Słownik IT

Firewall

Inaczej: zapora sieciowa. Urządzenie zabezpieczające sieć, a dokładniej oddzielające jej kontrolowaną część od sieci zewnętrznej (np. Internetu). Zadaniem firewalla jest monitorowanie ruchu przychodzącego i wychodzącego oraz decydowanie, czy konkretne czynności będą dopuszczone, czy też zablokowane.

Umów konsultacje z doradcą