Potencjał reskillingu i upskillingu dla przyszłości rynku pracy – analiza i korzyści

Autor:
Zespół Future Collars
Dowiedz się, dlaczego podnoszenie kwalifikacji pracowników jest niezbędnym rozwiązaniem dla współczesnych i przyszłych wyzwań rynku pracy. Zobacz, jakie korzyści niesie ze sobą reskilling i upskilling, oraz jakie inicjatywy podejmuje Europa w zakresie rozwoju umiejętności.
POTENCJAŁ RESKILLINGU

Światowi eksperci są zgodni co do korzyści reskillingu

Światowi eksperci są zgodni co do tego, że podnoszenie kwalifikacji pracowników to konieczne rozwiązanie współczesnych i przyszłych wyzwań rynku pracy. Według OECD, reskilling jest korzystny zarówno dla pracowników (pomaga im radzić sobie ze zmianami technologicznymi), jak i dla firm (pozwala im zachować konkurencyjność i innowacyjność)14. Do tego dochodzą korzyści wizerunkowe, employerbrandingowe, a także urzeczywistnianie idei społecznej odpowiedzialności biznesu.

Inicjatywy na poziomie europejskim

Potencjał reskillingu i upskillingu dostrzegają także decydenci na poziomie europejskim – przewodnicząca Komisji Europejskiej, Ursula von der Leyen, zaproponowała, aby rok 2023 był "Europejskim Rokiem Umiejętności"15. Będzie to oznaczać wiele nowych możliwości poprawy umiejętności cyfrowych Europejczyków oraz dalsze inwestycje w edukację i podnoszenie kwalifikacji. Ogłoszono także European Skills Agenda - pięcioletni plan, w ramach którego ponad 100 mld euro zostanie przeznaczone na naukę i rozwój lepszych umiejętności wśród osób fizycznych i przedsiębiorstw w całej Unii Europejskiej16.
Program zakłada, że do 2025 r. połowa Europejczyków w wieku 25-64 lat będzie uczestniczyć w jakiejś formie szkolenia przynajmniej raz w roku (obecnie odsetek ten wynosi 38%)17.

Korzyści reskillingu dla gospodarki

Za wdrożeniem rozwiązań reskillingu przemawiają także prognozowane wskaźniki gospodarcze. Z szacunków Światowego Forum Ekonomicznego wynika, że szeroko zakrojone inwestowanie w umiejętności przyszłości zarówno na rzecz dzisiejszej, jak i przyszłej siły roboczej następnej generacji może do 2030 r. zwiększyć produktywność światowej gospodarki o 8,3 biliona dolarów18. Największe zyski z wdrażania projektów reskillingowych mogą osiągnąć regiony i gospodarki borykające się obecnie z największymi lukami w umiejętnościach, a najlepsze efekty w obszarze poprawy produktywności można uzyskać podporządkowując wybór rozwijanych umiejętności potrzebom wynikającym z postępu technologicznego. Dlatego tak ważne jest wdrażanie rozwiązań reskillingu w Polsce.

Praktyczne przykłady sukcesu upskillingu

Z raportu opublikowanego przez PwC na temat opinii CEO dotyczących różnych wyzwań, z którymi mierzą się ich firmy, wiadomo, że liderzy organizacji, które postawiły na zaawansowany upskilling pracowników, są niezwykle zadowoleni z jego efektów19.

Aż 93% prezesów takich przedsiębiorstw stwierdziło, że upskilling poprawił produktywność pracowników. Jasno więc widać, jak wielki potencjał dla pracodawców tkwi w podnoszeniu kompetencji ich pracowników.

