Słownik IT

HTTP/HTTPS Protocol

Protokoły przesyłania danych do sieci. Stanowią integralną część adresu strony internetowej (URL) i informują o tym, czy dane przesyłane pomiędzy komputerem a serwerem są szyfrowane. HTTP oznacza Hypertext Transfer Protocol, czyli protokół przesyłania danych dla sieci internetowej. HTTPS to zaś Hypertext Transfer Protocol Secure, czyli ten sam protokół w wersji zabezpieczonej.

Umów konsultacje z doradcą