielania pożyczek, operator ma 21 dni kalendarzowych na zweryfikowanie kompletnego wniosku pożyczkowego.

Postaw na Swój Rozwój z Amazon

Jesteśmy dumni, że znaleźliśmy się wśród dostawców rozwoju w Amazon. Współpracujemy, aby najlepiej przygotować pracowników firmy do zmian zachodzących na rynku pracy i dać im możliwość poszerzenia kompetencji zawodowych, a nawet wejścia na nową ścieżkę kariery. Dlatego, że każdy powinien mieć szansę na rozwój.

To bardzo proste – my oferujemy najlepsze kursy z zakresu IT i kompetencji cyfrowych, a Amazon pomaga je sfinansować, pokrywając 95% kosztów.

POCZYTAJ WIĘCEJ O NASZEJ WSPÓŁPRACY

Co zyskujesz?

Nowe kompetencje i rozwój kariery

Samodzielnie wybierasz, czego chcesz się uczyć i w jakim kierunku rozwijać

Nie martwisz się o finansowanie (95% kosztów pokrywa Amazon)

Zajęcia online z najlepszymi mentorami, w niewielkich grupach

Podstawy teoretyczne i ogrom wiedzy praktycznej

Jak skorzystać z programu Postaw na Swój Rozwój?

Krok 1:

Zastanów się, czego chcesz się nauczyć. Wypełnij nasz test kompetencji zawodowych i, jeśli nie masz pewności, który z bootcampów będzie najlepszy*, umów się z naszym doradcą na bezpłatne konsultacje.

Krok 2:

Kiedy już wybierzesz wymarzony kurs, zaloguj się na stronie Amazon i sprawdź, czy jest wśród finansowanych kursów. Zdecydowana większość naszych bootcampów będzie dla Ciebie dostępna. My sprawdzimy, czy spełniasz warunki uczestnictwa.

Krok 3:

Złóż wniosek o dofinansowanie Amazon za pośrednictwem strony internetowej www.amazoncareerchoice.com. Wybierz szkołę i kurs, który Cię interesuje.

Krok 4:

Skontaktuj się z nami. Prześlij nam Twój bon od Amazon obniżający cenę kursu o 95% na adres [email protected] Przed rozpoczęciem zajęć regulujesz pozostałą płatność.

Krok 5:

Teraz po prostu dołącz do zajęć i w kilka tygodni zdobądź nowy zawód.

*Finansowaniu podlegają wszystkie kursy FC poza: Wirtualna Asystentka & Social Media Ninja oraz WordPress & Freelancing.

Bon na szkolenie - edycja 2

Łomżyńskie Forum Samorządowe wraz z Partnerami realizuje projekt zintegrowany pt.„Kompleksowy system rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych zgodnie z potrzebami regionalnej gospodarki 3.2.1/3.2.2 – II edycja” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. 

Mieszkańcy subregionu łomżyńskiego bez względu na status zawodowy mogą ubiegać się o wsparcie finansowe w wysokości do 85% wartości formy kształcenia, maksymalnie 15 tys. zł.

Dzięki temu można za niewielkie pieniądze odbyć kurs organizowany przez instytucje znajdujące się w Bazie Usług Rozwojowych (Future Collars w bazie jest). Projekt realizowany jest do 31.12.2022 r. 

W przypadku szkoleń językowych, komputerowych, studiów podyplomowych oraz kursów umiejętności ogólnych preferencje przewidziane są dla osób: powyżej 50 roku życia, zamieszkujących tereny wiejskie, osób posiadających maksymalnie wykształcenie ponadgimnazjalne.

 

W przypadku kwalifikacyjnych kursów zawodowych i kursów umiejętności zawodowych preferencje przewidziane są dla osób zamieszkujących tereny wiejskie.

Poddziałanie 3.2.1

 1. Szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych, które z własnej inicjatywy są zainteresowane rozwijaniem kompetencji w zakresie TIK i języków obcych oraz nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności poprzez kursy kompetencji ogólnych.
 2. Studia podyplomowe w celu rozwijania kompetencji i umiejętności osób dorosłych oraz nabycia lub zmiany posiadanych kwalifikacji i poziomu wykształcenia.

Poddziałanie 3.2.2

Osoby dorosłe, które z własnej inicjatywy zainteresowane są uzyskaniem kwalifikacji lub nabyciem kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia ustawicznego:

 • Kwalifikacyjny kurs zawodowy.
 • Kurs umiejętności zawodowych.
 • Szkolenia i kurs zawodowe zakończone egzaminem.

Etapy rekrutacji

 1. Złożenie formularza zgłoszeniowego – www.bonynaszkolenie2.pl
 2. Sprawdzenie kwalifikowalności i ocena formularza.
 3. Spotkanie z Doradcą Kariery.
 4. Wniosek o przyznanie bonu szkoleniowego.
 5. Podpisanie umowy.

Masz pytania na temat finansowania?
Umów bezpłatną konsultacje z doradcą, oddzwonimy w 24h