Zagrożenia wynikające z braku reskillingu

Z drugiej strony, jeśli pracodawcy nie zdecydują się na wdrażanie strategii przekwalifikowania, mogą na tym wiele stracić. Z danych Eurostatu wynika, że Polska jest daleko w tyle w kontekście wydatków publicznych na szkolenia. W całym 2019 r. na szkolenia realizowane w instytucjach szkoleniowych (w tym szkolenia online), w miejscu pracy oraz w ramach specjalnego wsparcia dla programu praktyk zawodowych przeznaczono 25 mln euro w Polsce, podczas gdy w Niemczech i Francji ta kwota wyniosła blisko 6,3 mld euro20. Oznacza to, że polskie instytucje w znikomym stopniu stosują rozwiązania szkoleniowe. Z zaniechaniem tego typu rozwiązań związane są realne straty dla polskich firm, które muszą konkurować o odpowiednio wykwalifikowanych kandydatów nie tylko ze sobą, ale i z graczami z całego świata.

Badanie ilościowe dotyczące reskillingu w Polsce

W obliczu tak ogromnego potencjału reskillingu, a jednocześnie licznych zagrożeń wynikających z jego niestosowania, chcieliśmy dowiedzieć się, jak wygląda proces reskillingu w Polsce oczami przedstawicieli HR. W tym celu przeprowadziliśmy badanie ilościowe pt. "Działy personalne w obliczu rewolucji reskillingu w Polsce."

 

Przypisy:

14 OECD (2019), Getting Skills Right: Making adult learning work in social partnership (www.oecd.org/employment/emp/adult-learning-work-in-social-partnership-2019.pdf).
15 https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/latest/news/2022-state-union-2023-will-be-european-year-skills
16 European Comisson, 2020. European Skills Agenda, (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en).
17 European Comisson, 2020. European Skills Agenda, (https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1223&langId=en).
18 PWC (2019), Navigating the rising tide of uncertainty, (https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2020/reports/pwc-23rd-global-ceo-survey.pdf).
19 PWC (2019), Navigating the rising tide of uncertainty, (https://www.pwc.com/gx/en/ceo-survey/2020/reports/pwc-23rd-global-ceo-survey.pdf).
20 Eurostat, LMP expenditure by type of action summary tables [LMP_EXPSUMM], Labour market policy statistics Methodology 2019.

 

***
Artykuł jest częścią raportu nt. reskillingu pracowników „Wielki reset umiejętności” autorstwa Future Collars i ICAN Institute. Publikacja jest kompleksowym ujęciem zagadnień dotyczących wypełnienia luki kompetencyjnej firm, a także podsumowaniem dyskusji wokół kluczowych dla Polski wyzwań związanych z brakiem specjalistów IT na polskim rynku pracy. Raport skierowany jest nie tylko dla kadry zarządzającej czy działów HR, ale dla każdego, komu zależy na rozwoju zawodowym i osobistym oraz zagwarantowaniu stabilnej pozycji na rynku pracy przyszłości.
Pełny raport, w wersji polskiej i angielskiej możesz pobrać tu https://reskilling.pl/raporty/

***
FUTURE COLLARS to szkoła programowania i kompetencji cyfrowych. Innowacyjna metoda nauczania Future Collars skierowana jest zarówno do osób indywidualnych, które chcą zmienić swoją ścieżkę kariery i wejść do świata IT, jak i do firm, poszukujących efektywnych i skutecznych programów rozwojowych do reskillingu oraz upskillingu swoich pracowników. Oferta Future Collars jest nieustannie poszerzana i dostosowywana do aktualnych potrzeb rynku pracy i branży IT. Obecnie składa się na nią 14 KURSÓW obejmujących różne języki programowania, UX design, zarządzanie projektami czy Business Intelligence.

