Słownik IT

ICT (Information and Communications Technology)

Określenie sektora, który zajmuje się produkcją i wykorzystaniem urządzeń telekomunikacyjnych oraz informatycznych, a także towarzyszących im usług. Pod tym pojęciem można również rozumieć gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie informacji w formie elektronicznej z wykorzystaniem technik cyfrowych i wszelkich narzędzi komunikacji elektronicznej. Obecnie ICT uznaje się za jedną z ważniejszych gałęzi IT.

Umów konsultacje z doradcą