Słownik IT

SSID (Service Set Identifier)

Identyfikator sieci pełniący funkcję loginu przy nawiązywaniu połączenia z punktem dostępowym. Innymi słowy, jest to po prostu nazwa sieci ustalana przez użytkownika np. podczas konfiguracji routera. SSID może się składać z maksymalnie 32 znaków.

Umów konsultacje z doradcą