Słownik IT

UX (User Experience)

Część urządzenia lub oprogramowania odpowiedzialna za interakcję z użytkownikiem. Jest tworzony przez rozmaite urządzenia wejścia-wyjścia. Podstawowy podział wyróżnia interfejsy tekstowe (komunikacja odbywa się za pomocą wiersza poleceń lub trybu pseudograficznego) i graficzne (komunikacja odbywa się za pomocą urządzenia wskazującego – np. myszki lub wskaźnika dotykowego).

Umów konsultacje z doradcą