Przeczytaj jeszcze więcej
Bi vs AB poziom

cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Dostępność kariery w IT W dzisiejszej dobie dynamicznie rozwijających się technologii i zmieniających się wymagań rynku pracy role takie jak analityk biznesowy czy specjalista Business Intelligence stają się coraz bardziej dostępne dla osób o zróżnicowanym wykształceniu i doświadczeniu. Wiele firm i instytucji edukacyjnych oferuje wsparcie w wyborze indywidualnej ścieżki kariery, doradzając studentom, jak najlepiej wykorzystać swoje umiejętności i doświadczenie w nowej roli. Ważnym aspektem jest cz. II Kariera, Business Intelligence a analityka biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Bi vs AB poziom

cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

Rola i zadania Business Intelligence (BI) jest niezbędna do podejmowania decyzji organizacyjnych i optymalizacji wyników projektów, pełniąc rolę kluczowego łącznika między celami biznesowymi a spostrzeżeniami opartymi na danych. Specjaliści BI, często korzystający z narzędzi takich jak Power BI, doskonale rozumieją i definiują potrzeby interesariuszy, umożliwiając im proponowanie dostosowanych do indywidualnych potrzeb rozwiązań efektywnie wykorzystujących dane. Ich praca polega na zbieraniu spostrzeżeń z różnych źródeł danych, projektowaniu cz. I Opisywanie ról, Business Intelligence a Analityka Biznesowa: przewodnik po kluczowych umiejętnościach i ścieżkach kariery w IT

1-1

Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

Nie tylko odległe galaktyki Kosmos od zawsze porywał ludzką wyobraźnię, uruchamiając wizje odległych galaktyk, nieodkrytych tajemnic i możliwości przekraczających granice naszej codzienności. Często myślimy o nim przez pryzmat wielkich hollywoodzkich produkcji, z aktorami takimi jak Matthew McConaughey, George Clooney czy Matt Damon w roli odkrywców nowych światów, lub też epickich sag takich jak „Gwiezdne Wojny” i „Star Trek”, które przenoszą nas w odmienne, fascynujące rzeczywistości. Jednakże Kosmos w zasięgu ręki: Jak technologie satelitarne przekształcają naszą przyszłość

reiziger

Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Partnerstwo to idealnie wpisuje się w misję Future Collars, mającą na celu umożliwienie absolwentom rozwijania karier, które nie tylko odpowiadają ich zestawowi umiejętności, ale także aspiracjom. „Rozwój sektora technologicznego na Słowacji generuje zapotrzebowanie na wykwalifikowanych specjalistów IT. Dzięki współpracy z Reiziger Consulting LLC umożliwiamy firmie dostęp do absolwentów naszej szkoły, którzy dołączą do szeregów wysoce kompetentnych pracowników” – komentuje Beata Jarosz, CEO Future Collars. Współpraca między Future Od Absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Reiziger Consulting LLC

Jak rozpoczac kariere w cyb erbezpieczeństwie – (1)

Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Współpraca pomiędzy Future Collars a Luigi’s Box przyczynia się nie tylko do rozwoju karier młodych programistów, ale również do innowacyjności i konkurencyjności rynku e-commerce. Stanowi ona modelową synergię edukacji z biznesem, która przynosi korzyści zarówno absolwentom, oferując im realne szanse zatrudnienia w renomowanych firmach technologicznych, jak i rynkowi pracy. – Nasi kursanci, dzięki kompleksowemu przygotowaniu, które otrzymują podczas naszych kursów, są doskonale wyposażeni do rozpoczęcia kariery w branży IT. Tym Od absolwenta Future Collars do specjalisty IT w Luigi’s Box

Jak rozpocząć karierę w cyberbezpieczeństwie -

Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?

Chat GPT – dlaczego warto? Fenomen Chat GPT wynika z połączenia dwóch kluczowych czynników: zaawansowania technologicznego i szerokiego spektrum zastosowań. Dzięki wykorzystaniu algorytmów uczenia maszynowego, Chat GPT potrafi interpretować zapytania użytkowników i generować odpowiedzi, które często są trudne do odróżnienia od tych udzielanych przez człowieka. To, co czyni go szczególnie atrakcyjnym, to jego wszechstronność – od pomocy w nauce i pracy, przez kreatywne pisanie, aż po rozrywkę i gry. Według badań Harvard Skuteczne prompty do Chata GPT – jak je tworzyć?